Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Jan Šibík jako předskokan European Month of Photography v Berlíně

Český fotoreportér a dokumentarista Jan Šibík zahájil 15. 9. 2016 obsáhlou autorskou výstavu v Berlíně. S podtitulem Ďábel v nás prezentuje v galerii Českého centra Berlín výběr svých nejlepších prací z posledních dvaceti let. Jak název – použitý už před časem i pro menší výstavu ve Vatikánu – naznačuje, Šibík svými obrazy války, humanitárních katastrof, ale i zásadních politických zvratů ve světě provokuje obecnější otázky po příčinách násilí, utrpení a tom, nakolik souvisí se samotnou lidskou přirozeností. © Pavel Liška

Celkem 68 fotografií diváky přivádí na scénu vypjatých momentů tvz. Arabského jara, do epicentra ozbrojených konfliktů v Afghánistánu a Libérii nebo humanitárních katastrof v Súdánu a Etiopii. Šibík návštěvníky konfrontuje s často krutými výjevy událostí snímanými z bezprostřední blízkosti. Nejde však o snahu šokovat, fotografie jsou silné především ve své symbolice a mimořádné obrazové působivosti.

„Lidé se mě někdy ptají, jestli nemám chuť fotit i nějaká méně tíživá témata. Já ale fotografii takto nevnímám. Podle mě existují jen silné a naopak zbytečné fotografie, dobrá fotografie musí zachycovat intenzivní příběh. Z něj pak vychází i její síla, která k němu přitáhne pozornost a často třeba i pomůže situaci řešit,“ popsal na berlínské vernisáži autor.

České centrum Berlín výstavou jednoho z nejúspěšnějších českých dokumentaristů navazuje na letní výstavu „20 let Czech Press Photo“. Šibík v této soutěži uspěl už 47 krát.

„Jde o velmi intenzivní výstavu, která je logickým vyústěním naší snahy seznámit německou veřejnost se současnou českou dokumentární fotografií. Konfrontuje nás s tvrdou realitou dnešního světa i tím, jak nesamozřejmé jsou podmínky, ve kterých žijeme my sami,“ doplňuje ředitel Českého centra Berlín Tomáš Sacher.

Už před svým začátkem přitom získala výstava jedno ocenění, byla totiž odbornou porotou zařazena do oficiálního výběru mezinárodního festivalu European Month of Photography, který v Berlíně startuje koncem září. V Českém centru Berlín je k vidění do 19. října. 

Více informací najdete na webu Českého centra Berlín. 

© Pavel Liška


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: