Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

TGM v Rotterdamu

Ve čtvrtek 14. září 2017 uspořádalo České centrum v Rotterdamu ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Haagu tematické odpoledne k 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka. Akce, která je předzvěstí společných oslav vzniku Československa plánovaných na příští rok, se zúčastnili velvyslankyně České republiky Jana Reinišová a velvyslanec Slovenské republiky pan Roman Bužek a společně s pozvanými hosty uctili památku prvního československého prezidenta.

Zahájení programu proběhlo na nábřeží Geldersekade v Rotterdamu položením věnce u Masarykova památníku (jeho autorem je nizozemský umělec Hans Citroen), který byl za přítomnosti předsedy Senátu ČR M. Štěcha slavnostně odhalen před dvěma lety. Velvyslankyně ČR paní Jana Reinišová zde pronesla krátký projev a děti ze základní umělecké školy Louny zazpívaly českou a slovenskou hymnu.

Program pokračoval v Českém centru přednáškou historika Vojtěcha Kyncla z Historického ústavu Akademie věd ČR o zvláštním vztahu Masaryka k Rotterdamu a o roli, kterou tento vztah sehrál při založení Československé republiky. Úspěšné odpoledne uzavřelo vystoupení dětí ze základní umělecké školy Louny s klavírním doprovodem Daniela Dobiáše. Sbor přednesl písně, které se kdysi zpívaly u Masaryků při rodinných setkáních.


TGM a Nizozemsko

 Tomáš G. Masaryk se v říjnu 1914 se v neutrálním Nizozemsku sešel s britským historikem a publicistou Robertem Setonem-Watsonem, aby mu předestřel svou vizi nového státního uspořádání v poválečné střední Evropě. K tajné schůzce došlo v rotterdamském hotelu Weimar. Budova byla později při německém bombardování Rotterdamu v roce 1940 zničena.




DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PARTNEŘI: