Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

UKRAJINA NOW!

Česká centra, 23. května 2013

Jaká je současná umělecká scéna na Ukrajině? Jak přemýšlejí a jak se vyjadřují ukrajinští sochaři, fotografové či malíři? 10 umělců, 2 umělecké skupiny a doprovodný program poskytnou jedinečnou příležitost nahlédnout do tvorby a myšlení mladých umělců ze země, o které toho ve skutečnosti víme jen velmi málo.

Hlavním kritériem výběru umělců do projektu UKRAJINA NOW! byla tvůrčí aktivita, iniciativa, kreativita, smělost v uměleckých projektech, originalita výtvarných řešení a touha po dalším uměleckém vývoji. V projektu se prezentují mladí ukrajinští umělci do 35 let, kteří se účastnili prestižní soutěže MUCHi v letech 2010 – 2012, jejímž iniciátorem a organizátorem je Shcherbenko Art Centre: Nazar Bilyk, Zoja Orlová, Danyjil Halkyn, Maksym Čatský, Pavlo Kovač, Jevhen Samborský, Jurij Bilej, Anna Zvjahincevá, Maryna Taljutto, Volodymyr Saj se skupinou Šapka a Tenpoint.

Projekt pozorně sleduje současné ukrajinské umění, ale také sociální realitu mladého státu, který se potýká s mnoha problémy a zároveň je pln nadějí a tvůrčího potenciálu. Díla vyjadřují otázku národní sebeidentifikace, historického dědictví, problémy sociálního útlaku v kombinaci s těžkými životními podmínkami a snaží se ukázat Ukrajinu v historické i současné podobě. V prostorách Českého centra Praha budou k vidění nejen malby, ale také kresby, fotografie, instalace a sochy. Díla předkládají přehled uměleckých tendencí ukrajinských umělců a zároveň jsou analýzou sociálních podmínek, které mají nesporný vliv na jejich tvorbu. Z druhé strany je projekt manifestací víry v úspěšný rozvoj Ukrajiny a přesvědčení, že se může prosadit v evropském prostoru.

Společný projekt Českého centra Kyjev, Velvyslanectví České republiky na Ukrajině, soukromé galerie Shcherbenko Art Centre a Českého centra Praha bude zahájen za přítomnosti J.E. Ivana Počucha, velvyslance České republiky na Ukrajině, Dagmar Ostřanské, ředitelky Českého centra Kyjev, Maryny Shcherbenko, ředitelky galerie a kurátorky výstavy. Slavnostní vernisáže se zúčastní rovněž trojice ukrajinských umělců Jurij Bilej, Pavlo Kovač a Maryna Taljutto.

Recipročně se ve spolupráci se Shcherbenko Art Centrem uskuteční letos na podzim velká přehlídka vítězů ceny Jindřicha Chalupeckého v Kyjevě.

Doprovodný program výstavy:
• 17. 6. 18.00 Literární U-krajinou
Překlady ukrajinské literatury do češtiny po roce 1989 (ve spolupráci s katedrou východo-evropských studií FF UK).

• 19. 6. 18.00 Prezentace putovní výstavy „Lidská práva v ofsajdu“
Dokument o porušování lidských práv a úpadku demokratických svobod na Ukrajině, 18.30 Promítání filmu „Ukrajinská Chelsea“, 20.00 debata s ukrajinskými aktivisty o současné Ukrajině a jejích problémech (ve spolupráci s Člověkem v tísni)

Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1
Vernisáž výstavy se koná 30. 5. 2013 v 18.00 hodin.

Otevírací doba:
Pondělí - pátek od 10 – 17 hodin.
VSTUP VOLNÝ.
Výstava potrvá do 23. 8. 2013

Více informací:
www.czechcentres.cz/prague;
www.czechcentres.cz;

Tisková zpráva ke stažení:ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra v oblasti výtvarného umění

  • Podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a realizují doprovodné programy s designéry. Jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, Czech Grand Design, Bienále Brno, Cena kritiky za mladou malbu, Cena Věry Jirousové), vítězům cen zajištují zahraniční rezidenční stáže. 
  • Organizují výstavy, módní přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě. 
  • Ve vlastních výstavních prostorách prioritně představují současné výtvarníky s propojením na místní umělce a instituce. 
  • Podporují českou účast na mezinárodních veletrzích výtvarného umění a realizují doprovodné programy jako např. diskuse, workshopy apod. 


Kontakty pro novináře:
ČESKÁ CENTRA - ÚSTŘEDÍ
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: +420 725 890 030
E: komunikace@czech.cz
www.czechcentres.cz

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Jolana Součková, produkce
M: +420 724 587 661
E: souckova@czech.cz

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: