Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

VÝZVA PRO UMĚLCE: 4. ročník umělecké soutěže a Cena “Carlo Bonatto Minella”

Turín – Milán – Praha – Londýn – Madrid. Zbývá posledních pár týdnů pro zaslání přihlášky do umělecké soutěže CBM Cena “Carlo Bonatto Minella” pořádané Asociací Areacreativa 42. Možnost registrace probíhá do 30. června 2017.

 

ART PRIZE CBM – Premio Biennale “Carlo Bonatto Minella”

TURIN – MILAN – PRAGUE – LONDON – MADRID

IV Edition – 2017/2018

Tak jako loňské ročníky, tak i ten letošní probíhá za spolupráce se zahraničními partnery, jako Londýn Art Fair, The Chemistry Gallery, NoD galerie v Praze a galerie Blanca Soto v Madridu. V Itálii se ke spolupráci nově připojili l’Associazione Barriera di Torino a České centrum Milán. Celkem bude vybráno 43 umělců, kteří budou zapojeni do sedmi různých výstavních prostor v Turíně, Miláně, Praze, Londýně a Madridu a budou jim udělena zvláštní uznání, tvůrčí rezidence a katalog ve dvou jazycích. Slavnostní vyhlášení včetně výstavy se bude konat v listopadu 2017 v Turíně.

 

Téma

Každý ročník soutěže má jiné téma, ale vždy je inspirováno prací umělce Carla Bonatta Minelliho.

Čekání je duševní stav a psychická kondice, vnitřní pohyb na rozdíl od fyzické aktivity. Co očekáváme, se může později odhalit jako dobré nebo špatné, pozitivní nebo negativní, trvalé nebo přechodné, ale nevypočitatelné a do určité míry nepředvídatelné. Čekání může být spojeno s úzkostí nebo radostí, protože to, co jí dává substanci je nejistota. Teprve když se očekávaná událost rozpadne, úzkost zmizí nebo se změní v naprostou radost. Čekání je přechodný stav, nový ve srovnání s tím co bylo předtím, ale také odlišný od toho co bude později. Pouze v umění může tento stav mít formu, když pocity vybuchují do hmatatelného a stává se viditelnou realitou. Jinými slovy, umělec vytváří formy a hmoty. Reprezentace čekání může vyústit v použití jakékoli techniky ve svobodných projevech obohacených stopou pocitů emocí nebo forem, které ještě mají být dešifrovány.

Téma bylo inspirováno portrétem židovské ženy, kterou maloval mladý Carlo Bonatto Minella v roce 1877 a který je nyní chráněn v galerii moderního umění v Turíně. Pro Židy je čekání trvalý a mesiášský stav, který není zcela vyřešen v životě, protože je spojen s absolutnem a božstvem. Žena na obraze dominuje zemi světských pocitů, ale její oči ukazují na vzdálený obzor. Neposkvrněná atmosféra malby, navržená tmavými barvami a křehkostí postav, vyvolává dojem citlivého a žalostného lidství, čekajícího na radost z nekonečna.

 

Kritéria pro přijetí

Soutěž je otevřena pro všechny věkové kategorie a národnosti. Základním kritériem bude kvalita a splnění tématu. Ocenění je rozděleno do dvou kategorií a to pod 30 let a nad 30 let s výjimkou videa, kde je pouze jediná kategorie. Práce umělců musí být v jejich vlastnictví a neměla by být provedena před rokem 2015, také by neměla být vybrána v rámci jiné soutěže a musí být k dispozici pro následné výstavy vítězů.

 

Techniky způsobilé pro soutěž jsou

  • MALBA: olejová, temperová, akrylová, kresby, koláže, rytí, akvarel, počítačové grafiky a stavební práce s různými technikami na jakýkoliv typ podpory. Malířské práce přijaté do soutěže musí mít maximální rozměry 150 x 150 cm.
  • SOCHA: díla vytvořená s jakýmkoliv materiálem, a to jak tradiční a inovativní, tak v podobě sochy nebo instalace. Práce v soutěži nesmí přesáhnout 150 x 150 x 150 cm.
  • FOTOGRAFIE: digitální a analogové, černobílé nebo barevné, také s vizuálními a interaktivními prvky. Velikost fotografie nesmí být větší než 150 x 150 cm.
  • PŘEDSTAVENÍ: Umělec nebo skupina umělců se mohou zúčastnit s jedním nebo více výkony, které mohou být provedeny za použití jakékoliv techniky, expresivní formu. Pro zařazení do výběrového řízení, je nutné uvést odkaz na stažení videa (Vimeo / WeTransfer), které by mělo mít maximální délku 15 minut.
  • VIDEO ART: Tato sekce obsahuje videa a pracuje se všemi technikami animace na libovolnou digitální a analogovou podporu. Pro zařazení do výběrového řízení, je nutné uvést odkazy (Vimeo / WeTransfer), ze kterého je video možné stáhnout a nesmí přesáhnout délku 15 minut.

 

Pravidla účasti

Soutěžící musí být starší 18ti let. Každý artista se do soutěže smí přihlásit pouze se třemi uměleckými díly. Fotografie, se kterými se chce soutěžící přihlásit do soutěže, musí být ve formátu JPG a její velikost nesmí přesáhnout 1,5 MB.

Pro soutěžící ve věku od 18 – 29 let je soutěž zdarma. Soutěžící ve věkové kategorii 30+ musí uhradit poplatek, který činí 40 Euro za každé umělecké dílo a přihlásit se smí pouze se třemi díly.

Registrační poplatek může být proveden prostřednictvím úhrady na bankovní účet:

Jméno: ASSOCIAZIONE CULTURALE AREACREATIVA42
IBAN: IT 03 L 03268 30860 053847651860
SWITFT SELBIT2BXXX
Důležité je do platby uvést Vaše jméno.
Pro více informací kontaktujte následující emailovou adresu: 
info@artprizecbm.com.

 

Výběr vítězů

  • V kategorii pod 30 let bude vybrán 1 výherce a 20 finalistů.
  • V kategorii nad 30 let bude vybrán 1 výherce a 20 finalistů.
  • V kategorii VIDEO ART bude vybrán pouze jeden vítěz pro všechny věkové kategorie. 

 

Online přihlášky naleznete na stránkách www.artprizecbm.com.

Více informací naleznete zde:

Více informací pro českou účast naleznete také na stránkách Českého centra Milán zde.


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: