Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

SVOBODA I Pohled mladé generace

14. 11. 2019 – 25. 11. 2019 Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 13. 11. 2019

Jak vnímají studenti pojem sametová revoluce, s jakými hodnotami si tuto událost spojují, co pro ně znamená téma svoboda? Grafické a umělecké ztvárnění pojmu svoboda poodkrývá pohled mladé generace na aktuální téma vyjádřené plakáty, uměleckými objekty a šperky v Galerii Českých center v Rytířské ulici. Výstava je začátkem mezinárodního projektu oslovujícího prostřednictvím sítě Českých center studenty uměleckých škol v zahraničí s jejich pohledem na téma svobody.  

V rámci oslav 30. výročí sametové revoluce připravila Česká centra nevšední projekt, se kterým se mohou nově seznámit také návštěvníci galerie v Rytířské.  Výstava nazvaná Svoboda (s podtitulem Pohled mladé generace), představuje pohled mladých studentů uměleckých škol. Své vlastní a originální vnímání pojmu „svoboda“ ztvárnili umělecky, a to pod vedením trojice význačných uměleckých osobností: prof. Rostislava Vaňka, doc. Kristýny Fišerové (oba jsou pedagogy na Západočeské univerzitě v Plzni/ Ateliér grafiky), a doc. Evy Eisler (UMPRUM, ateliér K.O.V).

Výročí sametové revoluce je ideální startovní čárou rozsáhlého projektu, který svým charakterem přesahuje hranice Česka. Prostřednictvím jednotlivých ředitelů Českých center v zahraničí se do něj současně zapojí také studenti uměleckých škol ze světa, přičemž zadání zůstává stejné: Umělecké vyjádření odpovědi na otázku: „Co pro vás znamená svoboda?“  

PhDr. Ondřej Černý, generální ředitel Českých center:

Česká centra připomínají 30. výročí sametové revoluce řadou projektů, aktivit a doprovodných programů napříč žánry se zaměřením na téma „svoboda“ a „osobnost Václava Havla“. Kromě programů vzniklých v kontextu teritorií zahraniční sítě českých center byly připraveny také síťové výstavy, které se prezentují v rámci programů jednotlivých center či zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Étos sametové revoluce a osobnost Václava Havla – to jsou dvě veličiny, které mají nezpochybnitelnou hodnotu a zosobňují to nejlepší, co jsme mohli v moderních dějinách světu nabídnout. Není tedy divu, že podzimní program českých center v zahraničí je akcemi spojenými s 30. výročím sametu doslova ‚prošpikován‘.“

Mgr. Monika Koblerová, vedoucí projektu SVOBODA, Česká centra:

„Česká centra touto výstavou otevírají široké téma pohledu na svobodu u generace, která se narodila až po roce 1989. S čím si svobodu spojují a proč do svého uměleckého ztvárnění dali vybrané symboly svobody, to představuje v galerii více než 30 studentů. Startujeme touto výstavou síťový mezinárodní projekt, kterým v zahraničí oslovíme mladou uměleckou generaci od Tokia po New York, kde působíme, abychom přinesli mezinárodní pohled mladé generace na svobodu jejich vyjádřením.“

Prof. Rostislav Vaněk, doc. Kristýna Fišerová:  

„Václav Havel je osobností — symbolem nejen svobody, ale i morálním vůdcem pro všechny generace. Jeho odkaz je stále živý a dnes bytostně chybí. I proto je nutné si jej připomínat. Soubor plakátů a objektů připomínající Havlovu osobnost a období sametové revoluce zpracovali studenti pro výstavní účely Českých center. Úkol vyvrcholí výstavou v Českých centrech, jejíž koncept mají studenti Sutnarky také na starosti.“

Doc. Eva Eisler, Ateliér K.O.V. (UMPRUM):

„Řada vysokých škol v České republice se v rámci oslav 30. výročí od sametové revoluce věnuje tématu SVOBODA. Studenti atelié-+ru K.O.V. na Vysoké škole uměleckoprůmyslové byli osloveni se zamyslet, jak by formou šperku vyjádřili své vnímáni svobody. Šperk může fungovat jako komunikační prostředek, pokud obsahuje jasné sdělení. Jelikož většina dnešních studentů nezná, nebo neuvažuje
o tom, jaké to je žít v nesvobodě, proto se jim daný úkol neřešil snadno.  Svoboda je křehká, je třeba o ni pečovat a znamená velkou zodpovědnost. Nepřítelem svobody je strach, který paralyzuje a bráni lidem žít a tvořit ve své jedinečnosti.  Úkolem mladého člověka je především hledat sám sebe, učit se být součástí kolektivu, ctít řád věcí a budovat zdravé sebevědomí. To lze pouze za předpokladu, pokud skrze své snažení hledáme pravdu.“

Česká centra, jejichž posláním je prezentace české kultury v zahraničí a vytváření vazeb s dalšími státy, završí projekt rozsáhlejší výstavou. Ta bude nejen přehlídkou tvorby nastupující výtvarné generace, ale i zajímavým srovnáním vnímání svobody v jednotlivých státech světa.

INFORMACE O VÝSTAVĚ:

Organizátor: Česká centra

Vedoucí projektu za Česká centra:  Mgr. Monika Koblerová
koblerova@czech.cz, tel. 234 668 211

Koordinátor mezinárodní produkce: Jitka Zámorská, zamorska@czech.cz

Fotografie z vernisáže najdete zde.

Místo konání:

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1
14.11. 2019 – 25.11. 2019

 

Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 11.00–18.00

Sobota: 11.00–17.00

 

Více na:

www.czechcentres.cz
FB: @Ceskacentra, @ccpraha

www.czechcentres.cz

Kontakt pro novináře:  

Česká centra: Oddělení marketingové komunikace a IT
Mgr. Petra Jungwirthová, MBA
tisková mluvčí; M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;  
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou organizací Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na prezentace úspěchu české vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. Ročně pořádají více než 2300 akcí ve světě, které osloví přes 2,8 zahraničních návštěvníků.

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: