Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra připomínají 100 let výročí republiky

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 23. 10. 2018

Česká centra se letos zaměřila na oslavy výročí České republiky prostřednictvím projektů k oslavám výročí. V této souvislosti se uskuteční v průběhu roku rozsáhlá série akcí. Hlavní programovou událost představují projekty organizované Českými centry s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.  Téma „výročí“ je rozděleno do pěti linií, které zahrnují i klíčové etapy soudobých dějin. V rámci říjnových oslav budou v Praze k vidění hned tři výstavy, které putovaly v zahraničí a nyní se zastavují v Galerii Českých center. Československá státnost 1918, Pražské jaro 1968,  mini wonders/ Česká hračka včera a dnes.  

 

PROGRAMOVÁ LINIE ČESKÝCH CENTER CÍLÍ NA VÝROČÍ

Česká centra v průběhu roku 2018 prezentují historii naší země z několika úhlů pohledu prostřednictvím projektů oslavujících výročí. Šíře spočívá především v programové nabídce. Sestává z pěti programových linií Československá státnost, Pražské jaro, Dědictví českého jazyka a literatury, Czech Innovation Expo,  CzechImage. V rámci zmíněných okruhů probíhají desítky projektů z oblasti filmu, literatury, designu i výtvarného umění.

Nejrozsáhlejším projektem Českých center k připomenutí vzniku Československa a srpnových událostí roku 1968 v tehdejším Československu jsou tematické výstavy Československá státnost 1918 a Pražské jaro 1968, které Česká centra připravila ve spolupráci s řadou oborových partnerů. Výstavy jsou přeloženy do 25 jazyků a prostřednictvím sítě Českých center a zastupitelských úřadů ČR v zahraničí putují v průběhu roku 2018 do celého světa.

Organizátoři se rozhodli zprostředkovat významnou epochu československých dějin zahraničnímu publiku nejen prostřednictvím angličtiny a ostatních světových jazyků, ale i dalších méně tradičních jazyků daných teritorií (např. arménština, mongolština, korejština, běloruština, japonština, brazilská varianta portugalštiny nebo čínština). Verze v panelové či digitální podobě již byly uvedeny na zastupitelských úřadech ČR a téměř ve všech destinacích Českých center, například v Berlíně, Bukurešti, Stockholmu, Madridu, Bratislavě, Tokiu, Kyjevě, Vídni, Londýně, Milánu, Tel Avivu.
Do konce roku zavítají do Bruselu, Budapešti, Haagu či Soulu. Výstavy připravila Česká centra ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí. Svým rozsahem a šíří se jedná o projekt s největším teritoriálním dosahem, jaký Česká centra po dobu své existence realizovala.

Také mini wonders / česká hračka včera a dnes se spolu se dvěma uvedenými projekty zastavuje na týden v Praze.  

OD ZÍTŘKA K VIDĚNÍ I V PRAZE (24. 10. – 30. 10. 2018)
Výstava Československá státnost 1918 nabízí stručné seznámení s událostmi roku 1918, osobnostmi 28. října a pestrobarevnou podobou Československé republiky mezi dvěma světovými válkami. Pozadí jejího vzniku ilustrují osudy Československých legií spolu s životopisnými črtami „tří otců zakladatelů" působících v zahraničí (T.  G. Masaryka, E. Beneše a M. R. Štefánika). Ty zároveň představují hlavní milníky pozdějšího vývoje, jeho pestrou podobu dokreslují sondy seznamující návštěvníky s mezinárodními vztahy, společenskou, politickou, hospodářskou a kulturní situací do 2. světové války, jakož i s třiadvaceti ikonickými entitami spjatými s Československem.  Výstava Pražské jaro 1968 prezentuje společenskou atmosféru uvolnění 60. let v komunistickém Československu, od reformních aktivit odehrávajících se od podzimu roku 1967, přes protireformní tlak Brežněvova Sovětského svazu na nové vedení KSČ v čele s A. Dubčekem, až po invazi armád Varšavské smlouvy 21. srpna 1968. Východiskem je netradiční představení atmosféry uvolnění a klesající izolace, jež bohatě ilustruje prolínání společenskopolitických a kulturněhistorických jevů: počínaje světovou výstavou Expo 58, přes filmová a hudební "zlatá šedesátá" až po design jako prostředek mezinárodní komunikace.

Technologickou novinkou propojující oba projekty v jeden přehledný a komplexní celek představuje špičkové digitální zpracování.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: Digitální forma zvyšuje atraktivitu těchto projektů. Divákům se nabízí verze zpracovaná v klasickém panelovém formátu i v rozšířené digitální formě. Moderní aplikace je v daném ohledu atraktivní novinkou. Důležitá historická data a události se pomocí dobových historických fotografií, videí, filmů a animací z archivů spolupracujících institucí odvíjejí jako příběh, který má různé odbočky, jež události zasazují do konkrétního prostředí.“

LENKA LINDAUROVÁ, KURÁTORKA VÝSTAVY: „Jelikož prezentujeme československé dějiny v zahraničí, zvolila jsem formu interaktivního multimediálního projektu, který má schopnost diváky zaujmout nejen textem a fotografií, ale také zvukem a filmem. Navíc si divák aktivně vybírá témata, která ho zajímají; program je vhodný i k výuce a dalšímu vzdělávání. Je zajímavé například nejen znát podobu prvního československého prezidenta, ale vidět jeho gesta, úsměv, slyšet jeho hlas.“

MINI WONDERS/ ČESKÁ HRAČKA VČERA A DNES (24. 10. – 30. 10. 2018)
Putovní výstava mini wonders - česká hračka včera a dnes se po úspěšné premiéře v Tokiu a zastávkách v Jeruzalémě a Londýně představí během Designbloku 2018 v Galerii Českých center v Praze. Hračky od současných designérů jsou na ní vystaveny společně s ikonami 20. století od předních firem, které je dnes stále vyrábějí. Kurátorkou výstavy je Tereza Bruthansová. Nový projekt představuje další z programové řady, jímž Česká centra připomínají výročí založení republiky. Příběh fenoménu české moderní hračky se začal psát na počátku 20. století. Přehlídka nabízí pohled na tvorbu hraček od začátku 20. století do současnosti. Nejstarší návrh na výstavě pochází z roku 1920 (dřevěný čertík od Václava Špály), nejnovější vznikly v posledních letech (např. Chodící nosorožec Terezy Šedivé, 2018; Za Humny sdružení My dvě, 2017). Výstava ukazuje tvorbu etablovaných designérů v kombinaci s hravými objekty oceněných absolventů uměleckoprůmyslových škol. Celkem je na ní k vidění 22 souborů z osmi hračkářských firem a od třinácti designérů a designérských studií. Výstavu doplňují hračky firmy Modernista, jež vyrábí repliky z první poloviny 20 století.  


TEREZA BRUTHANSOVÁ, KURÁTORKA VÝSTAVY:
Hlavním cílem výstavy je představit českou hračku v její rozmanitosti, originalitě a poetice od počátku století do současnosti prostřednictvím exponátů, které jsou dnes na trhu. Na výstavě jsou vedle slavných předmětů z 20. století k vidění výsledky prací designérů, kteří se do dějin hračky zapsali nepřehlédnutelnými počiny v posledním desetiletí.“ 

Česká tvorba pro děti měla v historii mezinárodní renomé. Velký úspěch slavila na Světové výstavě Expo v Bruselu v roce 1958 s expozicí autorů Jiřího Trnky, Viktora Fixla a Václava Kubáta. Zájem o hračku revitalizovala retrospektiva Libuše Niklové, jež se pod názvem Plastique ludique (Radostný plast) uskutečnila v roce 2011 v pařížském Muzeu dekorativních umění. Na ni navázala přehlídka Století dítěte s významnými zástupci českých hraček v newyorském Muzeu moderního umění (Century of the Child: Growing by Design 1900-2000; rok konání 2012) V současné době je o českou hračku ve světě velký zájem, roste počet jejích sběratelů a je významně zastoupena rovněž v právě vydané knize Design For Children (Phaidon, říjen 2018), v níž najdete většinu exponátů z výstavy.

K INSTALACI VÝSTAVY
Hravost nechybí ani vlastní instalaci výstavy. Tereza Bruthansová se rozhodla výstavu prezentovat a zároveň transportovat v kufrech. Jednak z důvodu, že chtěla akcentovat její putovní charakter, jednak proto, aby exponáty vyznívaly jako poklady z dětství, které objevujeme na půdách. Autorské dvojici Anna Kozová a Jerry Koza (Ateliér SAD) se podařilo tuto ideu zrealizovat v ikonických kufrech vyrobených tradiční českou firmou Kazeto. Právě produkty této společnosti dosud patří k nezbytnostem dětského světa. Netradiční grafické řešení Zuzany Lednické ze Studia Najbrt přitáhne pozornost nejen malých návštěvníků. Popisky výstavy mají formu visaček na kufrech, které jsou na víku vždy polepeny „cestovními“ nálepkami. K výstavě vydaný katalog připomíná malý hračkový kufřík s nálepkami evokujícími jednotlivé destinace výstavy. Již nyní jsou však plánovány další místa pro konání výstavy, a to v Polsku, Bulharsku, Slovensku, Rusku. 

AKTIVIT ČESKÝCH CENTER V ZAHRANIČÍ JE DALEKOSÁHLE VÍCE
Česká centra v zahraničí iniciují a organizují desítky dalších programů určených pro světovou veřejnost.

FRANTIŠEK ZACHOVAL, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA BUKUREŠŤ: „Výstava Československá státnost 1918 a Pražské jaro 1968 v Etnografickém muzeu Sedmihradska v Kluži byla zahájena oblíbeným bývalým předsedou vlády Emilem Bocem. Posléze byla výstava přesunuta do Muzea Ţării Crişurilor v Oradei, Muzea Bukoviny v Sučavě a naposledy byla vystavena v galerii Národního paláce Cercul Militar v Bukurešti.“ Vedle toho pak návštěvníci v Rumunsku dodnes hovoří o netradičním projektu s názvem „Děkujeme, že jste tehdy nepřijeli“. Připomněla skutečnost, že Rumunsko bylo jedinou zemí, která se v roce 1968 nepodílela na okupaci Československa zeměmi Varšavské smlouvy. Podle slov Františka Zachovala proběhla v srpnu úspěšná instalace velkoformátového banneru „Some "visited" us in 1968. You did not. So visit us in 2018. 50 years since the Prague Spring.“ 

SOFIE
České centrum Sofie plánuje prezentaci výstavy nazvané 100 let českého designu. 

DAGMAR OSTŘANSKÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOFIE: „Design je fenoménem, který - i když je uměleckou disciplínou - intenzivně reflektuje společenské a politické pohyby doby. Při příležitosti oslav 100. výročí založení Československa se naskýtá příležitost podívat se na 100-leté období ČSR a českého státu z pohledu designu.“

BUDAPEŠŤ
V Budapešti byla v rámci výročí uvedena výstava „Mezitím někde jinde“ – 100 let českého komiksu za účasti kurátora Pavla Kořínka v rámci festivalu Margó a dále 100 let českého designu za účasti Josefa Tomšeje z Qubus.  Výstava o komiksu proběhla v rámci knižního veletrhu Margó, kde má Česká republika i svůj stánek zaměřený na dětskou literaturu. Zároveň proběhl křest knihy Taťány Rubášové a Jindřicha Janíčka „Podivuhodná robotí expedice“. Lucie Orbók, ředitelka Českého centra Budapešť uvedla, že festival během víkendu navštívilo více než 5 000 lidí.

 LUCIE ORBÓK, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA BUDAPEŠŤ: „Proběhla hlavní a klíčová akce podzimu – Breathless – zrod skla. Výstavu jsme uvedli v rámci výročí a jako program Budapest Design Weeku ve spolupráci ze Zastupitelským úřadem České republiky, Zastupitelským úřadem Slovenské republiky a Slovenským institutem.  Akce proběhla v prostorách Slovenského institutu.  V Budapešti měla akce obrovský ohlas, návštěvnost, zájem médií i návštěvníků.“ 

Vedle toho má České centrum Budapešť na pořadu akci, která proběhne  28.10. nazvanou V rytmu Československa. Jedná se o komponovaný společenský večer, jehož cílem je přenést návštěvníky do doby meziválečného Československa. Událost proběhne v prostorách Ambasády ČR, která sídlí v Zichyho paláci z konce 19. století. Toto místo je více než symbolické, protože Zichyho palác byl zakoupen v červnu roku 1922, čtyři měsíce poté, co Československo a Maďarsko navázaly diplomatické vztahy.

KYJEV
Ani České centrum Kyjev nezůstává stranou. Lucie Řehoříková, ředitelka Českého centra přinesla výčet akcí, které mají těžiště především ve výtvarném umění. Ve spolupráci s regionálními partnery probíhá například uvedení výstavy Století českého komiksu (Kyjev, Ternopol, Černovce). V rámci oslav 28. 10. se koná koncert u příležitosti výročí 1918 – 1968 – 1993 – 2018. Vystoupí zde Janáčkovo kvarteto.

VARŠAVA
Dramaturgie Českého centra Varšava se letos zaměřila na rozsáhlý programový blok k výročí r. 1918 a 1968 v kooperaci s řadou partnerů. Ve spolupráci s Polským institutem v Praze úspěšně proběhla v Polsku a ČR česko-polská soutěž a výstava komiksu Spolu v bublinách; ve Varšavě se konaly velké bilaterální projekty Polsko-české literární jaro a Polsko-český literární podzim. Ve spolupráci se zahraničními instituty v Polsku uspořádalo České centrum Varšava filmový projekt Rok protestu.1968 v evropském kině (Varšava, Lodž, Kielce). Centrum designu Zamek v Cieszyně hostilo jubilejní výstavu Českých center Dějiny českého designu. Od kubismu k XXI. století. V celém teritoriu jsou prezentovány výroční výstavy Českých center Československá státnost 1918 a Pražské jaro 1968 a výstava 12 světů společně s workshopy předních českých ilustrátorů. České centrum Varšava se také zaměřilo na rozsáhlý výzkum obrazu ČR v Polsku v rámci projektu CZECHIMAGE.

TAŤJANA LANGÁŠKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA VARŠAVA: „České centrum Varšava spoluorganizovalo v Německém historickém ústavu ve Varšavě mezinárodní konferenci ‚Od 1918… nezávislost, rozpad monarchie a zkušenost revoluce v zrcadle státních jubileí‘, doprovázenou projekcí 1.dílu seriálu ČT České století/Veliké bourání. Součástí slavnostní recepce, pořádané 30.10. velvyslancem ČR ke 100. výročí nezávislosti, bude i výstava Československá státnost 1918.“

BRATISLAVA
Další zajímavé akce připravili také na Slovensku. Vilma Anýžová, ředitelka Českého centra Bratislava uvedla, že zde velice dobře rezonovaly například cyklistické přejezdy s názvem Československé pedály. V září proběhla videoprojekce na fasádu ambasády, animované piktogramy podle stovky děl českých a slovenských umělců (CS ART Today). Vystoupení sólistek baletů Národních divadel v Praze a Bratislavě s choreografiemi na státní hymny, proběhlo na recepci ke státnímu svátku ve středu 17. 10. 2018. Současně až do října probíhá Česko-slovenský Poesiomat. V rámci oslav výročí 1968 vystoupí divadlo Continuo s představením Poledne (Festivalu slobody v Bratislavě a Víkend atraktivního divadla ve Zvolenu). Události vznikly díky inciativě Českého centra Bratislava - organizátora aktivit. Zásluhou Českého centra se na Slovensku také mnohem více hovoří o češtině. Seriál celostátního deníku SME je zaměřen na téma ‚O češtině na Slovensku‘. Pravidelně jednou týdně vychází samostatná dvojstrana o společných a rozdílných jazykových tématech.

PAŘÍŽ
Při příležitosti 100. výročí vzniku Československa 28. října představí seskupení An Telenner v Českém centru Paříž francouzsko-česko-slovenský projekt „Rovnost, volnost, elektřina“ slovenského autora Viliama Klimáčka. Text, který byl pro tuto příležitost speciálně připraven, líčí životní události členů rodiny na níž se podepsaly dějinné události, které poznamenaly dějiny Československa.

VÍDEŇ
„Mezitím na jiném místě/ Století českého komiks“ je výstava, která bude k vidění v Rakousku.České centrum Vídeň představuje Rakušanům průřez stoletím českého komiksu a uvede jeho nejvýznamnější a nejzajímavější autory a protagonisty.

 

ROTTERDAM
Největšími akcemi Českého centra Rotterdam k příležitosti oslav letošního výročí 28. října jsou překladatelská soutěž, jejíž účastníci dostali za úkol přeložit z češtiny do holandštiny 2 dopisy Mileny Jesenské, významné české novinářky, spisovatelky a překladatelky, jež jako první přeložila dílo Franze Kafky do češtiny. Výsledky soutěže budou vyhlášeny 3. 11. na „Sympozium 1918: Europa op de schop“ (Přebudování Evropy), týkajícího se změn v Evropě roku 1918, které pořádá katedra ruských a slovanských studií (UvA) ve spolupráci s Českým centrem. Výstava „100 let srdce Evropy“ (100 jaar hart van Europa) ve Velkém kostele v Beverwijku (Grote Kerk Beverwijk) byla slavnostně zahájena 21. 9. Při té příležitosti vznikl na místě také velký růžový tank z balonků symbolizující léta okupace a útlaku. V neposlední řadě též výstava s názvem „Vznik ČSR 1918“ pořádaná v prostorách ústředí Europolu (Haag), jejíž slavnostní zahájení proběhne ve čtvrtek 25. října za účasti ministryně financí Aleny Schillerové a policejního prezidenta Tomáše Tuhého.

TEL AVIV
Významná výročí však rezonují i ve vzdálenějších destinacích. ‚Masaryk ve Svaté zemi‘, ‚Československý filmový festival‘, ‚Tři ženy ve fotografii‘, ‚100 let české hračky‘ - to jsou jen některé z akcí, kterými si České centrum Tel Aviv letos připomnělo 100. výročí vzniku ČSR. Zároveň oslavilo i 70 let od vzniku Státu Izrael. Podle slov Roberta Mikoláše, ředitele Českého centra Tel Aviv proběhne připomínka samotného 28. října ve znamení speciálního českého vysílání v izraelském rozhlasu KAN, ve kterém vystoupí známé osobnosti a zároveň experti na Masaryka i česko-izraelské vztahy. Chybět nebude dobová hudba a možná z izraelského éteru promluví i sám Tomáš Garrigue Masaryk.

STOCKHOLM
Také v Českém centru Stockholm počítají s kampaní, která těží z osobnosti TGM.  Připravovaný Czech Day totiž zahrnuje projekci videa legendárního nadčasového Masarykova proslovu, který hovoří o roli českého národa ve světě.

ZUZANA KABELKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA STOCKHOLM:  „V polovině projekce projev rázem skončí a na pódiu se zjeví ‚herec Masaryk‘, který proslov dokončí. Rovněž zde budou vystavené práce studentů Konstfack k Czech Image, projektu, který ukazuje, jak naši zemi vnímá mladá švédská generace.“

LONDÝN
Festival filmu, umění, divadla a designu - CZECH100, za jehož programem stojí České centrum Londýn, je letos nabitý akcemi, připomínajícími 100 let založení Československa. Od konce října do začátku prosince bude možné vidět unikátní filmové projekce, výstavy a představení například v proslulém Barbicanu, londýnském Design Museum, v kině na Regent Street nebo v Tate Britain, stejně jako ve vlastních galerijních prostorách Českého centra - v galerii Vitrínka. Do Londýna v rámci festivalu přijede mimo jiné Zdeněk Svěrák, Bolek Polívka, Ivana Chýlková, Liběna Rochová a řada dalších uznávaných osobností.

Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn: CZECH100 je jednoznačně oslavou české kultury a umělců, kteří nastolují nové trendy a nejsou jen následovníky; umělců, kteří mají kuráž a nejsou jen apoštoly minulosti; umělců, kteří jsou Evropany, stejně jako Čechy a Slováky."  

NEW YORK
U příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu a novodobých česko-amerických vztahů se na místo svého vzniku vrací tvorba Antonína Dvořáka. České centrum New York ve spolupráci s Českou filharmonií připravilo jedinečný hudební zážitek. V pátek 26. 10. 2018 se Velkým sálem České národní budovy ponesou tóny Dvořákova Klidu v podání Alisy Weilerstein, Davida Marečka a Americký kvartet v podání členů České filharmonie a Ensemble Connect. Dále je na programu Sonáta č. 5 Eugèna Ysaÿe, kterou provede koncertní mistr Josef Špaček.

BARBARA KARPETOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA NEW YORK: „Měsíc jubilejních oslav představuje Dvořáka nejen jako hudebního velikána a světově známou osobnost, ale především jako umělce propojujícího americký a český prostor. Vážím si toho, že se na organizaci hudebního programu a především koncertu ke 100. výročí české nezávislosti podílíme právě s Českou filharmonií, Carnegie Hall, Carnegie Hall Archives, Společností Dvořákova amerického dědictví, Stálou misí ČR při OSN a Generálním konzulátem ČR v New Yorku.“

Rok 2018 představuje fenomén „kulatého výročí“, které vybízí k oslavám v celé České republice.  Zásluhou Českých center v zahraničí má však celé téma dalekosáhlý přesah nejen do evropských zemí. Oslavy se však nenesou „jen“ v duchu tematických linií. Nad rámec projektů k oslavám permanentně probíhají samostatné programy přímo ve městech jejich působení, nezřídka však také mimo tato města, v regionech a vzdálenějších oblastech. Ročně je pod hlavičkou Českých center organizováno více než 2 000 událostí propagujících naši zemi ve světě.

 

INFORMACE O VÝSTAVÁCH,   KTERÉ JSOU AKTUÁLNĚ K VIDĚNÍ V PRAZE

Hlavní organizátor: Česká centra
Odbornými supervizory obou výstav jsou historici Jiří Suk a Josef Tomeš z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR. 

Spolupracující instituce a partneři výstav viz níže

Místo konání:
Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
24. 10. 2018 – 30. 10. 2018

Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 11.00–18.00
Sobota: 11.00–17.00

 

 

Československá státnost 1918 / Pražské jaro 1968:

Kurátorka: Lenka Lindaurová

Spolupracující instituce: 

Česká televize, Česká tisková kancelář, Dobrovická muzea, Zdeněk Harapes, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum T. G. Masaryka v Lánech, Nadace Langhans Praha, Národní filmový archiv, Národní galerie v Praze, Národní knihovna, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Památník národního písemnictví, Poštovní muzeum, Slovenská národná galéria, Tyršův dům, Uměleckoprůmyslové museum Praha, Vojenský historický ústav Praha a Bratislava

26 jazykových mutací (včetně češtiny) - Československá státnost 1918 / Pražské jaro 1968:
angličtina, arabština, arménština, bulharština, čeština, čínština nezjednodušená (Tchaj-pej) čínština zjednodušená (Peking), estonština, francouzština, chorvatština, italština, japonština, korejština, maďarština, němčina, polština, portugalština brazilská, portugalština evropská, rumunština, ruština, slovenština, srbština, španělština, ukrajinština, běloruština, mongolština

 

mini wonders/ česká hračka včera a dnes

Kurátorka: Tereza Bruthansová

Design instalace: Anna Kozová a Jerry Koza / Atelier SAD

Grafický design: Zuzana Lednická / Studio Najbrt

Manažer projektu: Sandra Karácsony

Hlavní partner výstavy: Kazeto 

Partner výstavy: Etna 

 

FIRMY ZASTOUPENÉ NA VÝSTAVĚ: 

1/Detoa: Magnetické puzzle děti 12906, mačkací figurky retro kolekce (Zebra, Kočka, Opice, Panák námořník pyramida 2/Efko: Igráčci (figurky nejbližší původnímu designu Marie Krejchové a Jiřího Kaliny) 3/Fatra Napajedla, hračky Libuše Niklové: Buvol 4/Kovap: Traktor Zetor 25 červený, Kluk na tříkolce, Sluníčko červené, Horská dráha, Tatra 87 5/Merkur: Stavebnice Classic C03 6/Modernista: repliky hraček od Ladislava Sutnara a Václava Špály (Artěl) 7/Moravská ústředna Brno: Zdeněk Miler, plyšové figurky Krtek a Zajíc 8/Výrobní družstvo Směr: Hra 15, Blechy, Kočka s míčky, Parník oceánský9/Kazeto: Kočárek, Kufřík Meloun

SOUČASNÍ AUTOŘI: 
Jan Čapek: Bulík / Fatra
Adéla Fejtková: stavebnice Adély
Anna a Jerry Kozovi, Koza / Fatra
Kutulu: Amaris, Labu, Pi-Pi
Zuzana Lednická, Fatra: Black & White / Fatra
My dvě: kolekce Za humny
Tomáš Rejmon: Závoďáci
Repello: odrážedlo Model J
Michal Strach: Lupus in Fabula
Tereza Šedivá (Moles in Holes)
René Šulc: kolekce Afrika
Utukutu: houpačka Spectra
Roman Vrtiška & Vladimír Žák: Woo

 

ČESKÁ CENTRA

 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

Kontakt pro novináře:  Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace
Petra Jungwirthová, M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 

 

PŘEHLED TEMATICKÝCH OKRUHŮ 

1/ Československá státnost

2/ Pražské jaro

3/ Dědictví českého jazyka a literatury

4/ Czech Innovation Expo

5/ CzechImage

 

 

1/ ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNOST / 1918

2/ PRAŽSKÉ JARO / 1968

3/ DĚDICTVÍ ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Soubor projektů k reflexi a na oslavu vzniku samostatné ČSR, československé společnosti a kultury 60. let v rámci celosvětového reformního hnutí a připomenutí významu českého jazyka a literatury v mezinárodním kontextu. Jednotlivé tematické linie se doplňují a jsou složeny z několika samostatných aktivit realizovaných s významnými odbornými a oborovými partnery.

Výběr výstavních projektů:

 • 1918 | Československá státnost
 • 100 let českého designu
 • Mini Wonders/ Česká hračka
 • 1968 | Pražské jaro
 • Václav Havel – občan a dramatik
 • Jan Palach
 • 12 světů – Ilustrátoři současné české knihy pro děti
 • Mezitím na jiném místě - Století českého komiksu
 • Překladatelská soutěž Cena Susanny Roth (zaměření na současnou českou prózu)
 • Filmová nabídka připomínající 120 let české a československé kinematografie
 • Aktivity na podporu jazykového vzdělávání v češtině a jeho další rozvoj

 

4/ Czech Innovation Expo
Projekt hravou formou s využitím nejnovějších technologií průřezově představí příspěvek svébytného národa ve středu Evropy k vědecko-technickému pokroku ve světě ve stoleté retrospektivě. Současně nastíní potenciál budoucího rozvoje, a to v souladu s koncepcí Vlády ČR: „Národní strategie inteligentní specializace“.

5/ CZECH IMAGE
Projekt otevře veřejnou i odbornou diskusi, jaká je současná značka ČR v reflexi roku 1918?  Výstavy studentů grafických škol v ČR a v zahraničí na téma CzechImage 2018, otevření dialogu a pohledu mladé generace na současný brand ČR.

 

 


 

Tisková zpráva ke stažení:

 

 

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTNEŘI: