Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

NOVINKY

Česká centra udělila Cenu za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce

Mezinárodní soutěž FameLab 2016 v České republice dospěla k národnímu finále. Cenu Českých center získala Julie Nováková z Univerzity Karlovy specializující se na evoluční parazitologii. Porotu zaujala svým vystoupením "Skuteční mistři manipulace". Tato cena ji přináší roční spolupráci s Českými centry v zahraničí na popularizaci vědy včetně rezidenčního pobytu na některé z evropských poboček.

Vítězkou letošního ročníku se stala ELIŠKA SELINGEROVÁ ze 3. LF UK. Porotu zaujala svým skvělým vystoupením nazvaným 50 odstínů epigenomu. Vítězka bude Českou republiku reprezentovat v červnu na mezinárodním finále v anglickém Cheltenhamu.

Soutěž pro mladé vědce a vědkyně FameLab vznikla v Anglii v roce 2004 a od té doby se úspěšně šíří po světě. V letošním roce se jí účastní 30 zemí ze čtyř kontinentů. V České republice FameLab probíhá pod záštitou předsedy Akademie věd ČR profesora Jiřího Drahoše, za podpory Nadačního fondu Neuron, Českých center a Nadace Tomáše Bati. Organizaci zajišťuje British Council ve spolupráci s Občanským sdružením Adeto.

Účastníkům nabízí šanci zlepšit svou schopnost vědu popularizovat a bořit zbytečné bariéry mezi vědeckou komunitou a veřejností. Zároveň si klade za cíl přinést publiku aktuální ukázky toho, čím se v současnosti zabývá výzkum v oblasti medicíny, matematiky, přírodních a technických věd -  a to způsobem zajímavým a zábavným.

Jak soutěž probíhá?

Každý soutěžící má na jevišti pouhé tři minuty. Během nich se snaží zaujmout a pobavit a hlavně vysvětlit odborné porotě a publiku nad čím bádá, čím se zabývá. Vystoupení musí být vědecky správné, neodborné veřejnosti srozumitelné a pokud možno i zábavné.

Složení poroty zajišťuje posouzení všech těchto kvalit. V letošní finálové porotě zasedl Prof. Václav Pačes, Dr. Michael Londesborough a Mgr. Marie Rodinová.  

Koho jsme v národním finále viděli?

V oblastních soutěžních kolech (březen 2016) bylo vybráno z přihlášených mladých vědců a vědkyň jedenáct nejlepších – ti prošli předepsaným školením (MasterClass, duben 2016) zaměřeným na komunikační dovednosti a práci s médii. V angličtině ho finalistům ve všech zemích poskytly zastřešující organizace - Cheltenham Festivals a British Council. Školení vedli Malcolm Love a Jat Dhillon. Mezi finalisty měly zastoupení jak ústavy AV ČR, tak VŠ z Prahy, Brna, Ostravy, Zlína i Olomouce.

Více informací najdete na stránkách projektu

Foto: Tomáš Belloň

 


DOPORUČUJEME:

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 
PARTNEŘI: