Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Nová výstava v Českém centru Praha výtvarně tematizuje touhu po usmíření na Blízkém východě

České centrum Praha, 24. ledna 2013

Nová výstava v Českém centru Praha výtvarně tematizuje touhu po usmíření na Blízkém východě. Výstava Messengers of Peace představuje výběr z unikátní kolekce uměleckých děl shromážděných od roku 1979 Dr. Eli Fischerem. Autory jsou izraelští, egyptští a jordánští umělci a téma, jež ve svých dílech zpracovali, je stále aktuální - mír. Výstava Messengers of Peace bude k vidění v Českém centru Praha od 8. února do 3. března 2013.  

Místo konání: České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1 
Vernisáž za přítomnosti Dr. Eli Fischera, majitele sbírky, se koná 7. 2. 2013 v 17 hodin

Když v roce 1979 uzavřel Egypt s Izraelem mírovou dohodu, umělci z obou států byli vyzváni, aby na tuto přelomovou událost tvořivě reagovali. Vznikla tak kolekce ilustrovaných či jinak přetvořených dopisních obálek vydaných k této příležitosti. Sbírku s vizí jejího rozšiřování a zviditelnění zakoupil Dr. Eli Fischer a jeho žena Dvora.

Soubor dopisnic se rozšířil zejména po podpisu jordánsko-izraelské mírové smlouvy v roce 1994, na kterou reagovali umělci z Izraele a z Jordánska, ale i při dalších příležitostech. Dnes obsahuje kolekce Art For Peace různé umělecké formy včetně obrazů, soch a fotografií, dopisnice však zůstávají jejím jádrem a téma míru jejím úběžníkem.

Díla komunikují témata lidské sounáležitosti, představy a sny o míru, důsledky války a násilí i kontrast mezi destrukcí a smírem a mezi beznadějí a prosperitou. Fischerovi usilují o to, aby sbírka cestovala po světě a svým jedinečným jazykem šířila zprávu o hodnotě usmíření.

Doron Polak, produkční výstavy, k tomu říká: „Shromažďování uměleckých děl, která reflektují nejistotu mírového procesu i bolesti minulosti, je obzvláště důležité, zachycuje totiž velmi dobře zásadní linii dějin Blízkého východu. Pouze řádný a spravedlivý vzdělávací program, ve kterém svou roli hraje i kultura a umění, může přinést lepší porozumění a živit vzájemnou toleranci.“

Izraelští, egyptští i jordánští umělci téma uchopili různými způsoby. Obyčejná dopisnice se pod jejich rukama mění v báseň, obraz, koláž či objekt. „Vystavená umělecká díla nechtějí přesvědčovat či protestovat, jsou spíše vyjádřením osobního závazku,“ říká kurátorka sbírky Batia Donner. „Součástí zadání byla srozumitelnost díla v daném kontextu. Předchozí tvorba účastnících se umělců se však většinou nevyznačovala současnou tematikou ani politickou a sociální ikonografií. Váha okamžiku měnícího jejich svět je však přiměla reagovat.

Tisková zpráva ke stažení:


Více informací:
www.czechcentres.cz/prague, www.czechcentres.cz, www.komiksfest.cz

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 21 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Kontakty pro novináře:

ČESKÁ CENTRA - ÚSTŘEDÍ 
Petra Jungwirthová, odd. komunikace
M: +420 725 890 030
E:komunikace@czech.cz
www.czechcentres.cz

ČESKÉ CENTRUM PRAHA
Jitka Jurková
M: 728 586 854
E:jurkova@czech.cz

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: