Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Doprovodný program k výstavě Česká kulturní krajina

Srdečně vás zveme na řadu doprovodných programů multižánrové výstavy v Galerii Českých center Česká kulturní krajina. Vstup na všechny workshopy je volný.

 

 

22. 3. 2017 od 16.00 – dílna ručního papíru 

První z plánovaných workshopů připravila Ruční papírna Velké Losiny, která v rámci své tvůrčí dílny přiblíží technologii tvorby ručního papíru, kterou si mohou zájemci vlastnoručně vyzkoušet na místě. Sledujte událost na FB.

 


 

27. 3. 2017 od 17.00 Dům přírody - nový trend v ochraně přírody

Srdečně vás zveme na zajímavou přednášku o projektu Dům přírody v podání RNDr. Lenky Šoltysové z AOPK ČR. Tematický večer navazuje na řadu doprovodných programů výstavy v Galerii Českých center Česká kulturní krajina. Chráněné krajinné oblasti jsou okna do krajiny, kterou lidé utvářeli po staletí a která je harmonicky propojena s jedinečným přírodním prostředím. Pestrá mozaika polí, luk, lesů, menších sídel, rozmanitých přírodních fenoménů a kulturních památek, to je 25 chráněných krajinných oblastí, které spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. S touhou lidí poznávat, cestovat a navštěvovat zajímavá místa vznikla potřeba budovat návštěvnická střediska, kde naleznou informace, zajímavé expozice a sociální zázemí. 

Bez podpory veřejnosti není ochrana přírody a krajiny možná. Jedním z nejdůležitějších nástrojů je práce s návštěvníky chráněných území přímo v terénu a hlavní součástí návštěvnické infrastruktury se stala návštěvnická centra (Domy přírody) a informační střediska v chráněných krajinných oblastech, která jsou realizována a provozována v rámci programu Dům přírody za finanční podpory EU.

Sledujte událost na FB.

http://www.dumprirody.cz/

 


 

29. 3. 2017 od 16.00 Jan Šmíd: Tajemství fotografování denní a noční krajiny

Unikátní workshop k multi-žánrové výstavě je zaměřen na fotografování denní i noční krajiny a jeho specifika spolu s praktickými ukázkami a povede jej uznávaný a v této oblasti mimořádně zkušený fotograf Jan Šmíd. Sledujte událost na FB.

Jan Šmíd Photography | http://www.smidphotography.com/


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: