Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Mezinárodní knižní veletrh v Soulu historicky poprvé s masivní českou účastí

Ve dnech 20. – 24. 6. 2018 byla Česká republika čestným hostem mezinárodního knižního veletrhu The Seoul Book Fair 2018. Českou republiku zde reprezentovalo šest českých autorů, pět velkých nakladatelství a dva velké výstavní projekty. Jedná se o historicky doposud nejmasovější českou účast na této platformě.

Hlavní cílem letošního ročníku bylo podle slov Michaely Lee intenzivnější zaměření na vzájemné vztahy spojené s kulturní reciprocitou mezi Českou a Korejskou republikou. Je to v dějinách vůbec poprvé, kdy se Česká republika mohla představit právě zde, v Koreji, v daleko ucelenějším a komplexnějším formátu. V rámci projektu oslav výročí představili organizátoři šestici uznávaných českých autorů, pět významných českých nakladatelství a uvedli dvě výstavy, které místní návštěvníky seznámili s historií českého komiksu či současnými českými autory a ilustrátory literatury pro děti. Nadto byl pro letošek udělen České republice titul „čestný host“.


Otevření českého stánku, foto: ČC Soul

 

Odborníky i laickou veřejností nejvyhledávanější knižní veletrh navštíví každoročně více  než 200 000lidí. Díky Českému centru Soul zde ČR figurovala v roli „ČESTNÉHO HOSTA“. Na platformě veletrhu jde o oficiální titul umožňující dané zemí být více v epicentru pozornosti všech účastníků veletrhu, počínaje předními korejskými (ale i dalšími zámořskými) vydavateli až po individuální čtenáře, kteří se o malou zemi v srdci Evropy jednoduše zajímají. Nedílnou součástí české programové nabídky pak byly dva výstavní projekty, které Česká centra připravila v rámci rozsáhlého projektu oslav výročí, jež zajistila organizačně.  První z výstavních projektů, 12 světů připravený MK ČR, reprezentuje tvorbu dvanácti současných českých ilustrátorů a komiksových autorů, kteří získali uznání na domácí i mezinárodní scéně. Druhý projekt je výstava s názvem Mezitím na jiném místě / Století českého komiksu, shrnující historii České republiky prostřednictvím komiksových vyobrazení.

 

HISTORICKY POPRVÉ DO REKORDU

Česká účast byla letos co do počtu českých účastníků a nakladatelství daleko nejsilnější.  Zajištění účasti šestice předních českých spisovatelů (Michal Ajvaz, Bianca Bellová, Renáta Fučíková, Petr Nikl, Marek Šindelka) a zástupců pěti významných českých nakladatelství (Albatros Media, Argo, Host, Meandrer, Práh) byla možná díky spolupráci Českého centra Soul, pomoci Asociace korejských nakladatelů a Velvyslanectví ČR v Korejské republice. Díky mimořádně silnému zastoupení České republiky se korejští vydavatelé mohli podrobněji seznámit nejen s možnostmi českého vydavatelského trhu, obchodními příležitostmi, ale především s osobnostmi soudobé české literární scény.Lidé měli možnost se seznámit s českou literaturou. foto: ČC Soul

 

 

 

 


Naši partneři

NAŠI PARTNEŘI
DOPORUČUJEME