Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Rekonstrukce jako tragédie a fraška

Tisková zpráva ze dne 3. 7. 2018, Česká centra – ústředí

Muzeum socialistického umění v Sofii / Národní galerie v Sofii, Bulharsko

Dílo umělecké skupiny Pode Bal s názvem „Rekonstrukce jako tragédie a fraška“ se představí od 4. 7. 2018 do 30. 9. 2018 v Muzeu socialistického umění v Sofii, které je součástí Národní galerie v Sofii. Socha o rozměrech 7x7 metrů pro dokreslení historického kontextu nese obsáhlý podtitul „Roztrhání NSH (narušitele státních hranic), občana východního Německa Hartmuta Tautze ‚samostatně útočícími psy‘ československé pohraniční jednotky při pokusu o překročení hranic v srpnu 1986 ze Slovenska do Rakouska v oblasti Petržalka, zatímco pohraničník Ivan Hirner a vojín Oldřich Kovář přihlížejí". Autory monumentu jsou Petr Motyčka a Dan Trantina. Výstavu organizuje České centrum Sofie ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Sofii a Národní galerií v Sofii. Koná se u příležitosti 50. výročí okupace.

 

Instalace z dílny Petra Motyčky a Dana Trantiny připomíná osud osmnáctiletého Hartmuta Tautze, který se v srpnu roku 1986 pokusil emigrovat z Bratislavy do Rakouska. Při překračování hranic v blízkosti bratislavského sídliště Petržalka na něj však narazila pohraniční stráž, která na něj poslala psy, a místo poskytnutí pomoci ho předvedli na stanici, kde ho vyslýchali. Krátce po převozu do nemocnice na následky svých rozsáhlých zranění zemřel.

DAGMAR OSTŘANSKÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOFIE:
„Pro uspořádání této výstavy jsme se rozhodli proto, že si v tomto roce připomínáme 50. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Důsledky této neblahé události je třeba si připomínat, neboť naši zemi dostala do téměř dvacetileté izolace. Akce se uskuteční ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Sofii. Na září připravujeme tematické diskuse a projekce.“

Podle autorů monumentálního díla se téma „tragédie a fraška“ neustále opakuje, jelikož společnost má tendenci vytvářet stále nové pokusy o totalitní formy myšlení a kontroly jednotlivců.

PETR MOTYČKA:
Příběh Hartmuta Tautze byl pro vznik sochy zásadní, protože přesahuje hranice hned čtyř současných evropských států a nese rysy klasické tragédie, kde hrdina podléhá v nerovném boji proti mnohem silnějšímu nepříteli, v tomto případě komunistické zvůli. V případě Tautze navíc není sebemenší pochybnost, že neposkytnutím pomoci jej pohraničníci de facto zavraždili. To, že se zatím nikdo nemusel zodpovídat za vraždění na železné oponě je fraška, typická pro náš ‚ladovský kraj‘.”

DAN TRANTINA:
„‘Rekonstrukce jako tragédie a fraška‘ byla poprvé vystavena v roce 2015 před Evropským parlamentem v Bruselu a od začátku čelila útokům politiků v čele se Sylvií Guilliame, předsedkyní frakce evropských socialistů. Místopředseda Evropského parlamentu Reiner Wieland vyžadoval sochu odstranit ještě před naplánovaným odhalením. Na druhé straně předseda Komise Jean-Claude Juncker nedávno oficiálně odhalil sochu Karla Marxe, darovanou čínskými komunisty a Belgičané vydávají poštovní známky s podobiznou Lenina.“

Dílo bude vystaveno na nádvoří muzea až do konce září. Organizátoři odhadují, že pozoruhodnou venkovní expozici zhlédne až 10 000 návštěvníků.

 

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018
Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

 

www.czechcentres.cz 

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 

 


 

Tisková zpráva ke stažení:

 Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: