Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Převrat v Československu I Výstava fotografií Daniela Biskupa a Karla Cudlína

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1 22. 10. 2019 – 8. 11. 2019 Tisková zpráva, Česká centra – ústředí, 21. 10. 2019

Česká centra připomínají významná výročí. Od začátku roku probíhají ve spolupráci českých center v zahraničí a zastupitelských úřadů výstavy, přednášky, besedy, kulaté stoly s jasným cílem: akcentovat letošní významné milníky spojené s historií naší země. V rámci připomínkového cyklu se nyní z Mnichova dostává do Prahy výstava fotografií dvou předních fotografů Karla Cudlína a Daniela Biskupa. Výstavu s názvem Převrat v Československu zachycující osudové momenty listopadu 1989 připravilo České centrum Mnichov ve spolupráci s partnery. V galerii v Rytířské bude k vidění do 8. 11. 2019.

U příležitosti výročí sametové revoluce jsou od října k vidění fotografie zachycené dvěma renomovanými fotografy, Karlem Cudlínem, Danielem Biskupem. V roce 1989 byli oba dva na počátku své kariéry a osudové listopadové dny osobně prožili.  Skupinové fotografie, portréty, panoramata měst, momentky, které Biskup a Cudlín zachytili, mají dodnes značnou vypovídací hodnotu. Vedle samotné atmosféry měst zaznamenávají také tváře lidí - některé plné naděje, jiné s rozhodným výrazem a další často pouze dojaté či unavené. Právě tyto fotografie ukazují, jak emočně náročné tyto události byly.

JIŘÍ ROSENKRANZ, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA MNICHOV: „Přestože se Karel Cudlín s Danielem Biskupem v roce 1989 vůbec neznali a vlastně se potkali po 30 letech během naší vernisáže v Mnichově, vykazují jejich fotografie důležitý jednotící prvek. Primárně nejde ani tak o počáteční fotografická díla jejich kariéry jako spíše o fakt, že oba předkládají fotografie se značným historickým významem, které vznikly bez zadání nebo zakázky jakékoli redakce. Oba autoři se listopadových událostí účastnili z vlastní vůle.“

KAREL CUDLÍN, FOTOGRAF: „Byla to součást mého života, tak jsem běhal po ulicích a fotil. Takovou atmosféru už asi nikdy nezažiju."

DANIEL BISKUP, FOTOGRAF: „Když padá Zeď, nejde přeci zůstat sedět na přednášce. Chtěl jsem to zkrátka všechno prožít a být u toho, když se něco mění.“ Proto se fotograf, tehdy šestadvacetiletý, vydal pouze se svým fotoaparátem a zásobou černobílých filmů nejprve do Maďarska, východního Německa a následně do Československa.

Výstava, která vznikla pod záštitou Velvyslanectví České republiky v Berlíně a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze byla slavnostně uvedena v září letošního roku v Českém centru Mnichov, české uvedení se odehraje v říjnu v galerii Českých center.

INFORMACE O VÝSTAVĚ:

Místo konání: Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1 

22. 10. 2019 – 8. 11. 2019

Otevírací doba:

Úterý – pátek: 11.00–18.00

Sobota: 11.00–17.00

Vstup zdarma

www.czechcentres.cz

 

DANIEL BISKUP

Daniel Biskup se jako fotograf prosadil v roce 1989. Když se politická situace v létě roku 1989 vyostřila, odjel do Budapešti a doprovázel uprchlíky z NDR při jejich cestě na Západ. Přímo magicky ho přitahovala přelomová atmosféra v NDR. Věděl, že se zde píší dějiny. Nemohl si pomoci, musel být při tom. Bylo mu 26 let.

FOTOGRAFIE A POLITIKA

Daniel Biskup se narodil v roce 1962 v Bonnu, kde také vyrůstal. Pro fotografie se nadchl už
v raném mládí. V patnácti letech založil odborářské noviny a začal fotografovat dění v tehdejším Bonnu. Jeho první snímky zachycují mírové demonstrace a obsazené domy. Pak se přestěhoval do Augsburgu, kde vystudoval dějiny, politiku a folkloristiku. Týdeník SPIEGEL ho později nazval „okem revoluce“ a největší noviny v Evropě „okem BILDu“.

SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ SBÍRKY

Fotografie Daniela Biskupa dokumentují německé dějiny. Často velmi subtilně. Jsou součástí soukromých i veřejných sbírek: např. v Ruském muzeu v Petrohradě, v Německém historickém muzeu v Berlíně nebo v Domě dějin Spolkové republiky Německo v Bonnu. Jeho práce vlastní i Galerie dokumentární fotografie Salz und Silber.  

 

KAREL CUDLÍN

Karel Cudlín, vysokoškolský učitel a fotograf. V roce 1987 absolvoval katedru Umělecké fotografie na proslulé Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

FOTOGRAFIE A POLITIKA

Cudlín je spoluautorem řady publikací. Jako fotoreportér pracoval pro týdeník Mladý svět, časopis Prostor a krátce i pro Lidové noviny. V roce 2008 získal cenu Revolver Revue a dosud osmnáctkrát zvítězil v soutěži Czech Press Photo. V letech 1996 až 2003 byl oficiálním fotografem Václava Havla. Cudlín se věnuje dokumentární fotografii. Známý je mj. jeho soubor fotografií sovětských vojáků opouštějících Československo. Mezi další témata jeho prací patří Romové, migrace, Ukrajina a Izrael.

SOUKROMÉ A VEŘEJNÉ SBÍRKY

Cudlínovy práce byly představeny na řadě individuálních i skupinových výstav v jeho vlasti i po celém světě. Jeho fotografie mají ve svých sbírkách jak soukromí sběratelé v Evropě, USA a Izraeli, tak i veřejné umělecké instituce jako např. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Victoria & Albert Museum, Londýn, UK, Moravská galerie, Brno, ČR, Museum Ludwig, Kolín n. Rýnem, Německo, Mauer-Museum, Berlín, Německo, Musée d'Elysée, Lausanne, Švýcarsko.  

 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: