Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Adventní koncert Pražského filharmonického dětského sboru v Rakousku. Kühnův dětský sbor ve Vídni.

České centrum Vídeň, 23. listopadu 2012

Jedno z nejvýznamnějších českých uměleckých seskupení míří z  Jihoafrické republiky do adventní Vídně. Kühnův dětský sbor, známý nejen v Evropě, ale i v Japonsku, USA, Kanadě, Mexiku, Singapuru a Malajsii, vystoupí v  kapli císařského a  prezidentského paláce Hofburg při příležitosti slavnostního zakončení Dnů České kultury Banky Austria ve Vídni.

V sobotu 1. prosince 2012 v 18 hodin zazní v Hofburgu skladby českých i evropských skladatelů Josefa Myslivečka, Petra Ebena, Edwarda Elgara, Claudeho Debussyho, Johannese Brahmse a Arva Pärta. Adventní koncert se koná v rámci projektu Dny české kultury ve Vídni. Význam počinu dokládá i fakt, že záštitu akcím udělil J.E. Jan Koukal, velvyslanec České republiky v Rakousku.

„,Kühňata’ jsou nejstarším českým dětským pěveckým sborem a mám obrovskou radost, že se nám podařilo do jeho nabitého mezinárodního programu vtěsnat vystoupení ve Vídni v kouzelné době adventu. Jsem přesvědčen, že si rakouské publikum, navyklé na prvotřídní kvalitu hudebních produkcí, podmaní,“ říká ředitel Českého centra Martin Krafl.

Kühnův dětský sbor za více než 75 let své existence (1932) vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci a umělkyně – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté. Mimořádnou uměleckou pověst dokládají i oficiální pocty, jichž se tělesu dostalo, včetně European Grand Prix z roku 1998 nebo vítězné ceny na mezinárodní sborové soutěži European Broadcast Union ve Wuppertalu v roce 2008.  Za svou existenci nahrál sbor  více než 50 CD české i světové hudby. Vedle samostatných koncertů spolupracuje se špičkovými orchestry, Národním divadlem, Státní operou Praha i zahraničními operními scénami. Mezi největší úspěchy z poslední doby patří účinkování v proslulé Carnegie Hall v New Yorku či na prestižním festivalu Bregenzer Festspiele 2003 ve scénickém provedení Janáčkovy Lišky Bystroušky. Je třeba připomenout i  spolupráci  se světoznámým dirigentem Vladimirem Fedosejevem v Čajkovského sále Moskevské konzervatoře v dubnu 2004.

 

Tisková zpráva ke stažení zde:

 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí 3 kontinentů.

 

Česká centra pro oblast hudby:
-
Podporujeme účast na hudebních festivalech nebo venkovních produkcích.
- Pomáháme s organizací koncertů v místech našeho působení.
- Propojujeme filmové akce s živou hudbou.
- Propagujeme hudební vystoupení v zahraničních médiích, prostřednictvím našich webových stránek, e-newsletterů nebo sociálních sítí.

 

 

Více informací:

www.czechcentres.cz;

www.kultur.bankaustria.at

www.kuhnata.cz

 

 

Kontakt pro novináře:
Petra Jungwirthová – koordinátorka PR
T: +420 234 668 237
M:+420 725 890  030
 
Ivana Síglerová  – koordinátorka PR
T: +420 234 668 251
GSM: +420 725 890 029

 ČESKÁ CENTRA – ústředí, Praha
Václavské nám. 49, oddělení komunikace,
EM: komunikace@czech.cz
   


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: