Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Česká centra jsou partnerem Ceny kritiky za mladou malbu

Česká centra jsou letos poprvé partnerem 5. ročníku Ceny kritiky za mladou malbu 2012, kterou budou prezentovat v zahraničí.

 

Tisková zpráva

Soutěž Ceny kritiky 2012 – Malba a její přesahy, 5.ročník pro mladé umělce do 30 let (Výstava finalistů 24.1. – 26.2.2012, Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, 110 00 Praha 1)

  • Pořadatelé: Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, Česká sekce AICA, Galerie kritiků, Fond Ceny kritiky
  • Porota: Lubomír Typlt (předseda), Martin Dostál, Marie Haškovcová, Markéta Kubačáková, (za pořadatele) Vlasta Čiháková Noshiro, Karel Babíček
  • Finalisté (8 umělců): Josef Achrer, Tomáš Bárta, Svetlana Fialová, Martin Krajc, Patrik Kriššák, Kamila Rýparová, Dana Sahánková, Jan Vytiska
  • Mediální partneři: odborný čtrnáctideník Ateliér, odborný měsíčník Art§Antiques, Český rozhlas 3 – Vltava, kulturní měsíčník Xantypa, Artalk.cz, ArtMap
  • Soutěž Ceny kritiky se koná za podpory a spolupráce Ministerstva kultury České republiky, Hlavního města Prahy a Českých center

 

Téma soutěže Malba a její přesahy je specifikem Ceny kritiky i pro letošní 5. ročník 2012. Je chápáno v kontextu tvůrčího vývoje umělce, tj. umělec není hodnocen jen za svůj vystavený obraz, ale za své dílo v rozmezí zhruba posledních dvou let, s přílohou tištěné nebo elektronické dokumentace.

Věkový limit soutěžících do 30 let vyjadřuje záměr pořadatelů podpořit mladé umělce v kategorii nejvyšších ročníků vysokých škol, čerstvých absolventů či magisterského studia, pro jejich vstup na profesionální uměleckou scénu. V rámci věkového limitu 30 let mají možnost účastnit se soutěže celkem třikrát.

Letošní výběr 8 finalistů byl proveden z celkového počtu asi 40 žadatelů z celého státu, s dlouhodobým pobytem na území České republiky, bez ohledu na národnost. Polovina z uchazečů se přihlásila na základě pořadatelské výzvy, druhá polovina jmen byla navržena nominátory, kteří dbají na zachování dobré úrovně soutěže. Nominátoři v počtu 22 odborníků z vysokých škol, okruhu renomovaných umělců, kritiků a neziskových galeristů, navrhli každý nejvýše dva umělce. Někteří z nich byli vyřazeni v důsledku překročení věkového limitu nebo nesplnění jiných podmínek soutěže. Postupnou redukcí jmen do užšího výběru k výstavě finalistů, i s ohledem na prostorové možnosti výstavního prostoru Galerie kritiků, byl stanoven výsledný počet 8 vystavujících.

Cena kritiky má sloužit především medializaci a vytvoření tržních příležitostí pro mladou malbu, proto je z okruhu příznivců umění podporována Fondem Ceny kritiky, jenž zakládá i deposit oceněných děl. Hodnotí se 1., 2. a 3. pořadí v soutěži. Vítězovi soutěže 5. Ceny kritiky bude v rámci ocenění uspořádána samostatná autorská výstava na konci kalendářního roku 2012 v Galerii kritiků. Svého favorita pro výstavu v zahraničí zvolí i Česká centra. Také diváci vyberou svého laureáta Ceny sympatie.

Se všemi finalisty bude nadále spolupracovat na výstavních příležitostech jak Galerie kritiků, tak i Workshop etY Fondu Ceny kritiky, sídlící v Bubenské ulici č.1 v budově bývalých Elektrických podniků na Praze 7, č. dveří 460. Výstava finalistů 5. ročníku Ceny kritiky 2012, zakládající se na formální i obsahové experimentaci nové malby, se koná do 26. února v Galerii kritiků v pražském Paláci Adria.

Vlasta Čiháková Noshiro
(v zastoupení pořadatelů, kontakt m. 603276641)


DOPORUČUJEME:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PARTNEŘI: