Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Česká centra v zahraničí připomenou „Samet“

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 23. října 2019

Česká centra (ČC) připomenou 30. výročí sametové revoluce řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“. Kromě programů vzniklých v kontextu teritorií zahraniční sítě ČC byly připraveny také výstavy, které se objeví v rámci programů ČC či zastupitelských úřadů ČR.

V mezinárodním měřítku se představí fotografická výstava kurátorky Dany Kyndrové 1989 Sametová revoluce – konec totalitarismu v Československu uvádějící kolekci ikonických snímků 15 předních českých fotografů dokumentujících přelomové okamžiky kolem listopadových událostí, multižánrový projekt Sametová revoluce 1989 připravený ve spolupráci s Národním muzeem, tematická smyčka fotografií ČTK přibližující revoluční dění nejen v Praze, ale i v regionech někdejšího Československa, faksimile dobových plakátů, či prezentace plakátů reflektujících pojem SVOBODA pohledem mladé generace, resp. tvorbu z dílny studentů Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara ZČU.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:

„Étos sametové revoluce a osobnost Václava Havla – to jsou dvě veličiny, které mají nezpochybnitelnou hodnotu a zosobňují to nejlepší, co jsme mohli v moderních dějinách světu nabídnout. Není tedy divu, že podzimní program českých center v zahraničí je akcemi spojeným s 30. výročím sametu doslova ‚prošpikován‘.“

SAMETOVÁ REVOLUCE 1989 (Národní muzeum) 

Výstava rozkrývá konsekvence symbolů totality a jejího konce (železná opona), osobnost Václava Havla, Alexandra Dubčeka i následný vývoj po otevření hranic. Její autoři (Michal Stehlík, Marek Junek a Eduard Belušák) se rozhodli zavzpomínat formou informací, fotografií, videí a autentického zvukového záznamu z listopadu 1989. Grafická podoba vznikla v renomovaném ilustrátorském studiu Tomski&Polanski. Po zářijové premiéře v Berlíně se chystá její uvedení ve Vídni, New Yorku, Paříži, Budapešti, Bruselu, Petrohradu, Moskvě a v dalších destinacích.

MICHAL LUKEŠ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍHO MUZEA:

Připomenutí událostí podzimu roku 1989 považujeme za nesmírně důležité a jsme velmi rádi, že se aktivity Národního muzea propojily s činností Českých center. Důraz jsme kladli na obnovení demokratických tradic a také na to, že československý vývoj byl přirozenou součástí pádu východního komunistického bloku."

1989 sametová revoluce – konec totalitarismu v Československu

Výběr kurátorky Dany Kyndrové přibližuje soubor ikonických snímků 15 předních českých fotografů, kteří zachytili přelomové okamžiky konce komunistické diktatury, demonstrace proti totalitnímu režimu, Palachův týden v lednu 1989 a 17. listopad 1989, respektive emotivní atmosféru nadšení, které následovalo.  Mnohé z těchto vynikajících snímků se časem staly legendárními a díky jejich dokumentární i výtvarné hodnotě doslova vracejí zpět do nadšené emocionální atmosféry, která tehdy zavládla v celé společnosti.  Součástí výstavy je i soubor fotografií z odchodu sovětských vojsk z území Československa v letech 1990–1991, který sametovou revoluci završil. Prezentace probíhají či proběhnou pod hlavičkou Českého centra v Japonsku, Itálii, Polsku, Maďarsku, Izraeli, Rusku, Belgii, Velké Británii či na Ukrajině a dále také v celé síti zastupitelských úřadů ČR.

SVOBODA POHLEDEM MLADÉ GENERACE

(14. 11. – 25. 11. 2019, Galerie Českých center, Rytířská 31)

Jak vnímají studenti pojem sametová revoluce, s jakými hodnotami si tuto událost spojují a co pro ně vlastně znamená téma svoboda? Grafické a umělecké ztvárnění pojmu svoboda poodkrývá pohled mladé generace na neustále aktuální téma vyjádřené plakáty, uměleckými objekty a šperky.  Studenty za ateliér grafiky Západočeské univerzity v Plzni vedl prof. Rostislav Vaněk a doc. Kristina Fišerová. Za ateliér K.O.V. Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze doc. Eva Eisler. Výstava je také začátkem mezinárodního projektu oslovujícího prostřednictvím ředitelů sítě Českých center studenty uměleckých škol v zahraničí s jejich pohledem na téma svoboda.

DALŠÍ VÝSTAVY A PROJEKTY ĆESKÝCH CENTER VE SVĚTĚ (VÝBĚR)

Okamžiky Sametové revoluce představí smyčka fotografií z archivů ČTK. Snímky pořízené v roce 1989 zachycují momenty převratných dnů v Praze i dalších regionech ČR. Diváky zaujme
i kolekce 20 ikonických Plakátů sametové revoluce, prezentace českých revolučních plakátů
z období listopadu a prosince 1989, vytvořených tehdy začínajícími i již renomovanými výtvarníky (Aleš Najbrt, Michal Cihlář, Jiří Votruba, Joska Skalník, Ivan Král, Stanislav Holý…)

Dalším z  projektů je Velvet Effect 1989/1990. Výběr ilustrací a textů studentů Fakulty designu
a umění L. Sutnara ZČU v Plzni je jedinečný díky reflexi listopadové události očima příslušníků nejmladší, nastupující ilustrátorské generace. Klíčovou osobností vzpomínkových cyklů zůstává Václav Havel. Důležitým partnerem při prezentaci jeho díla a odkazu je pro Česká centra Knihovna Václava Havla. Příkladem vzájemné spolupráce je projekt Světové stopy V. Havla – interaktivní mapa Havlova působení v celosvětovém měřítku bude v listopadu k vidění v Českém centru Sofie. 

České centrum Paříž připomnělo již na jaře osobnost Václava Havla výstavou Samizdat se symbolickým podtitulem „Moc bezmocných“.

JIŘÍ HNILICA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA PAŘÍŽ: „Samizdat je z mého pohledu symbol v jakémkoli autoritativním režimu. Psát a tvořit v takovém prostředí je vyjádřením vnitřní intelektuální svobody všemu navzdory. Český samizdat, jehož nedílnou součástí je i Václav Havel, patří ke graficky nejkrásnějším ve střední a východní Evropě. Tato výstava byla vytvořena společně s Libri Prohibiti Je pro nás součástí našeho programu jak v akcentu na knižní kulturu, tak v rámci komemorací roku 1989, které vyvrcholí přirozeně v listopadu.“

Téma svobody a výročí 1989 se mj. propsalo také do programu festivalu Czech Film Week v Izraeli, nebo do filmové prezentace názvem Czech Moment – Velvet, kterou České centrum Soul chystá na prosinec letošního roku.

Z EVROPY DO ZÁMOŘÍ

Lavička Václava Havla v Miláně, Revoluce v Bruselu, Festival v Londýně,  Festival v New Yorku

Ojedinělou sérií akcí pod názvem „Srdce pro Evropu – Václav Havel 2019“  připravilo také České centrum  Milán ve spolupráci s místním generálním konzulátem. Návrat svobody a demokracie připomene v italském Miláně a regionu Lombardie řada kulturních a společenských akcí. Pomyslným vrcholem bude odhalení lavičky Václava Havla na Milánské státní univerzitě 13. listopadu 2019
za přítomnosti Dagmar Havlové.

SIMONA CALBOLI, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA MILÁN:

„Na projektu ‚Lavička Václava Havla‘ jsme pracovali s generálním konzulem v Miláně Jiřím Kudělou téměř rok a právě díky němu se nám podařilo navázat kontakty na vysokých místech regionu Lombardie a na státní univerzitě v Miláně. Italové všeobecně si Havla velmi váží a řada politiků se inspirovala jeho knihou „Moc bezmocných“, jejíž italský překlad poprvé v Itálii vyšel přesně před
30 lety.“

Originální program připravují také v Bruselu ve formě mezinárodního setkání umělců a aktivistů více generací s názvem Revolution is not a garden party/ Revoluce není zahradní slavnost.

JITKA PÁNEK JURKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA BRUSEL:
„Sametová revoluce byla jedinečným okamžikem, kdy se do popředí politických změn dostala celá řada umělců. V rámci setkání s názvem Revoluce není zahradní slavnost chceme poskytnout prostor pro výměnu zkušeností mezi pamětníky tehdejších změn a současnou generací aktivistů z celé Evropy, a vytvořit prostor pro živou diskusi o roli umění v politickém aktivismu.“

Jitka Pánek Jurková současně informovala o další z řady akcí, které se pod hlavičkou Českého centra Brusel uskuteční na přelomu listopadu a prosince. Půjde o speciální edici oblíbeného Czech Fashion Festivalu s názvem Re-Velvet, v jehož rámci vznikne kolekce návrhářky Lenky Vackové s prvky sametu. Součástí programu je také maraton upcyclingu, který má připomenout, že dnes módu recyklujeme z nadbytku. Předešlé generace se chovaly podobně, ale činily tak z důvodu nedostatku.

Czech Velvet 1989 – 2019

U příležitosti třicátého výročí sametové revoluce připravilo České centrum Londýn speciální program pro svůj tradiční podzimní festival, letos nazvaný Czech Velvet 1989 - 2019. Kabaretní muzikál Velvet Havel, unikátní diskuse s Jacquesem Rupnikem nebo série dokumentárních filmů Heleny Třeštíkové jsou jen některé z programových lahůdek, na které se návštěvníci mohou těšit. Jako celek si totiž festival klade mnohem vyšší cíl: Jak dalece se česká společnost od revoluce proměnila? Kam jsme za posledních třicet let došli? Festival umění, filmu, hudby a divadla, který se koná na mnoha prestižních místech po celém Londýně (Regent Street Cinema, UCL, Rich Mix a mnoho dalších), se na tyto otázky pokouší odpovědět.

PŘEMYSL PELA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA LONDÝN: „Tematickým východiskem festivalu je touha po individuální svobodě, kterou před 30 lety představovala sametová revoluce a jež zůstává velmi aktuální i v současném světě. Právě prvek svobody se v umělecky odvážném, kreativním vyjádření prolíná v prezentovaném festivalovém programu.“ 

Festival zahájí výstava Sametová revoluce 1989 - Konec totalitního režimu v Československu. Unikátní projekt Touching 1989, který je součástí výstavy, pak kombinuje videozáznamy osobních příběhů Čechů, Slováků, Poláků a Britů všech povolání a věkových skupin, žijících ve Velké Británii, kteří se dívají na tyto historické okamžiky a jejich následky z dnešní perspektivy.

Podzim v New Yorku

České centrum New York oslaví listopadové výročí v České národní budově bohatým programovým cyklem. Událost s názvem 30. výročí Sametové revoluce směruje napříč obory a zahrnuje oblast filmu, hudby, ale i vědy.

MIROSLAV KONVALINA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA NEW YORK: V Českém centru New York trvají oslavy výročí sametové revoluce už od léta, kdy jsme začali tematickou light show světlomalíře Alexe Dowise a poctou Milanu Kunderovi. Už v srpnu bylo jasné, že téma svobody a společných hodnot je tady velmi živé a diváci se ptali, co bude dál? Potěšili jsme je asi nejvíce tím, že přiletěli přímí účastníci sametové revoluce, herci Jan Potměšil, Tomáš Krager a zahráli Audienci Václava Havla.“

Festival v New Yorku zakončí slavnostní koncert Spirituál kvintet. Ředitel ČC New York oceňuje na oslavách výročí v České národní budově i rozmanitost nabídky. V jednom patře budovy probíhá koncert mladičké muzikantky Zagami Jericho a o dvě patra výš se koná slavnostní galavečer k poctě Václava Havla. Lidé si mohou vybrat z koncertu vážné hudby s tématem výročí nebo zhlédnout dokumenty Olgy Sommerové – Studentské revolty, a to vše v budově Českého centra (Česká národní budova). Rozsáhlý festival se díky Miroslavu Konvalinovi podařilo dostat také do Washingtonu a Chicaga.

DÁLE DO ZAHRANIČÍ

Kromě základní programové nabídky česká centra v zahraničí organizují celou řadou dalších akcí přímo v místech a regionech svého působení. Celoroční připomínání významného historického mezníku má v zahraničních centrech desítky podob, od besed, kolokvií a workshopů až po rozsáhlé hudební, divadelní a taneční produkce. Nejblíže za oslavami to budou mít čeští návštěvníci do Českého centra Bratislava, nejdále pak do Tokia a Soulu. Ani v asijských zemích není fenomén „pádu komunismu“ neznámý a vzpomínat se bude i  tam. Ročně je organizováno více než 2 300 událostí propagujících naši zemi ve světě.

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: