Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

ZPRAVA DOBRÝ, ZLEVA TANKY…: Pražské jaro 1968 v karikaturách

27. července - 2. září 2018, Londýn, Vitrínka Gallery

Karikatura je od svého vzniku považovaná za takzvané nezdvořilé umění a samozřejmě pokud se ocitne v nepravých rukou, může se stát i uměním podvratným. Přesně tak na ni bylo nahlíženo i komunistickým režimem před padesáti lety, kdy sovětská invaze potlačila v Československu Pražské jaro. Přesto se ale našli čeští a britští karikaturisté, kteří v tisku na obou stranách železné opony s humorem interpretovali dobovou politiku. České centrum Londýn ve spolupráci s Timem Bensonem z londýnské The Cartoon Picture Gallery pořádá u příležitosti padesátého výročí invaze ve vlastní galerii Vitrínka výstavu celkem 40 děl od 12 britských a českých karikaturistů. Přináší tak unikátní svědectví toho, jak danou událost viděli a vnímali nejen u nás, ale především v Británii.

V létě přesně před padesáti lety vjely sovětské tanky podporované zeměmi Varšavské smlouvy do Prahy a rozdrtily pár opojných měsíců bující politickou svobodu, kterou dnes nazýváme Pražským jarem. Svět se díval, ale přední umělci politické karikatury kreslili, a to na obou stranách železné opony. Pro britský tisk to tehdy bylo velmi důležité téma. Politické události v Československu byly na ostrovech monitorovány a prostřednictvím humoru odsuzováno vměšování do vnitřní politiky země.

“Dramatické události Pražského jara roku 1968 jsou na výstavě zachyceny naprosto ojediněle a srozumitelně. Vůbec poprvé tak můžete na jednom místě vidět publikované originální karikatury jedněch z nejslavnějších britských politických satiriků, jako byli například Illingworth, Emmwood, Cummings nebo Franklin,” říká Tim Benson z londýnské The Cartoon Picture Gallery, který je předním odborníkem na politickou karikaturu a editorem Britain’s Best Political Cartoons.

ZPRAVA DOBRÝ, ZLEVA TANKY…: Pražské jaro 1968 v karikaturách je první výstavou svého druhu využívající soukromých sbírek originálních satirických kreseb z roku 1968. Více než čtyřicet politických karikatur dvanácti umělců dokládá, jak hlavní britští i čeští ilustrátoři reagovali na politiku skrze karikaturní humor. Výstava poskytuje možnost porovnat nejen grafické styly, ale i vnímání politických událostí na opačných stranách železné opony.

Ústředním motivem výstavy se stala výrazná barevná karikatura významného politického karikaturisty Johna Jensena "Make Love Not War or We´ll Kill You" ("Miluj, neválči nebo tě zabijeme"). John Jensen v ní interpretoval kultovní slogan 60. let na model sovětské diplomacie. Expozice ale zahrnuje i satirické kresby dalších předních představitelů britské karikatury jako jsou Nicholas Garland, Leslie Gilbert Illingworth, Kenneth Mahood, Michael Cummings, David Myers, Jon Jones, Stanley Frankin Emmwood (John Musgrave-Jones). Ti všichni publikovali mezi březnem a říjnem 1968 své karikatury v hlavních britských denících, jako například The Times, The Sunday Telegraph, The Daily Express nebo The Daily Mail.

České karikaturisty zastupují známá jména jako například Jiří Jirásek, Jaroslav Malák a Miroslav Líďák (Haďák). Jejich díla se objevila například v Lidových novinách, Večerníku Praha, Mladém světě či v časopise Dikobraz. Právě známá karikatura Miroslava Líďáka otištěná v Literárních listech již 11. července 1968 a zobrazující auto čekající na křižovatce, kde spolujezdec, tehdejší ministr obrany Martin Dzúr hlásí řidiči, Alexandru Dubčekovi: "Zprava dobrý…" a Dubček odpovídá: "Zleva tanky!", dala i název této výstavě.  

…………………………………………………..

ZPRAVA DOBRÝ, ZLEVA TANKY…: Pražské jaro 1968 v karikaturách
Výstava
: 30. července - 2. září 2018
Vernisáž: pátek 27. července, 18.30 - 21.00, vstupné zdarma
Otevírací hodiny: pondělí - pátek: 10.00 - 18.00
Adresa: Vitrínka Gallery, Czech Centre London, 30 Kensington Palace Gardens, Londýn, W8 4QY

Více zde

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

ČESKÁ CENTRA V RÁMCI OSLAV VÝROČÍ 2018
Česká republika si v letošním roce připomíná důležitá výročí, a to jak doma, tak v zahraničí. O zprostředkování významu českých historických milníků ve světě se zasazují také Česká centra. V průběhu roku 2018 chystají prezentovat historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí stoleté historie naší země či událostí kolem roku 1968. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10  projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

 

 

www.czechcentres.cz

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Přibylová, M: 725 935 056, E: pribylova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 


 

Tisková zpráva ke stažení:

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: