Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Soutěž: Noc literatury pohledem návštěvníků

Česká centra vyhlásila pro účastníky literárního happeningu Noc literatury 2017 soutěž o nejzajímavější video na téma "Příběh Noci literatury 2017 očima účastníků".
Co
:  

video do 30 sekund na téma “Příběh  Noci literatury 2017 očima účastníků“.


Pro koho:

soutěž je určena pro všechny milovníky literárního happeningu Noci literatury v kterémkoliv z pořádajících měst v České republice v průběhu 11. ročníku.

 

Jak:

hotové video soutěžící zašle na emailovou adresu komunikace@czech.cz do 21. května 2017 do 24:00 hodin. Porota složená ze zástupců Českých center vybere 10 nejlepších snímků. O prvních 3 vítězích rozhodnou svými lajky fanoušci facebookové stránky Noci literatury. Vybrány a oceněny budou 3 vítězné snímky.

Ceny:

 1. 2 lístky do Národního divadla;
 2. 2 lístky do Divadla na Vinohradech;
 3. kniha z nakladatelství Argo – Arturo Pérez-Reverte: Tango staré gardy.

 

Termíny:

 
Zahájení soutěže                                               10. 5. 2017 v 18:00
Přihlašování videí do soutěže                        11. - 21. 5. 2017
Uzávěrka soutěže                                              21. 5. 2017 ve 24:00 hodin
Výběr finalistů                                                    22. 5. 2017
Uveřejnění top 10                                              22. 5. 2017 ve 20.00
Hlasování FB fanoušků Noci literatury        22. - 28. 5. 2017
Slavnostní vyhlášení                                         6. 6. 2017 v 17:00

 

Soutěž je pořádána ve spolupráci s Národním divadlem, Divadlem na Vinohradech a nakladatelstvím Argo.

 Úplná pravidla soutěže:

 1. Hlavním organizátorem soutěže jsou Česká centra se sídlem: Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1 (dále také jako „organizátor“).
 2. Soutěž probíhá od 10. 5. do 21. 5. 2017 za přispění poskytovatelů věcných cen pro vítěze (Národní divadlo, Divadlo na Vinohradech, nakladatelství Argo). Uzávěrka soutěže je 21. 5 2017 ve 24:00.
 3. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří v době konání soutěže zašlou svá videa (ve formátu mp4, mpeg nebo avi) na téma „Příběh Noci literatury 2017 očima účastníků“ na emailovou adresu komunikace@czech.cz.
 4. Soutěžící nebo jeho zákonný zástupce je povinen do emailu k zaslanému videu připojit název a stručnou anotaci videa.
 5. Porota Českých center bude vybírat 10 nejlepších snímků na základě těchto kritérií: umělecký projev, zpracování tématu a celkový dojem z díla. Vítěz vzejde z veřejného hlasování výběru 10 nejlepších videí na facebookových stránkách Noci literatury https://www.facebook.com/Noci.Literatury/.
 6. Výherci na prvních třech místech získají ceny předané Českými centry v Praze. Vítězná díla budou vyhlášena na facebookových stránkách Noci literatury a na facebookových stránkách Českých center.
 7. Odesláním díla do soutěže uzavírá soutěžící licenční smlouvu, na základě které uděluje jako autor díla Českým centrům oprávnění dílo využít všemi způsoby užití bez časového nebo územního omezení. Organizátor má právo na rozmnožování, kopírování a rozšiřování, právo na sdělování veřejnosti prostřednictvím  facebookové stránky Noci literatury a Českých center, případně i na webových stránkách Českých center. Poskytnutí práva užití je bezplatné.
 8. Česká centra si vyhrazují právo kdykoli pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady za účast; jsou však povinna vrátit soutěžní návrhy účastníkům soutěže.  Česká centra si vyhrazují právo odmítnout všechny přihlášené soutěžní návrhy.
 9. Odesláním díla do soutěže potvrzuje soutěžící jako autor svůj souhlas s podmínkami soutěže, a zavazuje se dodržovat bez výhrad podmínky soutěže.
 10. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat na webových stránkách Českých center včetně facebookového profilu Českých center a Noci literatury obrazové či zvukové záznamy výherců a osob zachycených na soutěžním díle; odpovědnost za udělení souhlasu třetích osob zobrazených v soutěžním díle nese účastník soutěže.
 11. Více informací o soutěži získáte na adrese komunikace@czech.cz.
 12. Účastník soutěže nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: