Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Pražské jaro v Českém centru Moskva

Pro většinu evropských zemí představuje rok 1968 symbolické datum. Znamená zásadní předěl, počátek jiné éry. Není náhodou, že se v kulturním kontextu hovoří o generaci 68. roku. Tehdy intelektuální a sociální revoluce zásadním způsobem ovlivnila způsob života a kulturní a politický vývoj západního světa. Na přelomu května a června spoluorganizovalo České centrum Moskva konferenci k tomuto tématu s názvem Lessons of 1968.

Cílem konference bylo otevřít diskusi  o různých formách, v nichž se historická paměť té doby uchovala v západní a východní Evropě. Ludmila Ulickaja, Adam Michnik, Petr Pithart, Zdeněk Hazdra, Vladimir Lukin, Alexander Daniel, Elena Londáková, Sergej Lukaševskij, Irina Ščerbakova, Andrej Kolesnikov, Gerd Koenen a mnozí další debatovali o reflexi historických událostí a jejich vnímání v dnešní době, v různých zemích.Foto archiv ČC Moskva

Měl rok 1968 stejné důsledky pro kulturní rozvoj různých evropských zemí? Jak je evropská zkušenost reflektována v ruském kontextu? Jaký význam má pro východní Evropu vnímání událostí roku 1968 a co znamenal pro Sovětský svaz protest osmi demonstrantů proti invazi do Československa? Pražské jaro 1968 je stálým a inspirativním odkazem, jenž doposud vyvolává řadu diskuzí….

Konferenci spolupořádaly: mezinárodní sdružení Memorial, Gorbačovova nadace, Sacharovovo centrum, Ústav pro studium totalitních režimů Praha a České centrum v Moskvě.

 


 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: