Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Konference Praha – UNESCO – kreativní město literatury byla zahájena

Česká centra, 12. května 2011

Ve své Rezidenci přivítal primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda účastníky konference, jejímž cílem je zařazení Prahy do programu UNESCO – Města literatury. Praha by se tak mohla zařadit ke čtyřem městům, která doposud tento titul získala -  Edinburgh, Dublin, Iowa City Melbourne.

 Věřím, že si Praha titul města literatury UNESCO zaslouží. Naše město se těší bohaté a dlouhodobé literární a publikační tradici. I v současné době se snažíme, aby Praha poskytovala jak tvůrcům literatury, tak jejím milovníkům, vhodné prostředí pro vzájemné výměny a obohacování se. Doufám, dámy a pánové, že dnešní konference bude zárodkem plodných podnětů a že jejím prostřednictvím bude navázána užší spolupráce mezi spřízněnými literárními a publikačními institucemi,“ řekl primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

UNESCO uděluje od roku 2004 prestižní titul Kreativní město literatury místům, která jsou výrazně spojena s literární historií a zároveň aktivně rozvíjejí svoji současnou literární scénu. Doposud se tímto titulem mohou pyšnit čtyři města - Edinburgh, Dublin, Melbourne a Iowa City.

Konference s názvem Praha – město literatury je první z řady podpůrných aktivit, které mají vést k výše popsanému cíli. Konferenci společně pořádají Česká centra, hlavní město Praha a Městská knihovna v Praze pod záštitou primátora hl. města Prahy Bohuslava Svobody. Jejím cílem je seznámit odbornou veřejnost s hlavními myšlenkami projektu, představit chystanou publikaci a přivézt do Prahy inspiraci ze zahraničí.

Partneři, kteří se v projektu spojili, jsou: Česká centra, České centrum mezinárodního PEN klubu, Festival spisovatelů Praha, Institut umění – Divadelní ústav, Klub pražských spisovatelů, Literární akademie – soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, Ministerstvo kultury ČR, Národní knihovna ČR, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, Pražský literární dům autorů německého jazyka, Sdružení Litera, Společnost poezie, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost Franze Kafky, Svět knihy, Ústav pro českou literaturu AV ČR.

 

............................................................................

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy
Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.
............................................................................

 

Foto: Martin Malý / MHMP

Tiskovou zprávu naleznete v rubrice Tiskový servis

 

Kontakt

Mgr. Tereza M. Krásenská / Mediacentrum MHMP
Ředitelka Odboru komunikace Magistrátu hl. m. Prahy

Tel.: +420 736 502 808,+420 236 002 357
Fax: +420 236 007 096
E-mail: tereza.krasenska@cityofprague.cz / mediacentrum@cityofprague.cz

Adresa: Magistrát hl. města Prahy, Mariánské nám. 2/2, 110 01  Praha 1

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: