Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Otevření Českého centra Athény

Od 27. listopadu 2018 bude Českou republiku propagovat v Athénách nové České centrum (ČC). České centrum Athény se tímto stává v pořadí již čtyřiadvacátou pobočkou příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR. Otevření je spojeno se slavnostním zahájením výstavy Československá státnost 2018, kterou připravila Česká centra při příležitosti oslav 100. výročí republiky. Dalším atraktivním zahajovacím projektem je výstava „Řekové na Moravě v 19. století“ přibližující osobnosti, základní tendence a proudy, které ovlivnily historický vývoj vztahů obou zemí.

České centrum Athény bylo slavnostně otevřeno 27. 11. 2018 v The Image Gallery, historické aristokratické rezidenci nacházející se v samotném centru města v těsné blízkosti parlamentu Řecké republiky a archeologického Diova Chrámu. Prestižní muzejní instituce pravidelně organizuje významných uměleckých událostí. Výstava Československá státnost zde byla instalována mimořádně pro účely zahájení na jeden den. Hlavním cílem Českého centra je prohloubit zájem řecké veřejnosti o Českou republiku, kam ročně směřuje tisíce návštěvníků, a to nejen turistů, ale i studentů či zájemců o práci, vyhledávající zajímavé studijní obory, nebo pracovní uplatnění.

JAN BONDY, VELVYSLANEC ČR V ŔECKU:Vzhledem k tomu, že Řecko dnes představuje jednoho z našich klíčových partnerů v jihovýchodní Evropě, bude České centrum hrát důležitou roli při vytváření pozitivního obrazu naší země a poskytovat informace z oblasti turistiky, obchodu i kultury.

Podle Jana Bondyho má právě rozvíjení dialogu a vytváření pozitivního vnímání České republiky v zahraničí ve 21. století zásadní význam a Česká centra k tomuto rozvoji velmi intenzivně přispívají. Díky dlouhodobému působení v oblasti veřejné diplomacie a prezentace naší země jako moderní a proevropské, získala Česká centra nezastupitelné místo a pozici důvěryhodného partnera. V této chvíli působí ve čtyřiadvaceti metropolích na třech kontinentech. 

ONDŘEJ ČERNÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER: „Otevřením Českého centra v Athénách vycházíme vstříc velkému zájmu o českou kulturu v Řecku.“

Řecko – české vztahy dnes

K zahájení činnosti Českého centra Athény dochází v roce 100. výročí vzniku republiky a v předvečer 100. výročí navázání česko-řeckých diplomatických vztahů. Vzájemné vazby jsou z minulosti pozitivně poznamenány zejména přijetím několika tisíců občanů řeckého původu po roce 1948, kdy došlo ke zformování řecké komunity. V podvědomí řeckých občanů je Česká republika  zemí, která prošla řadou hospodářských a společenských změn, se kterými se vzorově vyrovnala a je nejen jednou z nejatraktivnějších turistických destinací posledních let, ale i vyhledávanou zemí pro možnosti studií a pracovních příležitostí.

ČC Athény bude působit jako součást zastupitelského úřadu ČR se sídlem v budově Velvyslanectví České republiky na adrese G. Seferi 6, Palaio Psychiko.


zleva: PhDr. Lukáš Kaucký - náměstek ministra zahraničí ČR,  Petros Panajiotopoulos, ředitel kanceláře ministra zahraničí, velvyslanec ČR  Ing. Jan Bondy


zleva:  Markos Bolaris - náměstek ministra zahraničí, J. Bondy,  Mirsini Zorba - ministryně kultury a L. Kauckýzleva RNDr. Martin Košatka CSc. - ředitel odboru států jižní a jihovýchodní Evropy, M. Koblerová, M.Zorba, L.Kuligová a L. Kaucký
DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: