Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra v zahraničí připomenou srpnové události roku 1968

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 14. 8. 2018

Česká centra připomínají významná výročí. Od začátku roku probíhají ve spolupráci českých center v zahraničí a zastupitelských úřadů výstavy, přednášky, besedy, kulaté stoly s jasným cílem: akcentovat letošní významné milníky spojené s historií naší země. V rámci oslav stého výročí Česká centra připravila výstavu nazvanou Pražské jaro 1968. Sestává z digitální a klasické panelové verze. Aktuálně (a v průběhu celého roku)  je k vidění ve světě v rámci aktivit českých center a zastupitelských úřadů.

Stěžejním projektem Českých center k připomenutí srpnových událostí roku 1968 v tehdejším Československu je tematická výstava Pražské jaro 1968, kterou Česká centra připravila s řadou významných oborových partnerů. Výstava prezentuje společenskou atmosféru uvolnění 60. let v komunistickém Československu, od reformních aktivit odehrávajících se od podzimu roku 1967, přes protireformní tlak Brežněvova Sovětského svazu na nové vedení KSČ v čele s A. Dubčekem, až po invazi armád Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Východiskem je netradiční představení atmosféry uvolnění a klesající izolace, jež bohatě ilustruje prolínání společenskopolitických a kulturněhistorických jevů: počínaje světovou výstavou Expo 58, přes filmová a hudební "zlatá šedesátá" až po design jako prostředek mezinárodní komunikace.

DIGITÁLNÍ POJETÍ ZVYŠUJE ATRAKTIVITU
Výstava je připravena v klasickém panelovém formátu v rozšířené digitální formě. Moderní aplikace je v daném ohledu atraktivní novinkou. Důležitá historická data a události se pomocí dobových historických fotografií, videí, filmů a animací z archivů spolupracujících institucí odvíjejí jako příběh, který má různé odbočky – ty představují zasazení událostí do konkrétního prostředí. Odbornou supervizi zajistil historik Jiří Suk z Ústavu soudobých dějin Akademie věd ČR.

Touto formou zprostředkovávají organizátoři rozšířenou informaci v daném kontextu, a to nejen v hlavních jazykových mutacích, ale i v dalších jazykových variantách. Díky tomu si text výstavy v mateřštině přečtou  návštěvníci v Bělorusku, Arménii, Mongolsku, Koreji, Japonsku, připravena je též brazilská varianta portugalštiny a dva typy čínštiny. Svým rozsahem se jedná o projekt s největším teritoriálním dosahem, jaký Česká centra po dobu své existence realizovala.

LENKA LINDAUROVÁ, KURÁTORKA VÝSTAVY:
„Jelikož prezentujeme československé dějiny v zahraničí, zvolila jsem formu interaktivního multimediálního projektu, který má schopnost diváky zaujmout nejen textem a fotografií, ale také zvukem a filmem. Navíc si divák aktivně vybírá témata, která ho zajímají; program je vhodný i k výuce a dalšímu vzdělávání. Je zajímavé například nejen znát podobu prvního československého prezidenta, ale vidět jeho gesta, úsměv, slyšet jeho hlas.“

Výstava 1968 v panelové verzi proběhla v Bukurešti, Stockholmu, Varšavě, Haagu, Berlíně, Vídni, Moskvě, Milánu, Tel Avivu, do konce roku bude k vidění v Budapešti, Paříži, Rotterdamu. Digitální zpracování již mohli obdivovat návštěvníci v Madridu, Stockholmu, Bratislavě, Paříži, Kyjevě, Tokiu, Berlíně, Vídni, Moskvě, Londýně. Její uvedení se chystá v Praze, Budapešti, Bruselu, Lucemburku, Rotterdamu. Čeští návštěvníci se s digitální podobou výstavy seznámí v Galerii Českých center, a to přesně v den srpnové invaze – 21. srpna.

AKTIVIT JE MNOHEM VÍCE
Kromě toho však česká centra v zahraničí iniciují a organizují desítky dalších programů určených pro světovou veřejnost.  Karikatury, kterými britští a čeští autoři reagovali v roce 1968 na dění v tehdejším Československu budou až do září vystaveny v Londýně. Přehlídka čtyřicítky děl dvanácti karikaturistů ukáže, jak událost vnímal tisk na obou stranách železné opony. Výstavu s názvem Zprava dobrý, zleva tanky připravilo České centrum Londýn ve spolupráci s Timem Bensonem z londýnské The Cartoon Picture Gallery. České centrum Bukurešť slaví formou díků. Netradiční projekt s názvem „Děkujeme, že jste tehdy nepřijeli“ připomíná skutečnost, že Rumunsko bylo jedinou zemí, která se v roce 1968 nepodílela na okupaci Československa zeměmi Varšavské smlouvy. Podle Františka Zachovala, ředitele Českého centra Bukurešť, proběhla v pátek 10. 8. 2018 instalace velkoformátového banneru s nápisem „Some ‚visited‘ us in 1968. You did not. So visit us in 2018. 50 years since the Prague Spring.“ Doprovodný program počítá s tematickými výstavami, koncerty a diskusemi. Na celé události se podílí zastupitelský úřad v Bukurešti. Ani Brusel nezapomíná na oslavy. Nedávno zde skončila výstava oceňovaná odbornou i laickou veřejnosti. Invaze 1968 představuje soubor černobílých fotografií, na nichž tehdy začínající Josef Koudelka zachytil a zdokumentoval okupaci Prahy ruskými vojsky. Koudelkova tvorba budí pozornost a zůstává aktuální i po padesáti letech. Stejná výstava se na jaře letošního roku představila v polském Gdaňsku. Další a rovněž ojedinělou přehlídku jiných ikonických fotografií invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa připravila pro Česká centra kurátorka Dana Kyndrová. Pro svůj záměr vybrala padesát fotografií zde dnů okupace, z událostí, které následovaly a byly s okupací spojené. Mezi autory se objevují jména známých špičkových fotografů jako je například Oldřich Škácha, Dagmar Hochová, Jan Reich, Miroslav Hucek. Jejich snímky na výstavě již mohli ocenit návštěvníci ve Španělsku, v USA, ve Francii a v Bulharsku. Díky spolupráci se zastupitelskými úřady se uvedení této výstavy chystá nyní v New Yorku a Burgasu (21. 8.) V  den výročí se však chystají i další vzpomínkové akce mimo Evropu, například České centrum Tokio připravilo projekci dokumentárního filmu Oratorium pro Prahu režiséra Jan Němce, doprovozenou diskusí českých a japonských pamětníků Pražského jara.

Rozsáhlý projekt oslav připravený Českými centry, je systematicky rozčleněn do celého roku 2018. Sestává z pěti programových linií a zhruba 50 samostatných projektů, které se zásluhou Českých center a zastupitelských úřadů konají v Evropě, Asii a Americe. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti tematických okruhů tvořených kapitolami Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů je plánováno více než 10 projektů z oblasti filmu, literatury, designu či výtvarného umění. Na realizaci nabídkové řady se podílela celá řada významných osobností, oborových partnerů a institucí.

Spolupracující instituce / výstava Pražské jaro 1968
Česká televize, Česká tisková kancelář, Dobrovická muzea, Zdeněk Harapes, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Nadace Langhans Praha, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní knihovna, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Poštovní muzeum, Slovenská národná galéria, Tyršův dům, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Vojenský historický ústav Praha a Bratislava

Jazykové mutace výstavy Pražské jaro 1968:
angličtina, arabština, arménština, bulharština, čínština nezjednodušená (Tchaj-pej), čínština zjednodušená (Peking), estonština, francouzština, chorvatština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, polština, portugalština brazilská, portugalština evropská, rumunština, ruština, slovenština, srbština, španělština, ukrajinština, běloruština, mongolština

 

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

 www.czechcentres.cz  

 

Kontakt pro novináře:
Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 


 

Tisková zpráva ke stažení: 

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: