Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Kateřina Šedá představí svůj druhý projekt Místo u okna v bulharské Sofii

Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 2. 11. 2020

Kateřina Šedá představuje bulharskému publiku svůj nový projekt Místo u okna. Je zacílen na jednu z nejdražších čtvrtí v Sofii Manastyrskyi Livadiy západ, kde od 90. let minulého století došlo k překotné zástavbě, která poničila jedinečné panorama pohoří Vistosha, v jehož těsném sousedství se čtvrť nachází. Iniciátorkou projektu je Vladyia Mykhaylova, kurátorka Městské galerie v Sofii. Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Městské umělecké galerie v Sofii a Českého centra Sofie.

Kateřina Šedá přiměla kreslit bulharskou veřejnost. Děje se tak díky projektu názvem Místo u okna, jehož těžiště spočívá v zapojení obyvatel sofijské čtvrti Manastyrskyi Livadiy západ, ve které bydlí movitější rodiny. Současně zde však není vybudována infrastruktura, chybí chodníky, kanalizace. Bez ohledu na dobré finanční zázemí obyvatel zde není jediná mateřská školka či škola, dům kultury, dětské hřiště, park. Obyvatelé čtvrti během soustavné zástavby volných ploch ztratili výhled a celá čtvrť vytváří pocit stísněnosti. To přimělo Kateřinu Šedou k inicializaci nového autorského projektu: ve spolupráci s dobrovolníky oslovila obyvatele této čtvrti a nabídla jim zapojení do nevšedního projektu. Dotyční měli z pohledu svého zaparkovaného vozu nakreslit svou vlastní představu o změně veřejného prostoru tak, jak ji nabízí „místo u okna“ jejich zaparkovaného automobilu.

DAGMAR OSTŘANSKÁ, ŘEDITELKA ČESKÉHO CENTRA SOFIE

Městská umělecká galerie v Sofii za podpory Českého centra Sofie navazuje na loňskou spolupráci s Kateřinou Šedou. Šedá v loňském roce představila svoji tvorbu v rámci akce Plovdiv Nights. Plovdiv Nights byly součástí série akcí věnovaných Plovdivu – hlavnímu evropskému městu kultury 2019.“

KATEŘINA ŠEDÁ

Důvodů k realizaci tohoto projektu je celá řada. Především jsem si uvědomila, že v Bulharsku lidé nemají žádné zkušenosti se zapojováním do podobných projektů a jen málo z nich věří tomu, že dokážou sami něco změnit. Proto jsem vytvořila jednoduchý princip akce, při níž používám osobní automobil, největší překážku místa, aby ho proměnila k lepšímu.“

Výsledky projektu budou v prosinci tohoto roku představeny v Městské umělecké galerii v Sofii.

KDO JE …?

Inicátorka a kurátorka projektu Vladyia Mikhaylova je kulturní teoretička. Od roku 2007 je součástí týmu Městská umělecká galerie v Sofii jako kurátorka v Galerii Vasky Emanouilové, kde pracuje na programech pro současné umění a s muzeálním archivem galerie.
Zajímá se o kulturní historii, současné umění, sociální, politické a vzdělávací aspekty institucí pro umění. Je autorkou řady článků publikovaných v autorských katalozích a kulturním tisku v Bulharsku i v zahraničí.

 

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde:

 

© Minko Chernev

© Minko Chernev

© Minko Chernev

© Minko Chernev

© Minko Chernev

© Minko Chernev

 

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: