Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Memorandum o spolupráci mezi Českými centry a Institutem umění – Divadelním ústavem

Informace pro média, 19. 12. 2019

Generální ředitel Českých center (ČC) Ondřej Černý a ředitelka Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) Pavla Petrová podepíšou v pátek 20. 12. 2019 Memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů.

 

Podpisem dokumentu dochází k deklarování podpory a spolupráce ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem této deklarace je využít stávající potenciál Českých center a IDU k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Zástupci obou institucí vyjádřili zájem o vzájemnou podporu účasti obou institucí na mezinárodních akcích. Spolupráce se týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, součinnosti při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do v zahraničí, vyšší informační provázanosti a možnosti spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí.  

 

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:  

„Dosavadní intenzivní spolupráce Českých center s  Institutem umění – Divadelním ústavem získává podpisem memoranda  jasný plán a nové obsahové impulsy.  A stává se pevnou součástí jednotné prezentace české kultury v zahraničí, jejímiž hlavními protagonisty jsou zřizovatelé obou institucí, Ministerstvo kultury (IDU) a Ministerstvo zahraničních věcí (Česká centra).“

 

PAVLA PETROVÁ, ŘEDITELKA IDU:  

„Posláním IDU je poskytovat české a zahraniční veřejnosti komplexní služby z oblasti divadla a dílčí služby z dalších oblastí umění (hudba, literatura, tanec a vizuální umění). Shromažďujeme, zpracováváme a zpřístupňujeme předměty sbírkového charakteru vztahující se k oblasti divadla, věnujeme se vědeckému výzkumu a vzdělávání, podílíme se na mezinárodních projektech a vydáváme odbornou literaturu. Jsme také sídlem Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura. Významnou agendou je také realizace zahraničních výstav, rezidenčních pobytů pro české umělce, koordinace kurátorských cest, visitors programů a presstripů a prezentace a propagace české hudby a ostatního scénického umění v teritoriích působnosti zahraniční sítě ČC. Považuji proto spolupráci s Českými centry za další posun v oblasti propagace a prezentace České republiky v zahraničí.“

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: