Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Československo objektivem Dagmar Hochové

České centrum Rotterdam pořádá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně první veřejnou prezentaci fotografií Dagmar Hochové v Nizozemsku. Výstava, jejíž uvedení se chystá u příležitosti Světového dne svobody tisku, bude k vidění od 1. května do 1. července 2019 v parlamentním tiskovém centru Nieuwspoort. Vybrané černobílé fotografie v kombinaci s projekcí na velkoformátové obrazovce mají za cíl představit Nizozemcům realitu života v komunistickém Československu před rokem 1989, tak jak ji zachytila tato významná česká dokumentární fotografka.

„Po úspěšné londýnské premiéře, která proběhla v loňském roce v Českém centru Londýn, se nyní může i nizozemské publikum seznámit se snímky této výjimečné fotografky. Její tvorba je v Nizozemsku bohužel víceméně neznámá, a proto jsme se po vzoru kolegů z Českého centra v Londýně rozhodli oslovit Moravskou galerii v Brně, jež spravuje pozůstalost Dagmar Hochové. Díky předchozí spolupráci s Nieuwspoortem na výstavě fotografií Václava Havla se nám naskytla jedinečná příležitost tyto prestižní prostory opět využít. Věříme, že výstava vzbudí podobně jako v Británii velký ohlas,“ uvedla Hana Schenková z Českého centra v Rotterdamu.

Hochové názor na fotografii a na roli fotografie ve společnosti byl formován skrze hnutí tak zvané humanitní fotografie, jejíž silná vlna se zvedla v polovině 50. let minulého století po celém světě. Poselství humanitní fotografie bylo prosté: Bez ohledu na kulturní a místní rozdíly patříme k jedné rase, která pracuje, odpočívá, raduje se, trpí, předstírá, miluje, věří i pochybuje. Díky této ideji jsou fotografie Dagmar Hochové, ač vázány kontextem místa a doby vzniku, dodnes univerzálně srozumitelné široké veřejnosti.

„Obrazové kronikářství Dagmar Hochové bylo provozováno s tím, že jeho velká část půjde tak zvaně do šuplíku. Fotografové v komunistickém Československu dobře věděli, jaká tématika a jaké snímky cenzura propustí a jaké ne. Měli v sobě ale zodpovědnost k historii vlastní země, a tak nám po nich zůstala poměrně obšírná zpráva o tom, jak jsme žili. Chci říci, že tváří v tvář fotografiím je důležité vnímat nejen to, co na nich je, ale zamýšlet se i nad motivací autorů, kteří je vytvořili. Jedině tak jim plně porozumíme,“ vysvětluje kurátor výstavy Jiří Pátek.

Česká dokumentární fotografie má v Nizozemsku dobrý zvuk. Talentovanou českou fotografku Janu Plavec Nizozemci řadí ke stovce největších fotografických talentů, vysoce cení tvorbu Jindřicha  Štreita. Loňský Mezinárodní festival v Amsterodamu doslova vzdal  hold Heleně Třeštíkové i české dokumentární tvorbě.  Dílo Dagmar Hochové se zde zásluhou Českého centra Rotterdam představuje  vůbec poprvé, ale již nyní lze předpokládat, že snímky slavné české fotografky přilákají pozornost nejširší veřejnosti.

Foto: Moravská galerie v Brně


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARTNEŘI: