Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra v zahraničí připomenou život a dílo Franze Kafky

Česká centra, 27. únor 2014

Základním východiskem pro budování kvalitního obrazu České republiky v zahraničí, je vyvážená programová koncepce. Česká centra ji naplňují prostřednictvím škály strukturovaných pořadů napříč všemi obory, s cílem oslovit a zaujmout zahraniční veřejnost. Jedním z nosných aspektů této koncepce jsou programy věnované významným osobnostem či událostem.  Slavného spisovatele Franze Kafku, od jehož úmrtí letos uplyne přesně 90 let, připomene čtveřice metropolí sítě Českých center. Nedávné vystoupení Kafka Band v Amsterdamu provázela vlna ovací. Další programy se připravují v Bruselu, Paříži, Vídni.

BYLO UŽ POZDĚ VEČER, KDYŽ KAFKA BANDDORAZIL DO AMSTERDAMU...
Kafka fascinuje. Skutečnost, že jeho literární dílo je žádané, dokládá  Kafka Band,  literárně hudební projekt hudebníka a kreslíře Jaromíra 99 a spisovatele Jaroslava Rudiše. Podnětem ke vzniku Kafka Bandu se stala komiksová adaptace nedokončeného románu Franze Kafky Zámek. V prvním únorovém týdnu se přičiněním Českého centra Haag uskutečnily dva koncerty v amsterdamském filmovém muzeu EYE. Oba byly beznadějně vyprodány.

FRANZ KAFKA & Co
(7. 5. – 18. 6. 2014)
České centrum Vídeň připomene osobnost Franze Kafky prostřednictvím ilustrací Jiřího Slívy. Výstava s názvem Franz Kafka & Co/ Grafiky s pointou Jiřího Slívy zahrnuje více než  50 barevných litografií a leptů, které známý český výtvarník vytvořil  v průběhu dvaceti let. Více než polovinu tvoří ilustrace z nejnovějšího vydání novely F. Kafky Proměna / Metamorphosis, která vyšla v roce 2013 v nakladatelství Franze Kafky. Povídku napsal Kafka v roce 1912. Patří mezi několik málo děl, která vyšla ještě za jeho života, a to v roce 1915. Je dokonce považována za jedno z nejhumornějších Kafkových děl a i sám Slíva se snažil ve svých ilustracích zachovat grotesknost tohoto příběhu. Dalším námětem vystavených grafik je Kafkův život a k Vídni neodlučitelně patřící psychoanalýza Sigmunda Freuda.

V PAŘÍŽI OČIMA ČESKÝCH UMĚLCŮ
Další výstava věnovaná slavnému spisovateli se uskuteční na podzim v Paříži. Tamní České centrum ve spolupráci s pražskou galerií Millennium připravilo přehlídku tvorby českých umělců, kteří se nechali Kafkou inspirovat. FRANZ KAFKA v moderním a současném českém výtvarném umění představí díla víc než dvaceti umělců. Návštěvníky galerie pařížského centra zaujme pojetí Kafky v díle Josefa Istlera, Borise Jirků, Michaela Rittsteina... „Výstava bude zajímavým spojením předních českých umělců několika generací. Představeny budou nejen portréty či jiná zobrazení Kafky, ale i díla inspirovaná jeho tvorbou. Je pravděpodobné, že jméno ve Francii nesmírně známého spisovatele přiláká milovníky jeho literatury, kteří objeví řadu známých českých výtvarníků..."dodává Michael Pospíšil, ředitel Českého centra Paříž.

KAFKOMIX V PLZEŇSKÉM DOMĚ V BRUSELU (27. 3. – 30. 4.2014)
Přehlídka ilustrací a komiksové podoby povídek Franze Kafky Kafkomix proběhne v Plzeňském domě v Bruselu.  Studenti škol Sint-Lukas Brussel a Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni vytvořili komiksovou podobu vybraných Kafkových povídek. Projekt vznikl ve spolupráci s Českým centrem v Bruselu a za podpory Zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu. Výstava přináší publiku pohled na méně známá Kafkova díla. Kratší formát povídek je navíc pro ilustraci i komiks vhodnější. Všudy přítomná absurdita a temná skličující atmosféra inspirovala studenty z obou zemí k výběru techniky, ale také barev a kompozice. Západočeskou univerzitu v Plzni reprezentují svými díly Dominika Hourová, Nikola Hrušková, Lucie Kubínová, Alena Páníková, Štěpánka Szabóová, Veronika Šiklová, Lenka Šimečková, Tereza Šmucrová, Michaela Peterková, Pavla Boháčová, Marcela Konárková, Alena Krchová, Daniela Renčová, Zdeňek Vavřina, Petra Víznerová a Renáta Žáková.

www.czechcentres.cz


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: