Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

České scénické umění míří na APAP 2014

Česká centra počtvrté koordinují účast na největším veletrhu scénického umění ve Spojených státech amerických. České zastoupení na APAPu 2014 se opět odehrává v organizační režii Českých center, která nabídla prostor českému divadelnímu, tanečnímu a hudebnímu umění. Šestice vybraných uměleckých souborů z oblasti scénického umění má navíc šanci představit se v České národní budově formou showcase. Profesní prezentace současného českého divadla se uskuteční od 10. 1. – 14. 1. 2014. Koná se ve spolupráci s Institutem umění - Divadelním ústavem.

10. 1. 2014 – 14. 1. 2014    New York

ČESKÁ CENTRA JIŽ  POČTVRTÉ KOORDINUJÍ ROZSÁHLOU ÚČAST
Na prestižním veletrhu APAP|NYC se každoročně setkávají přední osobnosti,  soubory, organizátoři i další aktéři kulturních průmyslů celého světa.  Česká účast se již počtvrté odehrává v organizační režii Českých center. Kromě samotného veletržního stánku, kde se umělci i promotéři prezentují, je připraven i celodenní program divadelních, tanečních a hudebních vystoupení – tzv. showcase – v České národní budově na manhattanské Upper East  Side. Zastoupení české umělecké scény je letos početné. Na veletrhu se představí bezmála dvacet  divadelních a hudebních společností, agentur a festivalů.  Mezi tradiční účastníky veletrhu patří taneční soubor 420PEOPLE a řada významných subjektů z oblasti současného českého scénického umění.

„Od roku 2011 umožňujeme pravidelnou každoroční účastí na veletrhu APAP českým institucím, divadelním, tanečním a hudebním souborům možnost navázání kontaktů se zahraničními partnery. Naším cílem je podpořit zapojení českých subjektů do programových plánů zahraničních scén – a právě v tom má veletrh APAP, hojně navštěvovaný programovými řediteli a dramaturgy z celého světa, velký význam. Nezanedbatelnou devizou pro české umělce je možnost uspořádání showcasu v prostorách České národní budovy v New Yorku, od jejíhož otevření uplynulo letos pět let.“   Uvádí Vilma Anýžová, generální ředitelka Českých center.

SHOWCASE V ČESKÉ NÁRODNÍ BUDOVĚ
Česká centra poskytují příležitost vybraným českým umělcům představit se formou  showcase. Zkrácená představení se uskuteční v sobotu 11. 1. 2014 v prostorách reprezentačního sálu Českého centra New York. Světové veřejnosti se zde představí Švandovo divadlo (divadlo), VerTeDance (tanec), Alt@rt (divadlo),  ME-SA (tanec), sdružení Konvergence (hudba), Naivní divadlo (loutkové divadlo). Hlavním kritériem pro výběr účastníků byla jejich nabídka atraktivních projektů vhodných k uvedení v zahraničí.

Česká účast na veletrzích s uměním je účinnou formou zviditelnění českých umělců ve světě. Má význam pro získávání kontaktů i navazování spolupráce s možnostmi hostování. Z toho důvodu je  organizace účasti na podobných akcích jednou z priorit činnosti Českých center.

www.czechcentres.cz
www. www.apapnyc.org


O APAP ((Association of Performing Arts Presenters)
APAP je konferencí a veletrhem zasvěceným scénickému umění. Patří k nejvýznamnějším událostem na světové mapě kulturního průmyslu v této oblasti. Je mimořádnou platformou k setkávání více než 3.500 profesionálů z řad organizátorů kulturních vystoupení, umělců i uměleckých manažerů.

Prostřednictvím bohatého programu více než 1.000 showcasů APAP dále umožňuje prezentovat ukázky konkrétních děl a projektů z širokého spektra žánrů scénického umění, a je tak jedinečnou příležitostí pro přímý kontakt se zástupci festivalů, profesních organizací, institucí, promotérů kulturních akcí i s odbornou veřejností.

Přítomností na APAPu a akcích s ním spojených získávají jeho účastníci jedinečnou možnost stát se aktivní součástí celosvětové sítě scénického umění, získat nové tvůrčí i profesní inspirace a cenné kontakty.

V České národní budově se v sobotu 11. 1. 2014 představí tyto divadelní, taneční a hudební soubory:
                                                                                               

•    Švandovo divadlo       •    Naivní divadlo Liberec

foto: Patrik Borecký


Ukázku představení Švandova divadla
naleznete zde.

 

Ukázku představení Naivního divadla Liberec
naleznete zde.
•    VerTeDance •    Alt@rt


Ukázku představení taneční skupiny
VerTeDance naleznete zde.

 

Ukázku představení Alt@rt naleznete zde.

•    ME-SA

•    sdružení Konvergence


Ukázku představení taneční skupiny ME-SA
naleznete zde.

 

Ukázku z vystoupení skladatelského
sdružení Konvergence naleznete zde.


ÚVODNÍ FOTO: VerTeDance -  Vojtěch Brtnický

VIDEO ke čtvrtému ročníku APAP/NY 2014 můžete zhlédnout zde.


Kontakty pro novináře:

Česká centra - ústředí   
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center    
mobil: 725 890 030   


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

Česká centra v oblasti scénických umění 

  • Podporují mezinárodní spolupráci českých divadel, tanečních a pohybových souborů, pantomimy i loutkového divadla.
  • Iniciují českou účast na přehlídkách mezinárodní divadelní tvorby a významných veletrzích v zahraničí formou ukázek vystoupení (tzv. showcase)
  •  Využívají zahraniční akce ve veřejném prostoru pro prezentaci českých umělců.
  • Přinášejí bezprostřední pohled na soudobou českou divadelní scénu prostřednictvím scénických čtení českých divadelních her.
  • Podporují překlady současných divadelních her

 


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: