Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

Ředitelé zahraničních českých center přijíždějí do Prahy

Tisková zpráva – Česká centra, ústředí, 14. 6. 2019

Ve dnech 17. – 21. 6. 2019 probíhá v Praze každoroční setkání ředitelů českých center. Manažeři ze čtyřiadvaceti evropských i mimoevropských metropolí, ve kterých mají centra zastoupení, budou v České republice celkem pět dní.  

Letošní setkání ředitelů začíná v pondělí 17. 6. 2019. Na programu jsou témata týkající se koncepčních záležitostí instituce. Bude se však hovořit také o programové nabídce pro nadcházející rok. Týká se to zejména prezentace úspěšných projektů připravených v rámci výročí naší země a nových projektů věnovaných událostem roku 1989.

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: Každoroční porada ředitelů českých center je jedinečnou příležitostí vyhodnotit uplynulý rok v teritoriích, poradit se o prioritách roku následujícího a sdílet zkušenosti.  Naše síť se rozšiřuje (loni o Athény a Jeruzalém, letos o Řím), témat a aktérů našeho institucionálního dialogu přibývá.  Budu naše ředitele téměř výhradně chválit, protože odvedli obrovský kus práce, a to ve všech oblastech naší činnosti zahrnujících výtvarné umění, literaturu, vědu a výzkum, design a módu, divadlo a scénická umění, architekturu, sport, film, vzdělávaní a jazykové kursy. Díky nim se českým centrům daří naplňovat jejich hlavní poslání: posilovat dobré jméno České republiky ve světě.“        

Programová strategie Českých center se dále zaměří na efektivní prezentace výsledků české vědy. Nemalý důraz bude kladen na prohlubování spolupráce s vysokými školami a výuce českého jazyka v zahraničí. Jeden z bloků porady ředitelů je zaměřen na prezentaci a zhodnocení nejvýznamnějších počinů, které se podařilo realizovat v jednotlivých zemích za uplynulé období 

PROJEKTY PRO ROK 2019  

Sametová revoluce 1989

Kolekce ikonických snímků 15 předních českých fotografů, kteří zachytili přelomové okamžiky novodobých česko-slovenských dějin, včetně odchodu sovětských vojsk.

Iconic Ruins?

Prezentace poválečné architektury v bývalých socialistických státech Visegrádské čtyřky. Usiluje o odhalení paralel v architektuře těchto zemí a nastoluje širší diskuzi nad blízkou budoucností kriticky ohroženého kulturního dědictví. Součástí projektu Shared Cities: Creative Momentum. 

Dialog

Multižánrový umělecky zaměřený projekt Angažovanost prostřednictvím kultury před rokem 1989 a po něm vznikl, aby rozvinul veřejnou diskuzi napříč generacemi nejen o událostech roku 1989.

Financováno z programu EU – Evropa pro občany.

LUSTR ON TOUR

Kurátorský výběr současné české a slovenské autorské ilustrace z největšího českého festivalu „Lustr“ napříč styly a formáty. První zastávkou LUSTR ON TOUR bylo České centrum Berlín.

Sametová revoluce v českém filmu

Třebaže třicet let po revolučních událostech chybí v českém hraném filmu komplexní pohled na jedno z klíčových témat novodobé evropské historie (pád komunistické totality), díky spolupráci s filmovou publicistkou Alenou Prokopovou vznikl výběr filmů charakterizující dobovou kinematografii. Ve výběru nechybí filmy Kolja (1996), Kopytem sem, kopytem tam (1988) či Kouř (1991).

 

ŘEDITELÉ ĆESKÝCH CENTER V ZAHRANIČÍ

Lucie Kuligová (Athény), Tomáš Sacher (Berlín), Vilma Anýžová (Bratislava), Jirka Pánek Jurková (Brusel), Lucie Orbók (Budapešť), Jiří Rosenkranz (Mnichov), Hana Schenková (Haag/Rotterdam), Lucie Řehoříková (Kyjev),  Přemysl Pela (Londýn), Stanislav Škoda  (Madrid),  Simona Calboli (Milán), Hana Skládalová (Moskva), Jiří Podhola (Český dům Moskva), Miroslav Konvalina (New York), Jiří Hnilica (Paříž), Petra Březáčková (Řím), Dagmar Ostřanská (Sofie), Michaela Lee (Soul), Zuzana Kabelková (Stockholm), Robert Mikoláš (Tel Aviv/ Jeruzalém), Eva Takamine (Tokio), Taťjana Langášková (Varšava),  Mojmír Jeřábek (Vídeň).

 

ČESKÁ CENTRA  

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí ČR pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 metropolích na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 000 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací), oslovila více než
2,8 mil. návštěvníků a zaznamenala více než 6000 ohlasů v zahraničních médiích. Od února
2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

 

 www.czechcentres

Kontakt pro novináře
Česká centra:

Oddělení marketingové komunikace Petra Jungwirthová

tisková mluvčí; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: