Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Generálním ředitelem Českých center je Ondřej Černý

PhDr. Ondřej Černý do funkce nastoupil dne 1. 2. 2018.

 

 

PhDr. Ondřej Černý (1962) po studiích na FF UK (obor knihovnictví a vědecké informace), pracoval v letech 1987 - 1990 v dokumentaci Divadelního ústavu jako dokumentarista. V roce 1988 složil státní rigorózní zkoušku (PhDr.). V letech 1990-95 působil jako redaktor nově založeného časopisu Svět a divadlo. Od 1. ledna 1996 do března 2007 byl ředitelem Divadelního ústavu a ředitelem dvou ročníků Pražského quadriennale. 1. dubna 2007 byl jmenován ředitelem Národního divadla, v jehož čele stál až do 7. září 2012.  Od ledna 2013 pracoval jako zástupce vedoucího řešitelského týmu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Institutu umění – Divadelním ústavu.   Překládal z němčiny současné divadelní hry a přednášel na katedře kulturologie FF UK a katedře arts managementu VŠE. Spolupracoval s Pražským divadelním festivalem německého jazyka, na jehož dramaturgické profilaci se  výrazně podílel. Je korespondenčním členem Saské akademie umění. V roce 2014 se stal ředitelem Českého centra Mnichov, které vedl do 31. ledna 2018. Od 1. února 2018 je generálním ředitelem Českých center.

 

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: