Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

První britská samostatná výstava vítězky Chalupeckého ceny Evy Koťátkové v prestižní galerii Modern Art v Oxfordu

Česká centra, 22. listopadu 2013

České centrum Londýn ve spolupráci s galerií Modern Art v Oxfordu představí první britskou sólo výstavu nejmladší laureátky ceny Jindřicha Chalupeckého Evy Koťátkové. Koťátková, která ve své tvorbě často za aktivní účasti veřejnosti zkoumá role a pozice člověka v sociálním systému a v prostředí, v němž se každodenně pohybuje, pro Oxford připravila performativní instalace, zkoumající postupy i selhání vyprávění skrze mluvené slovo, ale i pomocí neverbálního, pohybového provedení.

ČESKÁ CENTRA, PARTNER PRESTIŽNÍCH OCENĚNÍ
Česká centra jsou partnerem řady významných českých výtvarných a designových cen. Jejich vítězové získávají šanci prezentovat se v zahraničí. K jednomu z nejvýznamnějších počinů v této oblasti se řadí spolupráce se Společností Jindřicha Chalupeckého. Díky tomuto propojení se německá veřejnost může seznamovat s tvorbou Vladimíra Houdka, finalisty loňského ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého. Výstava konaná v prostorách galerie Českého centra Berlín zde potrvá do 5. 12. 201. Umělkyně Eva Koťátková, která prestižní cenu získala v roce 2007, je řazena k nepřehlédnutelným solitérům mladší umělecké generace. Nyní se představuje londýnské veřejnosti. Na realizaci její první samostatné výstavy v Modern Art Oxfordu se významnou měrou podílelo České centrum Londýn, které vedle řady organizačních aspektů spojených s prezentací tvorby hradilo také náklady na přepravu exponátů. „Jsem velmi ráda, že se podařilo sólovou výstavu Evy Koťátkové uspořádat v galerii s tak dobrou pověstí a napojením na britskou výtvarnou scénu jakou je Modern Art Oxford. Pro naše centrum je živé propojení současného českého a britského umění jednou z hlavních priorit, kterou se kromě výstav snažíme naplnit také organizací kurátorských cest a rezidencí,“ uvedla Tereza Porybná, ředitelka Českého centra Londýn

EVA KOŤÁTKOVÁ: VYPRAVĚČOVO SELHÁNÍ
Třicetiletá Eva Koťátková získala mezinárodní renomé. Po nedávném úspěchu na Benátském bienále, kdy se stala součástí kurátorského konceptu hlavního pavilónu, přichází její první samostatná britská výstava v prestižní galerii současného umění Modern Art v Oxfordu. Základem výstavy je rozměrná instalace, která má reprezentovat jakýsi zvětšený orgán řeči, která nefunguje tak jak má. V podání Koťátkové navíc nemá podobu realistického modelu jazyka či mluvidel, ale bere na sebe podobu jakéhosi hřiště, tělocvičny či cirkusu s konstrukcemi pro různé nezvyklé fyzické úkony, s rekvizitami, pomocí nichž je možno vyloudit nějaký zvuk, či proprietami, které je možné přímo obléknout na tělo, a udat či dokonce limitovat tak jeho pozici a pohyb. Instalaci aktivují dva performeři, kteří neverbálně, pomocí gest, póz, tanečních i lehce akrobatických čísel rozeznívají řečový orgán. Intimnější performancí v druhém prostoru galerie je přednáška s názvem Vypravěč v kondici a vypravěč v rozkladu (Narrator in Good Shape and Narrator in Decay), stavící proti sobě různé druhy vyprávění od tradičních forem po vyprávění beckettovského typu. Autorem textu, který je v galerii performativně představen a počítá s reakcemi diváka, je otec Koťátkové, profesor filosofie na pražské Karlově univerzitě, Petr Koťátko.

Nejmenší místnost pak představuje videoprojekci založenou na principu černého divadla: na černém pozadí se pohybují a skládají do různých dočasných konfigurací fragmenty těla i výstřižky fotografií a kresebné siluety, a utvářejí tak jakousi živou, pohyblivou koláž. Výstava navazuje na předchozí projekt Evy Koťátkové nazvaný Divadlo mluvících předmětů (Theatre of Speaking Objects), který využíval metodu nepřímé komunikace a předměty, jako prostředníky pro promluvu. Objekty si vypůjčovaly hlasy svých pasivních majitelů a vyprávěly více či méně koherentní příběhy o lidské izolaci, odlišnosti, vyčlenění, artikulačních a jiných obtížích.

Koťátková zde testuje alternativní metody nonverbální komunikace, neartikulované projevy skrze pohyb, neidentifikovatelný zvuk, pantomimu či varianty znakové řeči. Na výstavě v Modern Art Oxford, stejně jako v předchozích dílech, Eva Koťátková zviditelňuje neviditelné klece, překážky a bariéry, zdi a jiné typy omezení a rekvizit, často vytvořených pro vlastní tělo. Ústřední jsou pro ni dlouhodobě situace jednotlivce, který se sice nachází uvnitř konkrétních společenských struktur, není ale schopen se do nich aktivně a smysluplně začlenit. Pracuje s kresbou, objektem, instalací i živou akcí, převážně ale inscenuje strukturované celky s vlastním řádem či systémem. Její práce jsou utvářeny spíše než konkrétními díly či použitými médii, opakujícími se motivy, které v každém novém uspořádání získávají jiné kontury.

EVA KOŤÁTKOVÁ
Eva Koťátková studovala na pražské Akademii výtvarného umění a ve studiích pak pokračovala na renomovaných školách v San Franciscu a ve Vídni. V roce 2007 získala již ve svých 25 letech cenu Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let. Mezi její nejvýznamnější skupinové výstavy patří účast na Liverpoolském bienále v roce 2010, na Lyonském bienále v roce 2011, na 18. Bienále v Sydney v roce 2012 a v roce 2013 participace v rámci hlavního kurátorského programu na Benátském bienále.

MODERN ART OXFORD
Modern Art Oxford je prestižní galerie s vynikající reputací národních a mezinárodních výstav specializující se na moderní a současné umění. V roce 2006 zde v rámci série Arrivals představila Kateřina Šedá své projekty Nic tam není (2003) a Je to jedno (2005). 


http://www.modernartoxford.org.uk
www.czechcentre.org.uk
www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:
ČESKÁ CENTRA - ÚSTŘEDÍ
Petra Jungwirthová tisková mluvčí
M: +420 725 890 030
E: jungwirthova@czech.cz

ČESKÉ CENTRUM LONDÝN
Renata Clarková, České centrum
T: 234 668 318
E:clarkova@czechcentre.org.uk

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra pro oblast výtvarného umění

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry.
  •  Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, Czech Grand Design, Bienále Brno), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže. 
  • Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.
  • Iniciují a podporují projekty českých umělců v zahraničních galeriích. 
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představují současné výtvarníky s propojením na místní umělce a instituce. 
  • Podporují českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizují doprovodné programy jako např. diskuse, workshopy apod.

Tisková zpráva ke stažení:

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: