Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

TOMSKI & POLANSKI ZTVÁRNILI SAMETOVOU REVOLUCI PRO ZAHRANIČÍ

Tisková zpráva ze dne 13. listopadu 2019, Česká centra – ústředí

Ilustrátorské studio Tomski & Polanski připravilo pro Národní muzeum a Česká centra výstavu k 30. výročí sametové revoluce.  Netradičně pojatá expozice nazvaná jednoduše – „Sametová revoluce 1989“, bude v průběhu letošního podzimu k vidění díky spolupráci s Českými centry v Berlíně, Vídni, New Yorku, Paříži, Bruselu, Budapešti, Moskvě a dalších evropských i zámořských destinacích.

 Česká centra (ČC) připomínají v zahraničí 30. výročí sametové revoluce řadou projektů se zaměřením na téma „svoboda“ a osobnost Václava Havla. Kromě programů vzniklých v kontextu teritorií zahraniční sítě ČC byly připraveny také výstavy, které se objeví v rámci programů ČC či zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Nyní se ke slovu dostává další, nová výstava, vzniklá ve spolupráci s Národním muzeem, nazvaná Sametová revoluce 1989.

Přední české ilustrátorské studio Tomski & Polanski vtisklo výstavě výtvarnou podobu svým nezaměnitelným rukopisem. Jak uvedl jeden z dvojice autorů, Lukáš Tomek, při přípravě se počítalo s tím, že výstavu ve světě uvidí lidé, kteří mají blízký vztah k České republice, ale současně i ti, kteří se s historií nástupu demokracie a konce totality v bývalém Československu setkávají poprvé. Jejich autorským záměrem bylo vyhnout se panelům plným textů a dobových fotografií a přinutit diváky k zamyšlení.

Součástí instalace je videoprojekce známých momentů listopadové revoluce i zvukový záznam vysílání Svobodné Evropy, reprodukovaný z dobového radiopřijímače. V současné době výstava probíhá v Berlíně, Vídni a New Yorku, kde proběhlo slavnostní zahájení v České národní budově na Manhattanu ve středu 30. 10. 2019.

MIROSLAV KONVALINA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA NEW YORK:

„Výstava Velvet Revolution 1989 je jedním z vrcholů bohatého programu Českého centra New York připraveného ke 30. výročí sametové revoluce. Navazuje na výstavní projekt Divadelního ústavu nazvaný ‚Václav Havel dramatik a občan‘ a na uvedení Havlovy Audience v zaplněném velkém sále. Spolupráce s Národním muzeem a mladými výtvarníky Tomski a Polanski je zárukou toho, že bude téma boje za svobodu v bývalém Československu uchopeno atraktivně a sdílně.“

Výstava v České národní budově na Manhattanu potrvá do ledna příštího roku. Jak dále uvedl Miroslav Konvalina, je určena zástupcům všech generací Američanů. Dramaturgie počítá s jejím obohacením o diskuse, uvedením nových publikací s rozhovory s aktéry revoluce, promítáním filmů Studentské revolty Olgy Sommerové a slavnostním koncertem Spirituál kvintet v Bohemian National Hall.

JIŘÍ HNILICA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA PAŘÍŽ:

„Pádu železné opony je ve Francii pozornost věnována již v průběhu celého roku. Veřejnost zde není lhostejná k velkým tématům 20. století jako jsou občanská společnost a svoboda. Věřím, že právě propojením výstavy černobílé fotografie – listopad je v Paříži měsícem fotografie – a této graficky zdařilé výstavy, kterou připravilo Národní muzeum, přitáhneme k Českému centru a otázce návratu demokracie do České republiky pozornost.“

Ve středu 13. listopadu 2019 se v Českém centru Paříž uskutečnila vernisáž této výstavy za přítomnosti Petra Druláka, velvyslance ČR ve Francii, Igora Slobodníka, velvyslance SR ve Francii, Lubomíra Zaorálka, ministra kultury ČR, Milana Kňažka, bývalého ministra zahraničních věcí SR a bývalého ministra kultury SR, Michala Lukeše, generálního ředitele Národního muzea, Branislava Panise, generálního ředitele Slovenského národního muzea.

 Výstava se po představení v Paříži přenese do dalších francouzských měst (Nantes, Lyon). K instalaci bude nově využita i vnější fasáda budovy Českého centra. Zahájení výstavy 13. 11. bude příležitostí k veřejné debatě s aktéry listopadových událostí. Komemoraci pak symbolicky uzavře koncert skupiny Plastic People of the Universe. Od 19. 11. bude výstava k vidění v Budapešti a do konce roku se plánuje její uvedení v Moskvě. 

www.czechcentres.cz

MÍSTA A DATA DALŠÍHO  UVEDENÍ V ZAHRANIČÍ

Berlín - 12. 9. – 21. 11. 2019 

Vídeň - 24. 10. – 30. 11.2019

New York - 30. 10. 2019 - 15. 1. 2020

Paříž -  13. 11. – 30. 11. 2019
Vertou - 14. 12. – 15. 1. 2020

Budapešť - 19.11. - 12. 12. 2019

Moskva - 6. 12. 2019 – 6. 1. 2020

 

TIRÁŽ

Texty: Michal Stehlík, Marek Junek, Eduard Belušák

Ilustrace a grafický design: Tomski&Polanski, Miro Hadinec

Produkce: Martin Musil (Národní muzeum), Hana Pištorová (Česká centra)

Překlady: Kathrin Janka (DE), Nada Abdallova (EN), Benoit Meunier (FR), Georgy Melnikov (RU)

Produkce videí: Krutart

Fotografie poskytly: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Vlastivědné muzeum v Olomouci, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci, Moravské zemské muzeum, Muzeum města Ústí nad Labem, Slovenské národné múzeum, Shutterstock

Fotografie: Ivan Kyncl, Antonín Nový, Jiří D. Novotný, Petr Zatloukal, Přemysl Janíček, Národní muzeum, TASR, Slovenské národné múzeum

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251  

 

Tisková zpráva v pdf:


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: