Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Diplomatic Cup 2018

Třetí ročník sportovně-charitativní akce Diplomatic Cup 2018 proběhne ve středu 13. června 2018. Štafetový běh čtyřčlenných družstev na 4x5 km, složených z řad zaměstnanců Českých center, diplomatů a pracovníků MZV ČR se uskuteční v pražském parku Stromovka. Výtěžek akce, která se koná pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR, půjde prostřednictvím organizace Světlo pro svět na prevenci a léčbu slepoty v rozvojových zemích.

Účast na Diplomatickém poháru, ať už v aktivní roli běžců, nebo fanoušků, nabídne mezinárodní diplomatické komunitě, která působí v Praze, sportovní zážitek a neformální společenskou atmosféru. Jejím smyslem je také dobročinnost v podobě finanční podpory neziskové organizace Světlo pro svět, která je hlavním charitativním partnerem Diplomatického poháru. Světlo pro svět se zaměřuje na prevenci a léčbu slepoty v rozvojových zemích. Organizace systematicky podporuje práva osob se zdravotním postižením a přispívá ke zlepšení kvality života lidí s různou formou postižení v nejméně rozvinutých zemích světa.

Akce je součástí největšího štafetového běhu v České republice O2 Pražská štafeta 4x5km, jehož se zúčastní celkem osm tisíc amatérských běžců včetně firemních a korporátních společností, své zástupce na trati i v zázemí bude mít také řada institucí ze státního sektoru a obchodních komor. Hlavním organizátorem Diplomatic Cup 2018 je vedle MZV společnost RunCzech, největší pořadatel běžeckých akcí v ČR.


DIPLOMATIC CUP 2018

KDY: středa 13.6.2018 start 18.00

KDE: park Stromovka, start a cíl: areál Výstaviště Holešovice

KDO: běžci z řad diplomatických misí, konzulárních úřadů, mezinárodních organizací, zahraničních kulturních institutů a středisek a českého Ministerstva zahraničních věcí

TRAŤ: 4x5 km okruh od Průmyslového paláce parkem Stromovka a zpět

DOPROVODNÝ PROGRAM: piknik, koncert, party, hezký večer


Pravidla pro účast:

Čtyřčlenné týmy pro štafetový běh s úseky po pěti kilometrech mohou být složeny jako výhradně ženské týmy, výhradně mužské nebo smíšené. Týmy jsou klasifikovány v jedné kategorii bez ohledu na jejich složení. Podmínkou účasti je zdravotní způsobilost a věk nad 18 let.

Podmínkou účasti pro pracovníky diplomatických misí, konzulárních úřadů, mezinárodních vládních organizací a zahraničních kulturních institutů a středisek je jejich registrace/evidence Diplomatickým protokolem Ministerstva zahraničních věcí ČR (včetně registrovaných rodinných příslušníků a místních sil).

Týmy mohou být tvořeny běžci z různých misí/organizací. Diplomatické zástupce mohou doplnit také honorární konzulové registrovaní Diplomatickým protokolem nebo může být složena štafeta z honorárních konzulů různých států.

V každé štafetě musí být minimálně tři účastníci splňující podmínky příslušnosti k úřadu (diplomatické misi, konzulárnímu úřadu, mezinárodní vládní organizaci nebo MZV).

Všichni členové týmu musí být amatérští běžci, nikoliv profesionální nebo elitní běžci.

Registrace účastníků budou verifikovány Diplomatickým protokolem MZV.

 


Naši partneři

NAŠI PARTNEŘI