Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

CENA ČESKÝCH CENTER PŘISPÍVÁ K ROZVOJI MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ SPOLUPRÁCE

V neděli 13. 5. 2018 se uskutečnilo jedno z nejvýznamnějších klání v oblasti popularizace vědy FameLab 2018. Česká centra, partner české části této mezinárodní soutěže, poskytují ocenění Českých center, které umožní laureátovi týdenní pobyt na některém z vybraných evropských center. Držitelem letošní Ceny Českých center se stal Martin Balouch z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Programová strategie Českých center se od roku 2016 zaměřuje na posilování image ČR v zahraničí prostřednictvím efektivnější propagace výsledků české vědy. Podle Jana Špundy, koordinátora pro popularizaci vědy, výzkumu a inovací, přestavuje VaVaI (Věda, výzkum, inovace) stěžejní oblast, kterou je zapotřebí podporovat konkrétními aktivitami. Jednu z takových činností představuje například mezinárodní soutěž FameLab, které Česká centra pravidelně poskytují svou podporu formou udílení cen za popularizaci české vědy. Letos ji získal Martin Balouch z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Za své vystoupení na téma chemického inženýrství s využitím v medicíně tak získává týdenní rezidenční pobyt na jednom z evropských českých center.


Martin Balouch při svém vystoupení na FameLab, foto: Tomáš Belloň

 

Celkovým vítězem letošního ročníku, který bude v červnu reprezentovat Českou republiku na světovém finále v anglickém Cheltenhamu, se stal Lukáš Pekárek rovněž z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Ten současně převzal cenu publika. Odborná porota ve složení Dr. Michael Londesborough, Mgr. Marie Rodinová a doc. Karel Oliva rozhodla také o udělení dalších tří cen. 

Česká centra podporují propagaci vědy ve světě
Vítězové Cen Českých center z minulých let si na odměně v podobě rezidenčního pobytu váží zejména možnosti navázání nových pracovních kontaktů na mezinárodní úrovni. Julie Nováková, laureátka ceny z roku 2016, k tomu poznamenává: „Díky Ceně Českých center jsem se v minulém roce podívala na astrobiologickou konferenci ve Švédsku a také jsem měla možnost vystoupit na Festivalu popularizace vědy v Göteborgu. Letos jsem měla na pozvání Českého centra v Sofii několik přednášek na Sofijském veletrhu vědy, který pořádá tamní British Council. A byla jsem též jedním z hostů bulharského finále FameLabu.“ 

Martin Janda, laureát ceny z roku 2017, doplňuje: „V rámci svého pobytu na Českém centru v Bruselu jsem se prostřednictvím paní Pancové-Šimkové z CZELO (Česká styčná kancelář pro vědy, výzkum a inovace v Bruselu) postupně setkal: se zástupci společnosti EuropaBio, která má za cíl propagovat biotechnologický průmysl; se zástupci Copa-Cogeca sdružující evropské farmáře a se zástupcem Evropské komise z odboru zdraví a bezpečnosti potravin. Se všemi zmíněnými jsem debatoval o současnosti a budoucnosti GMO plodin. Bylo velmi zajímavé slyšet názory ze všech tří zainteresovaných skupin.“

JAN ŠPUNDA, KOORDINÁTOR PRO POPULARIZACI VĚDY, VÝKUMU A INOVACÍ Z ČESKÝCH CENTER:
„Česká centra jsou partnerem soutěže FameLab již pátým rokem. Tímto způsobem podporují prezentační dovednosti mladých popularizátorů vědy, rozvíjejí jejich mezinárodní kontakty a současně si vytvářejí databázi vhodných kandidátů pro organizaci setkávání ve formátu vědeckých kaváren. V letošním roce mne zaujal velmi výrazných úspěch zástupců Vysoké školy chemicko-technologické. Do národního finále se dostali celkem čtyři a odnesli si stejný počet udělených cen. Letošní ročník byl rekordní také počtem zapojených zemí. Aktuálně se jedná o 30 zemí na pěti kontinentech. Nezbývá, než našemu národnímu vítězi držet palce při světovém finále“


Soutěž FameLab vznikla v roce 2004 v Anglii. Jejím cílem bylo najít nové talenty v oblasti popularizace vědy pro každoroční vědecký festival pořádaný organizací Cheltenham Festivals. Po prvotním úspěchu v Anglii se FameLab, díky partnerství s British Council, rozšířil do mnoha zemí světa - od Hong Kongu přes Jižní Afriku až po Českou republiku (zde je organizována od roku 2011). Další informace k soutěži naleznete zde.

 


Naši partneři

NAŠI PARTNEŘI