Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Stripgids pro český komiks

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 4. 6. 2019

V Belgii a Nizozemsku se představí dvanáct českých komiksových autorů

11. 6. Boycott Books, Amsterdam
12. 6. Muntpunt , Brusel

Ačkoli Brusel je všeobecně považován za hlavní město komiksu, fenomén „český komiks“ zde doposud nebyl komplexně představen. Organizátoři červnové události se rozhodli tento stav změnit. V těchto dnech vychází speciální číslo belgického komiksového magazínu Stripgids zaměřené speciálně na českou scénu. Představí tady tvorbu Lucie Lomové, Vojtěcha Maška, ToyBox, Jaromíra 99 a dalších 8 českých tvůrců. České číslo Stripgids bude představeno nejprve v Amsterdamu, poté v Bruselu. Díky spolupráci Českého centra Brusel a Českého centra Rotterdam se tak fenomén „český komiks“ postupně dostává do dvou zemí Beneluxu, ve kterých byl až doposud méně známý.

Stripgids je podle mnohých nejrespektovanějším komiksovým časopisem Beneluxu. Časopis vychází ve vlámštině a těší se velkému čtenářskému zájmu. Aktuální letní číslo je speciálně věnováno fenoménu „český komiks, historie, současnost“. Autorem úvodního textu je uznávaný historik, popularizátor a kurátor českého komiksu Pavel Kořínek. Svůj text se navíc rozhodl doplnit o portfolio dvanácti nejvýraznějších mladých tváří českého komiksu, čímž vznikl ucelený obraz zabývající se genezí komiksu v Čechách i jeho současností.

Díky iniciativě ředitelky Českého centra Brusel Jitky Pánek Jurkové se prezentaci letního vydání (původně plánovanou jen pro Belgii) podařilo rozšířit o sousední Nizozemsko. Námětu se totiž aktivně ujala Hana Schenková z Českého centra Rotterdam a díky spolupráci obou českých center proběhne dvojí uvedení. V úterý 11. června 2019 proběhne představení Stripgids v Amsterdamu
a to v knihkupectví Boycott Books. Vystoupí zde Pavel Kořínek a Charel Cambré a kromě prezentace časopisu dojde také na oficiální uvedení nizozemského překladu knihy Podivuhodná robotí expedice za účasti českého autora a ilustrátora Jindřicha Janíčka. (Nizozemský překlad zajistil Edgar de Bruin.) Pouhý den poté, 12. června 2019, pak bude vydání Stripgids představeno v bruselské knihovně Muntpunt.

 

PAVEL KOŘÍNEK, HISTORIK: 

 „Český komiks na tom nejspíš nikdy nebyl lépe než dnes, alespoň tedy co se týče různorodosti, nápaditosti a ambicióznosti publikovaných prací. Charakterizuje ho sebedůvěra, nakažlivé nadšení
a chuť vyprávět i experimentovat.“ 

 

HANA SCHENKOVÁ, ČESKÉ CENTRUM ROTTERDAM:  

Současný český komiks jsme chtěli představit i v sousedním Nizozemsku, i když zdejší scéna není tak živá jako v Belgii. Oslovili jsme úspěšné amsterodamské knihkupectví a nakladatelství Boycott Books, které vydává výtvarně zajímavé knihy v nizozemštině, včetně knih českých.

 

JITKA PÁNEK JURKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA BRUSEL:  

Belgie je vlastí Tintina i seriálu o Šmoulech a místní jsou na to patřičně hrdí. Jsme rádi, že ve spolupráci se Stripgids můžeme ukázat, že českému komiksu rozhodně stojí za to také věnovat pozornost.“

 

Tato iniciativa probíhá ve spojení s aktuálními aktivitami za oblast komiksu, které se konají  v zahraniční síti Českých center. Při příležitosti připomínky významných výročí roku 2018 totiž mj. vznikl výstavní projekt pod názvem Mezitím na jiném místě – Století čs. komiksu věnovaný rekapitulaci českých komiksových dějin včetně současné situace s propojením na mladou generaci. Mezi těmito kurátory je také zmiňovaný Pavel Kořínek. Výstava již byla a stále je prezentována v mnoha zahraničních lokacích (např. Bulharsko, Korejská republika, Rusko, Maďarsko, Polsko, Filipíny či Slovensko) a v září bude představena také v rámci Bruselského festivalu komiksu.

 

Představení Stripgids no. 5:

11. 6. 2019 19:00, Boycott Books, Baarsjesweg 203hs, Amsterdam

 https://boycottbooks.com/11-06-presentation-of-stripgids-5-boycott-book-launch/

12. 6. 19:30 Muntpunt, Place de la Monnaie 6, Brusel https://www.facebook.com/events/1095133380670785/

 

Ukázky z tvorby představených autorů:

https://we.tl/t-QvkAEDDsB5

 

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24  metropolích na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:  Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: