Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Do Švédska dorazil Růžový tank

8. 6. – 30. 6. 2019, Stortorget, Örebro Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 10. června 2019

Růžový tank Davida Černého je v současné době k vidění na centrálním náměstí ve švédském Örebro.  Prezentace kontroverzního díla tvoří součást výstavy s názvem Democracy in Action. (Probíhá současně s bienále Open Art Örebro, Stortorget.) Ukázky umění vzniklého mezi lety 1968 – 2018 reflektují fenomén „jedinec v totalitním režimu“. Výstavu připravilo České centrum Stockholm ve spolupráci se zastupitelským úřadem a švédskými organizacemi (Kommun Invest, město Örebro, Konstfrämjandet). Na přípravě celého projektu se podíleli i další čeští umělci: Jiří Jírů, Dana Kyndrová, Lucie Frydlová. Cílem Democracy in Action je připomenout třicet let výročí od Sametové revoluce.

DAVID ČERNÝ:

Myslel jsem, že rudá hrozba zmizela stažením ruských tanků ze střední a východní Evropy. Ale vidíme, že diktatura nám stále hrozí, jak o tom svědčí ruské dezinformační kampaně v Evropě i v USA a bohužel i často úspěšná snaha o získání vlivu. Demokracie není samozřejmostí, musíme o ni pečovat. Jsem rád, že na OpenArt v Örebro může být můj Růžový tank součástí diskuse o této hrozbě, součástí švédské demokratické ofenzívy".

ZUZANA KABELKOVÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA STOCKHOLM:

„Pink Tank jsme rozpracovali jako koncept ve spolupráci se dvěma švédskými kurátory. Primárně šlo o to vysvětlit, jak umění upozorňuje na problémy, jak chytrá myšlenka dovede nahlodat nedemokratický režim a povzbudit národ. Švédsko více než 200 let nezažilo konflikt, nesdílí stejný historický kontext jako náš region. Koncept by tedy měl švédské publikum překvapit, nasměrovat pozornost k naší zemi a zavdat podnět k zamyšlení nad problémy demokracie v dnešním světě.“

Podle Zuzany Kabelkové šlo v celém projektu o to, aby ukázka soudobého českého výtvarného umění ilustrovala, jak umění dovede polarizovat a jak i jednotlivec dovede upozorňovat na současné problémy. Iniciátor a organizátor akce (České centrum Stockholm) se na příkladu ukázek českého umění rozhodl prezentovat pohled do historie (například okupaci prostřednictvím fotografií od Dany Kyndrové nebo osobnost Václava Havla prostřednictvím fotografií Jiřího Jírů).  Nové dílo Lucie Frydlové má naopak upozornit na to, že současná generace vnímá historii skrze knihy, učebnice, skrze domněnky, jak se asi věci udály, jak se asi lidé cítili a pasivně přijímá informace bez většího zájmu individuí. Jiří Jírů prezentuje Havla jako sílu angažovaného individua, sílu ducha, který dokázal měnit, posouvat společnost. Zároveň také ale ukazuje Havla jako obyčejného člověka bez příkras a glorifikací.  Koncept projektu Democracy in Action záměrně kombinuje historii a současné umění (Černý – Jírů – Frydlová).

Iniciátory a organizátory události jsou České centrum Stockholm a zastupitelský úřad.  Na vlastní realizaci se dále podílelo také České velvyslanectví ve Stockholmu. Podle slov Zuzany Kabelkové tato intenzivní spolupráce nabídla nové možnosti oslovit švédské publikum.

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 22 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:  Česká centra: Oddělení strategie a marketingové komunikace

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251   

 

Tisková zpráva ke stažení v pdf:Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: