Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Akademie Versailles - nabídka kurzů

Akademie Versailles je mezinárodní vzdělávací projekt zaměřený na interpretaci francouzské barokní hudby a specifika její dobové interpretace. Projekt je připravován ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles (CMBV), Francouzským institutem a Akademií múzických umění v Praze. Je také součástí dlouhodobé spolupráce mezi mezinárodním hudebním festivalem Letní slavnosti staré hudby a prestižním CMBV, jehož úkolem je zachování a šíření dědictví zejména francouzské barokní kultury. Akademie Versailles se bude konat ve dnech 20.–24. března 2019 na HAMU v Praze.

20.–24. března 2019
Hudební a taneční fakulta AMU, Lichtenštejnský palác, Praha 1

LEKTOŘI:
Chantal Santon-Jeffery – sólový zpěv, interpretace, ornamentika
Stéphanie Pfister – housle, komorní hra
Jana Semerádová – flauto traverso, komorní hra
Bruno Cocset – violoncello, komorní hra
Béatrice Martin – cembalo, basso continuo, komorní hra
Deda Cristina Colonna – gestika, jevištní pohyb, tanec
Benoît Dratwicki – deklamace, rétorika, výslovnost staré francouzštiny

NÁPLŇ KURZŮ:
Francouzská vokální a instrumentální hudba 18. století (Rameau, Campra, Montéclair, Clérambault,Royer)

ZPĚVÁCI:
- individuální výuka sólového zpěvu a interpretace
- individuální výuka gestiky, jevištního pohybu
- individuální výuka deklamace, rétoriky a výslovnosti staré francouzštiny
- zpěv s doprovodem instrumentálního ansámblu
- základy barokního tance
- odborné přednášky
- koncert lektorů
- závěrečný koncert účastníků kurzů
- možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

INSTRUMENTALISTÉ:
- sólová hra
- komorní hra
- základy barokního tance a principy interpretace barokních tanců
- odborné přednášky
- koncert lektorů
- závěrečný koncert účastníků kurzů
- možnost náslechu po celou dobu konání kurzů

Kurzy jsou určeny studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol, profesionálům a hudebnímpedagogům.Kurzy budou probíhat v angličtině. Ladění pro všechny třídy: a1 = 415 Hz.Notový materiál poskytne Centre de musique baroque de Versailles zdarma.

Cena kurzovného:
instrumentalisté: 3600 Kč / 140 EUR (včetně DPH)
zpěváci: 5000 Kč / 200 EUR (včetně DPH)

Podmínky pasivní účasti budou stanoveny individuálně. Počet pasivních účastníků je omezený, nutná jepředchozí registrace na mailu festival@collegiummarianum.cz.
Studenti HAMU se o podmínkách účasti mohou informovat u vedoucího Oddělení historicky poučenéinterpretace MgA. Pavla Svobody, e-mail: svobodapa@seznam.cz.

REGISTRACE: (registrace je zdarma)
Registrace probíhá elektronicky na základě vyplněné přihlášky online zde
Kontakt: festival@collegiummarianum.cz
Web: www.akademie-versailles.cz

Povinné přílohy elektronické přihlášky:
Profesionální nahrávka není pro účely výběrového řízení podmínkou. Akceptovány budou pouze nahrávky ve formátu wav, mp3,mp4, mov, avi.

ZPĚVÁCI:
audio nebo video nahrávka:- jedna árie z období baroka ve francouzštině- jedna skladba dle vlastního výběru
INSTRUMENTALISTÉ:
audio nebo video nahrávka dvou tempově kontrastních barokních skladeb (vět):- první od francouzského skladatele- druhá z jiné, libovolné skladby

Uzávěrka přihlášek: 9. 11. 2018

Výsledky výběrového řízení budou přihlášeným uchazečům zaslány do 21. 12. 2018.

 

Více informací zde:

 DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: