Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Cenu ČC v rámci 18. ročníku Přehlídky diplomových prací ČKA obdržela Elena Fialková

Zvláštní cenou Českých center ohodnotila porota Elenu Fialkovou z UMPRUM. Její odvážně koncipovaná diplomová práce Redefinícia Pražského hradu navrhuje řadu drobných, nicméně radikálních zásahů, díky kterým se Hrad kromě své reprezentativní funkce stává také přirozenou součástí města.

Elena Fialková je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM), kde její práci vedl doc. Mgr. akad.arch. Roman Brychta.


Monika Koblerová, pověřena řízením Českých center předává cenu Eleně Fialkové.                 Foto: ČKA


Porota ocenila aktuálnost tématu práce a ohodnotila jí následovně: "Odvážně koncipovaný projekt, který svým tématem klade otázku o podobě demokracie 21. století. Odpovědí je Pražský hrad, jehož nádvoří a vnitřní prostory nepatří pouze turistům. Hrad, který se má vedle své reprezentativní funkce stát přirozenou součástí města. Řada drobných, nicméně radikálních zásahů umožňuje otevřít a zpřístupnit dosud uzavřenou fortifikaci a umožnit rozvoj novému funkčnímu využití. Na projektu porota oceňuje aktuálnost zvoleného tématu, kterým problematika narůstajícího turismu nepochybně je. Stejně tak i reakci na problematiku církevních restitucí či otevřenost "Hradu"."

Oceněný projekt získává týdenní stáž v jednom z evropských Českých center.


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: