Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Lucie Jílková ve Vídni

Dne 20. 3. 2019 proběhla v prostorách Translatologického centra Vídeňské univerzity přednáška Mgr. Lucie Jílkové Ph.D. „Variety češtiny“. Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s Českým centrem Vídeň, Ústavem pro jazyk český, Akademie věd České republiky, Ústavem slavistiky a Translatologickým centrem Vídeňské univerzity. 

Přednášející nejprve stručně představila činnost Ústavu pro jazyk český AV ČR a poté následoval samotný výklad. Konkrétní jazykové variety byly představeny na úryvcích ze současné beletrie a na příkladech z pořadů České televize. Rovněž na ukázkách z pořadů České televize vysvětlila přednášející zásady ortoepické výslovnosti a ukázala nejčastější odchylky od těchto zásad. Mgr. Lucii Jílkové Ph.D. děkujeme za zajímavý výklad a budeme se těšit na další přednášku z tohoto cyklu, kterou přednese v červnu doc. Rejzek.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: