Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

První zkoušky z češtiny na Slovensku

Česká centra, 25. května 2016: Historicky první certifikáty o úspěšně vykonané zkoušce z češtiny jako cizího jazyka předá slovenským absolventům velvyslankyně České republiky na Slovensku Livia Klausová v pondělí dne 30. 5. 2016. Výjimečnost těchto studentů je v tom, že jako vůbec první skládali mezinárodně uznávané zkoušky z českého jazyka na Slovensku. Možnost absolvování jazykových zkoušek včetně dvouměsíčního přípravného kurzu letos na jaře nabídlo České centrum Bratislava. Certifikát z jazyka doposud nabízelo “jen” deset z dvaadvaceti českých center, České centrum Bratislava je jedenácté v pořadí.

Třiadvacet let od rozdělení Československa postupně přibývá Slováků, kteří k vykonávání své profese potřebují osvědčení o velmi dobré znalosti češtiny nebo jej mohou výhodně využít. Nejde jen o ty, kteří chtějí pracovat v Česku, ale třeba také o zájemce o působení v mezinárodních organizacích, nadnárodních firmách, překladatele, průvodce nebo uchazeče o práci v evropských institucích.

Certifikát nejvyššího stupně znalosti češtiny – stupeň C1 podle evropského referenčního rámce – získalo na základě výsledků komplexního jazykového testování sedm z osmi přihlášených uchazečů. Zkoušky proběhly v dubnu 2016 v prostorách českého velvyslanectví. S nabídkou přišlo na jaře letošního roku České centrum Bratislava, zkoušky provádí 
a vyhodnocuje Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (UJOP UK).

Livia Klausová, velvyslankyně České republiky na Slovensku: „Čeština a slovenština jsou dnes dvěma oficiálními jazyky Evropské unie a to, jak jsou si blízké, vnímá v Evropě a ve světě jen málo lidí. Takže jako občané České republiky a Slovenska můžeme z historické blízkosti našich jazyků a stálého živého vzájemného kontaktu čerpat. To, že nyní na Slovensku existuje možnost jazykové zkoušky z českého jazyka, neznamená, že si nerozumíme nebo si přestáváme rozumět. Naopak to svědčí o tom, že naše přirozená dvojjazyčnost nám otevírá nové možnosti.”  

Vilma Anýžová, Ředitelka Českého centra Bratislava: „Podpora češtiny patří k běžným aktivitám českých center ve světě. Slovensko je z českého pohledu bráno jako zahraničí relativně krátce a jazyková situace je specifická. Slováci totiž bývají v kontaktu s češtinou odmalička, čtou české knihy, sledují české televizní stanice. Ale jsou profese
a jednotlivci, pro které je doklad o znalosti češtiny výhodou v životopisu. A právě jim nově nabízíme možnost složení zkoušky v Bratislavě, případně i dvouměsíční přípravný kurz.
Do budoucna plánujeme dva termíny zkoušek během roku.”

MIROSLAV GARAJ, ŘEDITEL PERSONÁLNÍ  aGENTURY GRAFTON SLOVAKIA: „Na globalizovaném trhu práce jsou potřebné a velmi vítané aktivity, které pomáhají kandidátům k lepšímu uplatnění na evropském pracovním trhu. Týká se to zejména takzvané generace Y. Spolu s praxí je jazykové vybavení uchazeče jedno z nejdůležitějších kritérií, které zaměstnavatelé zohledňují.“  

Jan PodrouŽek, ředitel ÚJOP UK: „Slovenští uchazeči patří už několik let mezi časté zájemce o složení zkoušky. Řadí se mezi ty, kteří nejčastěji absolvují testy nejvyšší úrovně. Díky spolupráci s Českým centrem nyní mohou vykonat zkoušku přímo v Bratislavě. Slovensko se tak stalo jedenáctou zemí, kde se certifikované zkoušky konají.”

České centrum plánuje další termín zkoušek v Bratislavě na začátek prosince. Informace o termínu zkoušky i o přípravných kurzech budou aktualizovány v průběhu roku, ale zájemci se mohou informovat nebo předběžně přihlásit prostřednictvím webu Českého centra v Bratislavě www.czc.sk.

Další informace: Vilma Anýžová, ředitelka Českého centra Bratislava ccbratislava@czech.cz.

Výuka češtiny a podpora bohemistiky v číslech napříč světovou sítí:

Jednou hlavních priorit Českých center je  podpora výuky českého jazyka v zahraničí.
Jazykové kurzy jsou zdrojem informací o ČR. V loňském roce se díky Českým centrům podařilo vyučovat 2 063 studentů což je o 237 studentů více než v roce 2014.   K certifikovaným jazykovým zkouškám se přihlásilo 99 studentů na 4 centrech (Moskva 46, Kyjev 37, Vídeň 11, Berlín 5).

Češtinu učí přes 50 lektorů na 14 českých centrech v zahraničí (Berlín, Budapešť, Bukurešť, Kyjev, Londýn, Milán, Mnichov, Moskva, New York, Paříž, Sofie, Tokio, Varšava, Vídeň)

Česká centra poskytují jazykové kurzy na úrovni A1 – C1 dle SERR. 

Ve spolupráci s Ústavem jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) pořádají
na 9 pobočkách v zahraničí mezinárodní certifikované zkoušky z češtiny.

Cena Susanny Roth

Mezinárodní soutěž pro začínající překladatele do 40 let organizovaná ve spolupráci s Literární sekcí Institutu umění (IDU). Překlad knižního beletristického debutu českého autora do 40 let.

 


 

ČESKÁ CENTRA (ČC)
 

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra  více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a  oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Od srpna 2015 vede Česká centra Zdeněk Lyčka.

Podle analýzy Ekonomic Impact v roce 2015 přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

Kontakt pro novináře:

Oddělení komunikace a marketingu 

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; 

komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251. 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: