Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Bianca Bellová na Evropském literárním festivalu v Tokiu

Ve dnech 23. 11. až 26. 11. se v Tokiu konal první ročník Evropského literárního festivalu, jehož cílem bylo blíže představit japonskému publiku současnou evropskou literaturu. Českou republiku zde reprezentovala spisovatelka a držitelka ceny Magnesia Litera za knihu roku 2017 a také evropské ceny za literaturu, Bianca Bellová. Účast spisovatelky na tokijském festivalu byl podpořen Českým literárním centrem a Českými centry.

Evropský literární festival je společně pořádán zastoupením Evropské unie v Japonsku, velvyslanectvími členských států EU a organizací EUNIC-Japan (EU National Institutes of Culture in Japan). České centrum Tokio se na festivalu podílelo jakožto člen EUNIC-Japan.

Bianca Bellová vystoupila hned první den festivalu, kdy představila společně s bohemistou a překladatelem z Tokijské univerzity, Kenichim Abem, svůj román Jezero v budově zastupitelství EU v Japonsku.  Představení knihy probíhalo formou diskuze mezi Abem a Bellovou, kterou tlumočila ředitelka Českého centra Tokio, Eva Takamine. Následovalo i autorské čtení úryvku z románu Jezero. Úryvek mohli návštěvníci číst společně s autorkou v předem připraveném překladu Kenichi Abeho. V podvečer se pak autorka účastnila slavnostní večeře, kde měla možnost seznámit se jak s japonskými spisovateli a překladateli, tak také s ostatními autory z členských zemí EU.



Spisovatelka Bianca Bellová s ředitelkou ČC Tokio Evou Takamine a překladatelem Kenichim Abem. Fotografie poskytnuty od ČC Tokio.

V sobotu 25.11 se s Biancou Bellovou konala beseda v prostorách Českého centra Tokio. Beseda byla původně koncipována pro česky mluvící japonské bohemisty, ale nakonec byla tlumočena i do japonštiny. Besedu moderovala Markéta Bruna-Gebhartová z Tokyo University of Foreign Studies a Kenichi Abe. Besedy se účastnila necelá dvacítka hostů a proběhla v uvolněné atmosféře, kdy každý účastník měl možnost klást autorce dotazy, případně přispět svým názorem do diskuze.

Poslední den festivalu četla Bianca Bellová opět úryvek ze své knihy, tentokrát v prostorách Institut français du Japon. Autorské čtení probíhalo formou neformálního obědu a opět mu předcházelo představení autorky a její knihy, kterého se ujala Eva Takamine.

Z ostatních zemí EU se prvního ročníku literárního festivalu účastnili například Carmine Abate z Itálie, Leopold Federmair z Rakouska či Luk Van Haute z Belgie. Kromě autorských čtení probíhali i diskuzní panely a tematické přednášky. Celá akce zaznamenala značný úspěch a přilákala mnoho návštěvníků, jak z řad odborníků, tak i veřejnosti.

Kopie japonského překladu úryvků knihy byly současně zaslány do několika japonských nakladatelství, která o knihu předběžně projevila zájem.

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





PARTNEŘI: