Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Českým centrem Sofie a městem Burgas vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt

Institut umění - Divadelní ústav ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Českým centrem Sofie a městem Burgas vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti tance, divadla, nového cirkusu a hudby pro tři rezidenty během května 2019 (max. doba trvání rezidence je 21 dní, z čehož 1 týden rezident stráví na ostrově Sv. Anastázie a 2 týdny ve městě Burgas). Rezidence zahrnuje ubytování, nikoliv však prostor pro vlastní tvorbu (studio, ateliér). Tvůrčí pobyt je určen především mladým umělcům a není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Žadatelé musí mít české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkům budou hrazeny cestovní náklady, pobyt, zajištění stravy a příspěvek na rezidenci ve výši 800 EUR.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat

I. Přihlášku , čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy :

  • motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v angličtině v rozsahu maximálně dvou normostran (3600 znaků),
  • strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v angličtině z posledních let (maximálně deset projektů nebo stránek),

Motivační dopis, profesní životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte pouze v elektronické verzi na email ostranska@czech.cz.

Veškeré přílohy nesmí dohromady překročit maximální velikost 3MG.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán na email ostranska@czech.cz.

V případě dotazů kontaktujte paní Dagmar Ostřanskou na výše uvedeném emailu nebo na telefonu +359 88 6367199.         

 

Uzávěrka přihlášek je 25. března 2019.

  • Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.
  • Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti se nevrací. Na požádání budou vrácena pouze portfolia.
  • Zaslané žádosti posoudí a výběr provede mezinárodní odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 8. dubna 2019.
  • Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
  • Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
  • Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
  • Vypsání výzvy: 8. března 2019.

 

Žádost o udělení tvůrčího pobytu v Českém centru Sofie

Jméno a příjmení:

Datum a místo narození:

Adresa trvalého pobytu: PSČ:

Tel.: Fax: E-mail:

www adresa:

Kontaktní adresa: PSČ:

Předchozí studijní/pracovní pobyty v zahraničí přesahující délku tří týdnů:

Úroveň znalosti anglického jazyka:

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti jsou správné a pravdivé.

V..................... dne...................

..........................

Podpis žadatele

 

 

Výzva v pdf ke stažení zde.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: