Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Cena Susanny Roth - výzva na rok 2018

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Zúčastněná teritoria
5. ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašován v těchto teritoriích: Bělorusko, Bulharsko, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Litva, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Rusko, Srbsko, Španělsko, Ukrajina a Velká Británie, případně v dalších teritoriích, pokud se do soutěže zapojí další ČCZ a ZÚ v termínu do 10. 12. 2017.

Text k překladu
Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Karla Veselého Bomba★Funk (nakl. BiggBoss, 2017). Soutěžním textem k překladu je kapitola 6 (str. 104-118) o rozsahu cca 13 normostran.

Cena
Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti
Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Karla Veselého Bomba★Funk (kapitola 6, str. 104 -118) v elektronické podobě na e-mail příslušného ČCZ nebo ZÚ a to do termínu, který je uveden v soutěžní výzvě pro dané teritorium.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2018 na e-mailovou adresu příslušného ČC či ZÚ, která se 5. ročníku soutěže účastní. E-mailové kontakty jsou k dispozici na www.czechcentres.cz/o-nas/sit-cc/ a www.mzv.cz.

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

Termíny
Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2018
Zveřejnění výsledků: do 15. května 2018
Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2018

Více informací naleznete zde:


 

Kontaktní osoby
Anna Hrabáčková, Česká centra, E: hrabackova@czech.cz
Jack Coling, České literární centrum E: coling@litcentrum.cz

 

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: