Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

TISKOVÉ ZPRÁVY

VE ŠPANĚLSKÉM KONGRESU SE MLUVÍ O SAMETU. BEDŘICH FEIGL, PRAŽSKÝ MALÍŘ, KTERÝ PORTRÉTOVAL KAFKU.

Tisková zpráva, Česká centra ústředí, 20. 11. 2019

Dvěma projekty současně prezentuje České centrum Madrid naši zemi ve Španělsku.  První se nese na vlnách sametové revoluce. Aktuálně je k vidění ve španělském kongresu. Tamní veřejnosti představuje chvíle  převratu zachycené předními českými fotografy v listopadu 1989. Výběr snímků s názvem ‚Zodpovědnost jako úděl‘ představuje další pohled na milník moderních dějin České republiky. Další výstava pak přináší ukázky tvorby Bedřicha Feigla, rodáka z Prahy, žijícího na přelomu 19. a 20 století v Praze, Berlíně, New Yorku a Londýně. 

Sametová revoluce ve španělském Kongresu

Ve španělském Kongresu se týden po volbách otevřela rozsáhlá výstava věnovaná sametové revoluci a Václavu Havlovi. Výstava nazvaná Zodpovědnost jako úděl v odkazu na Havlovy eseje přináší třicet fotografií z událostí od Palachova týdne v lednu 1989 až po cestu Václava Havla do USA v únoru 1990. Autory snímků jsou fotografové Dana Kyndrová, Karel Cudlín, Jan Šibík a mnozí další. Kurátorkou výstavy organizované Českým centrem Madrid je Dana Kyndrová.

STANISLAV ŠKODA, ŘEDITEL ČESKÉHO CENTRA MADRID:

„Václav Havel symbolizuje pro Španěly demokratické změny v celém socialistickém táboře, a těší se zde mimořádné úctě.  Kromě fotek tvoří výstavu panely, které seznamují návštěvníky s některými myšlenkami Václava Havla, samizdatové opisy petice Několik vět a například psací stroj, na který Havel v sedmdesátých letech psal.“

Výstavu zahájil v úterý 19. 11. 2019 v hlavní hale Poslanecké sněmovny španělského Kongresu jeho místopředseda kongresu Alfonso Rodríguez a bývalá ministryně zahraničí Ana de Palaciosová, společně s velvyslanci České a Slovenské republiky, Ivanem Jančárkem a Jaroslavem Blaškem. K vidění bude do 14. 12. 2019.

Obrazy Bedřicha Feigla v Madridu

Výstava Pražské ghetto a jiné práce Bedřicha Feigla bude k vidění od 21. prosince 2019 do 14. ledna 2020 v galerii Casa Sefarad v Madridu. Bedřich, též Friedrich, Feigl se narodil v roce 1884 v pražské židovské rodině. Přátelil se s Franzem Kafkou, Maxem Brodem a Oskarem Kokoschkou i s Emilem Fillou. Žil v Praze, ve Vídni a v Berlíně, a v březnu 1939 se mu na poslední chvíli podařilo emigrovat z Čech do Velké Británie. Na rozdíl od sourozenců tak holokaust přežil a zemřel v Británii v roce 1965. Výstavu pořádá Casa Sefarad ve spolupráci s galerií Ztichlá klika a Českým centrem Madrid.  Podle ředitele Stanislava Škody je o tvorbu židovských malířů z Prahy a vůbec ze střední Evropy ve Španělsku obrovský zájem. České centrum Madrid připravilo v nedávné minulosti výstavy Helgy Hoškové Weissové nebo Michela Fingenstena, doposud neobjeveného malíře z českého Slezska. Mimořádně talentovaný Feigl ovlivněný vídeňským expresionismem maloval pražská zákoutí i monumenty, portrétoval umělce včetně Franze Kafky i obyčejné lidi, a je autorem obrazů s náměty z židovské historie. Madridská výstava čítající téměř stovku prací ze sbírek galerie Ztichlá klika i od soukromých sběratelů bude jednou z největších, které se pražskému rodákovi kdy podařilo uspořádat.

ČESKÁ CENTRA

Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech. V loňském roce uspořádala Česká centra více než 2 300 akcí (výstav, veletrhů, přednášek a prezentací) a oslovila více než 2,8 mil. návštěvníků. Od února 2018 je generálním ředitelem Českých center Ondřej Černý.

Kontakt pro novináře:

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí;  M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; komunikace@czech.cz;
T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251


Naši partneři

DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: