Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Podpis memoranda o spolupráci mezi Českými centry a Národní knihovou

Generální ředitel Českých center Jan Závěšický a generální ředitel Národní knihovny České republiky Petr Kroupa podepsali v pátek 10. 2. 2017 v Zrcadlové kapli Klementina Memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti podpory kulturních projektů.

Podpisem Memoranda o spolupráci dochází na kulturní úrovni k deklarování podpory a vzájemné spolupráce ve vybraných oblastech rozvoje kulturních projektů. Hlavním cílem tohoto memoranda je využít stávající potenciál Českých center a Národní knihovny České republiky (NK)  k zajištění dlouhodobé spolupráce s efektivním dopadem na propagaci České republiky ve světě. Zástupci obou institucí vyjádřili zájem o vzájemnou podporu účasti obou institucí na mezinárodních akcích. Spolupráce se týká oblastí spojených s tvorbou a sdílením prezentačních projektů, součinnost při tvorbě koncepcí vybraných výstav směřujících do Českých center v zahraničí, vyšší informační provázanost a možnost spolupráce s odborníky a specialisty obou institucí.

JAN ZÁVĚŠICKÝ, GENERÁLNÍ ŘEDITEL ČESKÝCH CENTER:
„Česká centra prosazují českou identitu, kreativitu, networking na poli veřejné diplomacie. Posláním naší instituce je efektivní zahraniční prezentací České republiky posilovat její dobré jméno ve světě. Těžiště naší práce leží samozřejmě v zahraničí, v síti českých center, která úzce spolupracují s ambasádami – zastupitelskými úřady – a také s českými subjekty, které v daném teritoriu mají své zájmy. Abychom mohli naplňovat své poslání, musíme však posilovat i spolupráci s prestižními  institucemi v Čechách a společně se podílet na vytváření projektů se zahraničním přesahem.  Spolupráce s Národní knihovnou si proto považujeme.“

PETR KROUPA, GENERÁLNÍ ŘEDITEL NÁRODNÍ KNIHOVNY:
Národní knihovna České republiky je prestižní institucí s hlubokou historií a tradicí. Díky svému umístění v Klementinu, neobyčejnému místu s nesmírným významem pro českou kulturu a vzdělanost představuje určitý klenot. Klementinum bylo v minulosti také sídlem univerzity a jezuitské koleje,  působilo zde mnoho významných osobností, jejichž odkaz zavazuje i přítomnost. Přidejte k tomu skvělou a hlavně dobře zachovanou architekturu a zjistíte, že v symbióze NK ČR a barokního areálu nahlížíme do historie prostřednictvím literárních skvostů a historických děl nedozírné hodnoty. Spolupráci s Českými centry považuji za další posun v oblasti propagace a prezentace České republiky v zahraničí.“

 

Článek o podpisu memoranda vydal Týden.cz.


Kontakt pro novináře: 

Petra Jungwirthová, tisková mluvčí Českých center: M: 725 890 030, E: jungwirthova@czech.cz; 

komunikace@czech.cz; T: 234 668 237, 234 668 241, 234 668 251.  

 

Irena Maňáková, tisková mluvčí Národní knihovny ČR, M: 736 787 154, irena.manakova@nkp.cz,

T: 221 663 275

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: