Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Cena Českých center přispívá k rozvoji mezinárodní vědecké spolupráce

Česká centra – ústředí, 15. 5. 2017

V neděli 14. května 2017 se uskutečnilo jedno z nejvýznamnějších klání v oblasti popularizace vědy FameLab 2017.  Česká centra, partner české části soutěže, poskytují ocenění Českých center, které umožní laureátovi týdenní pobyt na některém z vybraných evropských center. Držitelem letošní Ceny Českých center se stal Martin Janda z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.  

Programová strategie Českých center se od roku 2016 zaměřuje na posilování image ČR v zahraničí prostřednictvím efektivnější propagace výsledků české vědy. Podle Přemysla Pely, ředitele Úseku rozvoje a vnějších vztahů, přestavuje VaVaI (Věda, výzkum, inovace) stěžejní oblast, kterou je zapotřebí podporovat konkrétními aktivitami. Jednu z takových činností představuje například soutěž FameLab. Česká centra v rámci FameLab pravidelně poskytují podporu formou udílení cen 

za popularizaci české vědy. Letos ji získal Martin Janda z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT). Mladý vědec pak vzápětí slavil další prvenství. Získal Cenu publika. Celkovou vítězkou letošního ročníku, která bude 8. června reprezentovat Českou republiku na světovém finále v anglickém Cheltenhamu, se stala Tereza Mašínová z Mikrobiologického ústavu AV ČR v Praze. Odborná porota ve složení profesor Václav Pačes, Dr. Michael Londesborough a Mgr. Marie Rodinová rozhodla také o udělení dalších cen.

 

PŘEMYSL PELA, ŘEDITEL ÚSEKU ROZVOJE A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ ČESKÝCH CENTER:

„Pro Česká centra představuje VaVaI oblast, které je zapotřebí věnovat pozornost a propagovat ji. Třeba formou rezidenčních stáží mladých vědců nebo partnerstvím význačných projektů, které soutěž FameLab spolehlivě dokládá.“

 

Česká centra podporují propagaci vědy ve světě  

Cenou Českých center se instituce rozhodla podpořit prezentaci české vědy za hranicemi a připoutat pozornost světové veřejnosti k českým vědcům. Vítěz získává týdenní rezidenční pobyt v jednom z evropských českých center. Letošním držitelem je Martin Janda, který zaujal vystoupením na téma biochemie rostlin, jejich rezistence vůči různým patogenům. Výzkum v dané oblasti otevírá cestu k eliminaci chemického ošetřování rostlin, současně vzbudil zájem publika v rovině provádění změn genetického materiálu. Loňská vítězka Ceny Českých center, bioložka Julie Nováková, se právě vrací ze své cesty do Švédska. Díky tamnímu Českému centru navštívila Astrobiologické centrum Stockholmské univerzity, zúčastnila se meetingu švédského astrobiologického centra v Tällbergu. Témata jednotlivých sekcí zahrnovala například meze a mechanismy rezistence živých organismů vůči radiaci, využití poměrů izotopů různých prvků jako biosignatur (známek výskytu života) či vzdělávání a popularizaci astrobiologie. V rámci svého příspěvku shrnula současný stav v České republice. Autorka studuje doktorský obor Teoretická a evoluční biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, vyučuje část předmětu Základy astrobiologie a v rámci popularizace vědy spolupracuje také s Katedrou geofyziky MFF UK. Podle Novákové se rýsuje možnost případné spolupráce v rámci připravovaného Evropského astrobiologického institutu. Mělo by jít o virtuální instituci sdružující vědce ze souvisejících oborů napříč Evropou a umožňující jejich užší spolupráci. Mladá vědkyně se díky Českým centrům účastnila také Vetenskapsfestivalen v Göteborgu. Událost popularizující úspěchy vědy každoročně láká stovky odborníků i milovníků vědy. Reprezentantka z České republiky se zde podílela na diskusi o vztahu vědy a science fiction, témat, která jako bioložka i autorka science fiction literatury dobře zná. V knihkupectví SF Bokhandeln natočila také pasáž pro připravovaný „podcast“ o středoevropské a východoevropské fantastické literatuře. 

 

JULIE NOVÁKOVÁ, DOKTORANDKA PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY:

„Bylo by skvělé se na činnosti institutu jakkoli podílet. Multidisciplinární výzkum přesně takové instituce potřebuje, aby se rozvíjel a byl skutečně kvalitní a přínosný. Cesta do Švédska byla velice přínosná. S profesorem Geppertem, který organizoval meeting a je zakladatelem astrobiologického centra ve Stockholmu, se brzy setkáme v Praze a tou dobou už by se měla budoucnost chystaného institutu rýsovat zřetelněji. I s dalšími účastníky meetingu jsem stále v kontaktu a očekávám zásilku nalezených fosilií z terénní části akce. Kolegy z oblasti science fiction znovu potkám pro změnu na srpnovém Worldconu v Helsinkách."

 

VĚDA VEŘEJNOSTI

FameLab se v minulosti konal pod záštitou prof. Jiřího Drahoše, letošní ročník proběhl pod záštitou prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. Předsedkyně Akademie věd České republiky uvedla, že soutěž považuje za jasný doklad talentu, dovednosti a nadšení soutěžících. FameLab navíc představuje i významnou pomoc propagaci vědy v mezinárodním měřítku. Projekt v České republice se souhlasem Cheltenham Festivals organizuje British Council. 

  

ČesKá centra

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech.  V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila téměř 2,5 mil. návštěvníků. Od dubna 2017 je pověřena řízením Českých center Monika Koblerová.  

Podle analýzy Economic Impact přinesla 1 Kč vložená do činnosti ČC v zahraničí dalších 2,84 Kč externích zdrojů a partnerství. Každou korunou vloženou do propagace ČC získala ČR celkově 3,84 Kč pro propagaci země.

 

www.czechcentres.cz

 


Kontakt pro novináře:

Oddělení komunikace a marketingu
Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz;.komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.  


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: