Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

MLADÉ PŘEKLADATELE PŘILÁKÁ „BOMBA“

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 3. července 2018

Pátý ročník překladatelské soutěže Cena Susanny Roth (CSR) organizované Českými centry a Českým literárním centrem zná své vítěze. Patnáct začínajících překladatelů z Evropy a Asie, kteří se letos úspěšně utkali s překladem z knihy Bomba Funk od Karla Veselého, zamíří v létě do ČR. Letošní ročník co do počtu přihlášených posílil. Celkem se přihlásilo 122 zájemců z 16 zemí včetně Jižní Koreje a Japonska. Soutěž probíhá v zahraniční síti Českých center ve spolupráci se zastupitelskými úřady. CSR byla zařazena do programu oslav k připomínce výročí roku 2018.

Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth se letos koná popáté. Od loňského roku se realizuje ve spolupráci Českých center a Českého literárního centra, sekce Moravské zemské knihovny v Brně. Česká centra se rozhodla zahrnout překladatelský projekt do série oslav výročí a rozšířit tak bohatý program, který v průběhu roku připravila v rámci celé sítě v zahraničí.

ANNA HRABÁČKOVÁ, VEDOUCÍ ODD. KULTURNÍ DIPLOMACIE ČESKÝCH CENTER:
„Česká centra se letos zaměřila na posilování image České republiky prostřednictvím projektů k oslavám výročí naší země. Jelikož Česká centra stála u zrodu Ceny Susanny Roth v roce 2013, je právě letošní ročník nedílnou součástí dramaturgického plánu oslav.“

ONDŘEJ BUDDEUS, VEDOUCÍ KOORDINÁTOR ČESKÉHO LITERÁRNÍHO CENTRA:
„Péče o překladatele, neformální velvyslance české literatury v zahraničí, je jednou z klíčových činností Českého literárního centra a Cena Susanny Roth se stala pevnou součástí portfolia našich aktivit. S radostí sleduji, jak se nám bývalé vítězky a vítězové vracejí s vlastními překladatelskými projekty. Je tedy jisté, že Cena Susanny Roth je skvělým nástrojem, jak rozvíjet překladatelskou komunitu a být s jejími členy v kontaktu už v začátcích jejich překladatelské cesty.

Cena Susanny Roth tedy jednoznačně představuje jednu z možností jak udržet trvalou podporu mladé generace zahraničních překladatelů do češtiny a současně posilovat dobré jméno české literatury ve světě. Soutěžní text volí každoročně porota složená z odborníků v ČR. Letošní komise se shodla na úryvku z knihy Karla Veselého Bomba Funk (nakl. BiggBoss). Celkový počet přihlášených činí 122 ze 16 zemí. Do České republiky nakonec zamíří mladí talenti. Přijíždějí z Bulharska, Itálie, Japonska, Korejské republiky, Německa, Maďarska, Polska, Ruska, Ukrajiny, Velké Británie, (tedy ze zemí působení Českých center), a díky spolupráci se zastupitelskými úřady také z Běloruska, Litvy, Makedonie, Srbska. Chorvatsko svého vítěze nevyhlásilo. 

PROGRAM ZAHRNE ODBORNOU STRÁNKU I NEFORMÁLNÍ SETKÁVÁNÍ
Patnáct finalistů získává hlavní ocenění soutěže, a to cestu do České republiky s pobytem na odborném programu věnovanému překladatelské problematice, bohemistickým tématům a současné české literatuře. První z odborných vzdělávacích seminářů pro vítěze se uskuteční v Praze 14. 7. v Galerii Českých center v Rytířské. Následně se letošní laureáti přesunou do Zlína na Bohemistický seminář pořádaný Moravskou zemskou knihovnou v Brně od 15. do 20. 7. Zde budou mít možnost účastnit se překladatelských workshopů, vyslechnout přehledové přednášky předních českých odborníků na téma současné české literatury a jejích překladů, navštívit blokové semináře nebo autorská čtení a především se setkat s dalšími bohemisty z celého světa.

 


 

CENA SUSANNY ROTH 2018
Mezinárodní překladatelská soutěž Cena Susanny Roth je určená začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let a uděluje ocenění za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora. Jejím cílem je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí. Soutěž vyhlašují Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, a probíhá mimo území ČR prostřednictvím zahraniční sítě Českých center a zastupitelských úřadů ČR. Vítězové z jednotlivých teritorií se účastní odborného programu v ČR.

 

O SUSANNĚ ROTH (1950-1997)
Významná švýcarská překladatelka, bohemistka, literární kritička a vědkyně. Česky se začala učit na počátku sedmdesátých let v Curychu, v r. 1972 dostala stipendium na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 1992 založila českou pobočku nadace Pro Helvetia v Praze, později zastupovala tuto nadaci v Bratislavě; organizovala kulturní výměny, zprostředkovávala stipendia, výstavy, koncerty či divadelní zájezdy. Mezi české autory, jejichž díla přeložila, patří Daniela Hodrová, Petr Chudožilov, Josef Hiršal, Bohumila Grögerová, Jiří Kratochvil, Ladislav Klíma, Eda Kriseová, Jan Trefulka a především Milan Kundera a Bohumil Hrabal. Je autorkou knihy Laute Einsamkeit und bitteres Glück: Zur poetischen Welt von Bohumil Hrabals Prosa (Bern, 1986; česky Hlučná samota a hořké štěstí Bohumila Hrabala: K poetickému světu autorových próz, Praha, 1993) a editorkou sborníku Hommage à Bohumil Hrabal (Frankfurt am Main, 1989).

 


 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018
Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

www.czechcentres.cz  

 

ČESKÉ LITERÁRNÍ CENTRUM
bylo zřízeno Moravskou zemskou knihovnou v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR v roce 2017. Má za cíl soustavnou a systematickou propagaci české literatury a knižní kultury, jeho úkolem je spojovat jednotlivé aktivity a instituce literární kultury, zviditelňovat českou literaturu a knižní kulturu v zahraničí i u nás, pomáhat rozvíjet a naplňovat její funkci nositele společně sdílených hodnot a témat v národním i mezinárodním kontextu.

www.czechlit.cz / www.mzk.cz

 

Kontakt pro novináře:  
Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 

České literární centrum:
Vendula Ježková, M: 732 454 943, E: pr@czechlit.cz

 

 


 

Tisková zpráva ke stažení:

 

Medailonky vítězů letošního ročníku:

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: