Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

České centrum Berlín podporuje český design

ČC Berlín, 18. 12. 2013: Z iniciativy drážďanského designového studia Paulsberg byla založena a v srpnu 2013 vyhlášena první česko-německá cena staged oslovující studenty designu a čerstvé absolventy. Během osmi měsíců se k účasti přihlásilo bezmála sto designérů z Čech i Německa, odborná porota vybrala 45 nejlepších prací. Tato díla mohou spatřit návštěvníci veletrhu „room+style“/ Messe Dresden od 10. 1. 2014 do 12. 1. 2014. České centrum Berlín je partnerem této události.

PRVNÍ ČESKO-NĚMECKÁ CENA PRO MLADÉ DESIGNÉRY
Pilotní projekt staged je zaměřen na Českou republiku a Německo. Do soutěže, kterou vyhlásili organizátoři v srpnu letošního roku na téma Materialita v designu nábytku, se přihlásila bezmála stovka mladých designérů  z Čech a Německa. Pětačtyřicet vybraných děl zhlédnou návštěvníci prestižního veletrhu room+style/Messe Dresden konaném od 10. – 12. 1. 2014 v Drážďanech. Instalace výstavy do veletržních prostor přináší možnost dokonalé interakce, a to i díky workshopu a přednáškám, které zde budou po oba dva dny probíhat. Ojedinělost této ceny totiž spočívá ve všeobecně nezvyklém propojení: snoubí totiž řemeslo, vědu i kreativní obory. 

„Jde nám o to, ukázat obrovský tvůrčí potenciál přeshraničního regionu a povzbudit dialog mezi vědou, kreativním průmyslem, řemesly a průmyslem“, říká Mark Offermann, vedoucí projektu a obchodní ředitel drážďanského designového studia Paulsberg. Doprovodný program zahrnuje přednášky odborných pracovníků Technické univerzity Drážďany a interaktivní prezentace osobností z kulturního života. Setkání doplní příspěvky zástupců kreativního průmyslu i řemeslných komor.
Dva workshopy se přímo zaměří na téma udržitelnost lehkých staveb a inteligentních materiálů v interdisciplinárních týmech. Zájemci se mohou hlásit do 20. 12. 2013 e-mailem na info@staged-designshow.com.

DESIGN „V SOUSEDSTVÍ“ 
Pilotní projekt staged s důrazem na Německo a Českou republiku oslovuje vystavovatele i návštěvníky z obou zemí a měl by se, rozšířen o Polsko, výhledově rozvinout ve výkladní skříň designu a platformu pro interdisciplinární výměny na pomezí těchto tří zemí. Dirk Hilbert, prezident euroregionu Labe a patron této akce k tomu dodává: „Z iniciativy založit tuto designovou cenu se těším hned dvakrát. Zaprvé, je spojena s řemeslem, vědou a kreativními, poměrně odlišnými obory, jsem velice zvědavý na těch 45 prací. Zadruhé se mi to líbí jako základní kámen přeshraničního ekonomického rozvoje euroregionu Labe.“

ČESKÉ CENTRUM BERLÍN – PARTNER CENY 
Nové ocenění staged  vzniklo z iniciativy drážďanského designového studia  Paulsperg, ve spolupráci s Messe Dresden, Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Sächsiche Heimatwerk. Partnerem ocenění je České centrum Berlín. O vítězi rozhodne mezinárodní třináctičlenná porota, jejímiž členy jsou například specialisté Sascha Peters a Aart van Benzooyen, Monika Štěpánová,  ředitelka Českého centra Berlín a Christian Wölfel z Technické univerzity Drážďany.

Vítězné návrhy budou v návaznosti na veletrh k vidění na putovní výstavě v různých německých a českých městech.

www. berlin.czechcentres.cz/cs/
www.staged-designshow.com
www.facebook.com/designshow

Tisková zpráva ke stažení zde:Kontakt pro novináře:

Česká centra
Petra Jungwirthová
tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030   
EM: jungwirthova@czech.cz                                              

České centrum Berlín
Monika Štěpánová, ředitelka
T: +49 030 206 09 89 08,
E: stepanova@czech.cz

Mark Offernmann
T: +49 351 418808311
mark.offermann@paulsberg.co


ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.

 

Česká centra pro český design

  • podporují účast českého zastoupení na významných mezinárodních přehlídkách, veletrzích a  realizujeme doprovodné programy s designéry
  • jsou partnery významných českých designových soutěží (Nový zboží, CzechGrand Design, Bienále Brno), vítězům cen zajišťují zahraniční rezidenční stáže
  • organizují výstavy, přehlídky, workshopy a další akce pro prezentaci českého designu ve světě.

DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNEŘI: