Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

„Divné jaro“ očima dětí: Plzeň přivítala Stonožku a dětská výtvarná díla

Společná tisková zpráva Českých center, Města Plzeň, hnutí Na vlastních nohou – Stonožka ze dne 27. 10. 2020

Dětské výtvarné práce o šťastných dětech i letošním zvláštním jaru jsou k vidění v Mázhauzu plzeňské radnice. V pondělí 26. října tam byla za přísných omezení otevřena výstava k 30. výročí hnutí Na vlastních nohou Stonožka. Výstava je připravena ve spolupráci s Českými centry a koná se pod záštitou náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Aleše Opaty, Jeho Eminence Dominika kardinála Duky a primátora města Plzně Martina Baxy.

Vybrané výtvarné práce ze zahraniční i tuzemské části soutěže budou v době od 27. 10. vystaveny v Mázhauzu plzeňské radnice jako součást výstavy ke 30. výročí hnutí Na vlastních nohou.

MARTIN BAXA, PRIMÁTOR MĚSTA PLZEŇ: „Aktivit Stonožky si moc vážím a bylo pro mě velkou ctí, že si paní Běla Gran Jensen vybrala právě plzeňskou radnici pro tuto výstavu, kterou připravila její blízká a dlouholetá spolupracovnice – Plzeňanka Jaroslava Spěváčková. Mohl jsem ji zahájit jen symbolicky a též jen symbolicky jsem mohl pronést hlavní poděkování – paní Běle Gran Jensen za její neutuchající vůli pomáhat a všem dětem za jejich krásné práce, jež k nám do Plzně doputovaly nejen z České republiky, ale díky spolupráci s Českými centry je k nám poslaly děti z celého světa. A také jen symbolicky mohla předat paní Běla Gran Jensen Fakultní nemocnici Plzeň rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou, které pro ni v rámci své humanitární pomoci pořídilo Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka.“

Jaroslava Spěváčková, zástupkyně ředitele plzeňské Základní umělecké školy Jagellonská: Část výstavních panelů je věnována třicetileté historii Hnutí Na vlastních nohou – Stonožka včetně jeho spolupráce s Armádou České republiky, od jejíhož zahájení letos uplynulo dvacet let. Druhou část výstavy tvoří dětské práce na téma Stonožka je, aby děti byly šťastné. A díky Českým centrům můžeme v Plzni ukázat i práce dětí ze zahraničí, které tvořily na téma Zvláštní jaro 2020.“

 BĚLA GRAN JENSEN, HNUTÍ STONOŽKA: „Hnutí Na vlastních nohou je primárně výchovné hnutí, které učí děti zodpovědnosti za ty méně privilegované v našem světě, za ty, jimž války berou právo na dětství, právo na šťastný a spokojený život. Tento program pomáhá zesílit u dětí vědomí zodpovědnosti, kterou budou od nás přebírat. Moc si vážím toho, že se k nám Česká centra připojila, a co nejsrdečněji je vítám. Pomáhají nám učit děti: ,You can make a difference.‘“

V čase probíhající koronavirové pandemie se Česká centra v zahraničí připojují k humanitárním aktivitám hnutí Na vlastních nohou – STONOŽKA. Tradiční stonožková výtvarná soutěž se v letošním roce díky Českých centrům poprvé přenesla do zahraničí.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: „S Bělou Jensen a její Stonožkou jsem se s radostí potkával již při svém působení v Národním divadle. Tím více vítám začátek spolupráce Českých center s tímto hnutím, díky níž jsou tak na ‚stonožkové‘ výstavě v Plzni k vidění výtvarné práce i dětí ze zahraničí – z Japonska, Jižní Koreje, Izraele, Rakouska, Velké Británie a Řecka. Práce zachycují jejich prožitky z jarní vlny pandemie a ukazují, čemu se během ní věnovaly, co je těšilo a co jim způsobovalo starosti.“

Výstava v Mázhauzu plzeňské radnice potrvá do 13. listopadu. Poté bude přesunuta do Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni. Odtud pak ve spolupráci s Českými centry poputuje do Izraele, kde bude uvedena v Českém domě v Jeruzalémě. V rámci výstavy bude Fakultní nemocnici v Plzni slavnostně předáno rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou.


Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde:

 

Fotografie ze zahájení výstavy v Plzni

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň

© Město Plzeň


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: