Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

ČESKÁ ILUSTRACE NA ZAHRANIČNÍCH CESTÁCH

Tisková zpráva ze dne 31. 10. 2019, Česká centra – ústředí

Česká centra a pražský festival ilustrace LUSTR letos společně připravily putovní projekt k zahraniční prezentaci a propojovaní současné české autorské ilustrace s místní scénou. Výstava s názvem LUSTR ON TOUR, jehož kurátorkou je ředitelka festivalu Lustr Nadia Sheshukova, již byla mimo ČR k vidění v Berlíně, Jeruzalémě a Moskvě. V současné době je těsně před uvedením v Bruselu, kde bude v programu 1. ročníku bruselského festivalu PICTURE!.

Festival Lustr je výběrovou oborovou přehlídkou ukotvenou v Praze a jsou na ní prezentováni primárně současní čeští a slovenští tvůrci převážně mladší generace; v rámci každého ročníku však také hostují vybraní ilustrátoři ze zahraničí. Svá díla prezentují formou individuálních instalací, workshopů, projekcí či prostřednictvím dalších doprovodných programů. Důležitým prvkem je také neformální profesní networking a veřejná diskuse.

Česká centra iniciovala možnost zahraniční prezentace současné české autorské ilustrace právě prizmatem této přehlídky, která již šest let přináší poměrně ucelenou zprávu o kondici mladé české autorské ilustrace a to i v dialogu s mezinárodní scénou. Kurátorka projektu pak připravila kolekci děl (výběr festivalu Lustr) zohledňující aktuální situaci na nezávislé české ilustrátorské scéně, včetně různosti zpracovaných témat, použitých technik či prezentačních formátů i žánrových přesahů do animace, komiksu či textilu. Představena tak byla díla např. od tvůrců Tomski&Polanski, Jana Šrámka & Veroniky Vlkové, Marie Makeevy, Juliány Chomové, Jindřicha Janíčka, Marka Rubce aj.

Nadězda Sheshuková, FESTIVAL LUSTR:

„Lustr festival vznikl z potřeby upozornit českou veřejnost na zvláštní výtvarný obor - ilustraci. Spolupráce s českými centry posouvá tento úkol ještě do jiné roviny a to propagace české ilustrátorské scény v zahraničí. Jsme rádi za tuto příležitost a doufáme, že síla české ilustrace bude oslovovat veřejnost po celém světě.“

Jednotlivé zahraniční prezentace spoluorganizované českými centry probíhají většinou v rámci místních oborových akcí či v prostorách, které jsou tomuto žánru příhodné, s napojením na odbornou i širokou veřejnost. Dle kontextu se dále doplňují doprovodné akce ve formě speciálních workshopů, přednášek či kurátorských úvodů. V letošním roce byl projekt poprvé představen v prostorách Českého centra Berlín a to v souvislosti s hostováním ČR na knižním veletrhu v Lipsku. Odtud směřoval na ilustrátorské sympozium do Broumova, dále pak do Jeruzaléma a Moskvy. Aktuálně vrcholí přípravy v Bruselu.

ANNA HRABÁČKOVÁ,VEDOUCÍ ODD. KULTURNÍ DIPLOMACIE ČESKÝCH CENTER:  

“Česká ilustrace má tradičně vynikající úroveň a s tím spojené skvělé jméno v zahraničí. Současná mladá generace českých tvůrců není výjimkou a na tento fakt jsme chtěli vhodným projektem poukázat. Spolupráce s festivalem Lustr se nám jevila jako samozřejmou ve výběru partnera, který by pro nás připravil kurátorskou výstavu zajímavou pro zahraniční veřejnost, s udržitelným potenciálem pro prezentaci, networking a možnosti recipročních aktivit pro české i zahraniční profesionály. Česká centra se svým síťovým a síťujícím charakterem dokáží všechny tyto aspekty naplnit a zároveň posunovat do dlouhodobého horizontu.”

Červencovou jeruzalémskou zastávku v propojení na místní hojně navštěvovaný Outline Festival obohatily doprovodné programy na téma dokumentární komiks, současná česká ilustrace a typografie či práce nezávislého nakladatelství - vše v režii tandemu Nikoly a Jindřicha Janíčkových. Výstavu v průběhu jejího konání zhlédlo více než tisíc návštěvníků a do budoucna se rýsují nové možnosti prezentace, např. ve spolupráci s významnou uměleckou školou umění a designu Bezalel Academy v Jeruzalémě.

ROBERT MIKOLÁŠ, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA TEL AVIV: 

„Akce se konala v rámci Mezinárodního festivalu Outline Jerusalem, 3. ročníku přehlídky toho nejlepšího z ilustrace a typografie. Pro Český dům Jeruzalém, který se účastnil vůbec poprvé, to byl určitě úspěch, navíc jsme přivezli i Jindřicha Janíčka, držitele ceny Czech Grand Design 2018, který spolu s Nikolou Janíčkovou měli v Marie Gallery Jerusalem i workshop.”

Říjnovou prezentaci v Moskvě v rámci 5. ročníku festivalu knižních ilustrací a literatury MORS anticipovalo uvedení výběru současné ruské ilustrace na letošním ročníku Lustru, které bylo skvělým příkladem dalšího aspektu projektu - možnosti konkrétní reciproční spolupráce mezi českým a zahraničním, resp. ruským ilustrátorským festivalem. Samotná česká výstavní stopa na MORSu pak byla zvýrazněna workshopy Ilony Polanské, Veroniky Vlkové a přednáškou Jana Šrámka.

HANA SKLÁDALOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA MOSKVA:

„V rámci doprovodného programu připravili čeští delegáti různorodé workshopy: Ilona Polanská ze studia Tomski&Polanski, Veronika Vlková – Akvarelové světy, přednášky Jana Šrámka na téma „Zvláštní jevy ve veřejném prostoru. Návštěvníci přijali českou expozici s nadšením, velký úspěch v počtu posluchačů a účastníků zaznamenaly přednášky a workshopy.  Návštěvnost se pohybovala kolem 4 000 účastníků včetně přednášek a workshopů.“

Nadcházející listopadové uvedení, tentokráte v Belgii, probíhá pod hlavičkou Českého centra Brusel. Tady se kolekce Lustru „rozsvítí“ v rámci nově vznikajícího festivalu PICTURE!, přičemž se České republice dostalo již na prvním ročníku bruselského festivalu výsadního postavení na pozici hlavního hosta, což české ilustraci i festivalu Lustru zajisté přinese zvýšenou pozornost.

JITKA PÁNEK JURKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA BRUSEL: 

„Během prvního listopadového týdne přivede festival do prostoru mezi Královským palácem, Muzeem krásných umění, Královskou akademií věd a BOZAR mladé publikum, rodiny s dětmi a nadšence pro ilustraci díky celé řadě výstav, promítání a dalších aktivit. Pro Lustr on Tour vzniká speciální pop-up galerie v secesní pasáži Ravenstein, kde denně proudí tisíce lidí. Zorganizujeme pro ně kromě slavnostní vernisáže také kurátorskou prohlídku s Nadiou Sheshukovou.“

Vedle pop-up galerie se česká vizuální kultura v Bruselu představí také během dvou víkendů českých animovaných filmů v Cinematek (díky spolupráci s ateliérem Animované tvorby UTB Zlín) včetně workshopů animace pro děti.

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek
a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února
2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře: Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;
M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; 

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: