Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

České centrum New York si připomene výročí sametové revoluce

České centrum v New Yorku připravilo společně s partnery bohatý program akcí věnovaných oslavám 30. výročí sametové revoluce. Ústředním tématem akcí je téma svobody. Od září do listopadu 2019 se budou v Bohemian National Hall na Manhattanu konat koncerty, divadelní představení, výstavy, diskuze a další programy.

Mezi hlavní akce patří představení Audience dramatika Václava Havla v podání herců Jakuba Špalka a Jana Potměšila. Herci jsou zároveň osobnostmi, které se zapsaly do historie Sametové revoluce a budou o svých zkušenostech a postřezích diskutovat po představení, jež je součástí divadelní přehlídky Rehearsal for Truth.

Neméně očekávaný je v New Yorku koncert skupiny Garáž, jednoho ze symbolů české nezávislé hudební scény. Podobně jako představení Audience, bude i koncert skupiny Garáž ještě v dalších dvou amerických městech, Washingtonu a Chicagu.

Galerie Českého centra v New Yorku zároveň uvede dvě výstavy. Nejdříve v září a v říjnu výstavu Václav Havel dramatik a občan, kterou připravil Institut umění − Divadelní ústav. V listopadu a prosinci ji vystřídá expozice Národního muzea zvlášť připravená pro Spojené státy a další Česká centra ve světě s názvem Sametová revoluce 1989.

Program oslav 30. výročí bude dále obsahovat speciální koncert newyorské Mannes School of Music, který představí české skladatele a zahájí novou skladbou americké autorky k poctě Václava Havla.

S historií sametové revoluce se budou dále moci návštěvníci seznámit v rámci komentovaných prohlídek Bohemian National Hall v rámci Open House New York a na dalších besedách a filmových představeních.

Vrcholem oslav bude pátek 8. 11. 2019, na kdy je připraven bohatý soubor akcí v České národní budově v New Yorku, včetně diskuze, prohlídek výstavy Sametová revoluce 1989 a recepce. Hlavní součástí večera bude koncert legendární české skupiny Spirituál kvintet, která v New Yorku vystoupí v rámci své 60. – a zároveň poslední – sezóny.

Partnery programů Českého centra v New Yorku k výročí sametové revoluce jsou: Velvyslanectví ČR ve Spojených státech, Stálá mise ČR při OSN, Generální konzuláty v New Yorku a Chicagu, Nadace knihovny Václava Havla v New Yorku, BBLA, DAHA a SVU – New York Chapter a další.

 

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: