Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Nuit Blanche v Bruselu - výzva k účasti

Českého centrum Brusel zve k účasti na jedné z nejdůležitějších uměleckých událostí na zdejší kulturní scéně - bruselském vydání Nuit Blanche, která bude probíhat 6. října 2012. Jejím cílem je nabídnout obyvatelům Bruselu možnost zažít své město jinak a zároveň se seznámit se současným uměním.

Nuit Blanche znamená především oživení určité části města netradičním způsobem a oživení všedních budov a prostor přes umělecké projekty.

Město Brusel, jakožto organizátor celé akce, pořádá výběrové řízení na projekty, které budou představeny během letošní Nuit Blanche. Přihlásit lze ať už projekty vytvářené přímo pro Nuit Blanche, či  již existující. U nich je ale podmínkou, aby ještě nebyly v Bruselu veřejně prezentovány. Jelikož se jedná o akci cílící především na širokou veřejnost, organizátoři upřednostňují projekty, které vznikají pro konkrétní místa ve městě, jsou interaktivní anebo přímo zapojují návštěvníky a obyvatele do svého vzniku.

Organizátoři Nuit Blanche vypisují dva typy grantů ve výši 1 000 Euro a 5 000 Euro pro menší projekty uvnitř, některým projektům přímo v ulicích bude rovněž poskytnuta částka finanční podpora v rozmezí 5 000 - 15 000 Euro; zde se ale jedná o projekty, které se musí nacházet na předem definovaných místech (viz příloha, oddíl V., strana 4). Z grantu lze hradit i letenky a ubytování zahraničních účastníků.

České centrum Brusel českým umělcům nabízí pomoc se sestavením grantu, organizační a administrativní podporu samotné realizace projektů a případně i asistenci s výběrem místa a komunikací s belgickými partnery.       

 

Uzávěrka přihlášek je 19. března 2012.

Bližší informace k dispozici na oficiálních stránkách Nuit Blanche, pro případné konzultace - České centrum Brusel.

 

Výzva a přihláška ke stažení

 

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: